Видавнича діяльність

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, КРИМІНОЛОГІЧНІ, КРИМІНАЛЬНІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2022 року). 

ІSBN 978-617-616-106-6

У збірнику «Кримінально-правові, кримінологічні, кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану» поміщені доповіді учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з такою ж назвою, яка відбулася у режимі онлайн 20 квітня 2022 року на базі Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів), Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро) та Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Дніпро).


ОСВІТА 2.0 Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2020 року)

ISBN 978-617-616-103-5

23 грудня 2020 року в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відбулася науково-практична конференція «Освіта 2.0», присвячена проблемам подальшого розвитку освіти.
На п’яти дискусійних панелях науковці та викладачі обговорили переваги й недоліки віддаленого навчання, підвищення навчальної мотивації здобувачів вищої освіти, диверсифікацію освітніх послуг та формування професійно важливих якостей особистості. За результатами роботи конференції підготовлено збірник із тезами доповідей учасників заходу, який може бути корисним для педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами освіти.


Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики) : практ. порадник / О.О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 92 с.

ISBN 978-617-616-081-6

У пораднику розкриваються основні положення кримінально-правової характеристики злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (розділ IV Особливої частини КК України із законодавчими змінами від 6 грудня 2017 р. і 14 березня 2018 р.). Робота розрахована на курсантів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю, а також може бути корисною для викладачів, суддів, адвокатів і працівників правоохоронних органів.


 

Луганський державний університет внутрішніх справ вперше став учасником XV виставки місцевих видавництв у Миколаєві

Щорічно до Всесвітнього дня книги і авторського права, який відзначається 23 квітня,  у Миколаєві проходить виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга». Цього року вперше її учасником став Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка.

20 квітня у Центральній міській  бібліотеці ім. М.Л  Кропивницького відбулося урочисте відкриття  книжкового форуму. На творчому заході були присутні представники місцевих та всеукраїнських  видавництв, педагогічної спільноти, громадськості, видатні вчені та письменники, студентська молодь.

У вступному слові проректор університету Микола Карчевський подякував  керівникам бібліотеки та видавництва «Іліон» за  тісну співпрацю з навчальним закладом, зазначив що  Луганський державний університет внутрішніх справ попри усі труднощі, пов’язані з вимушеною передислокацією,  продовжує успішно працювати  на теренах науки, зокрема і на Миколаївщині.

На виставковому  стенді  університет  представив громаді низку наукових та навчальних видань  ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка.


 

 

 

  

  

Науково-практична конференція
“Проблеми доказування: теорія і практика”

Тему обрано в рамках Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки. У роботі конференції, окрім вчених і професорсько-викладацького складу ВНЗ України, взяли участь працівники Національної поліції України та Національного антикорупційного бюро України.

Обраний формат конференції дозволив усебічно обговорити гострі проблемні питання правового, організаційного та організаційно-тактичного характеру, які виникають у процесі доказування під час досудового розслідування та судового розгляду, а також налагодити взаємодію науковців з практичними підрозділами та встановити з ними необхідні науково-практичні зв’язки.

Найбільш активну дискусію учасників конференції викликали питання кримінально-правового регулювання збирання, перевірки та оцінки доказів.
Завантажити збірник тез за результатами конференції


 

 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми правоохоронної діяльності», 23 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

За результатами науково-практичної конференції підготовлено збірник матеріалів, в якому висвітлюються актуальні проблеми правоохоронної діяльності. У ньому зібрані дослідження фахівців Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, у тому числі Головного управління Національної поліції в Луганській області та м. Києві, Вінницького, Донецького, Кіровоградського, Київського, Луганського, Львівського, Миколаївського, Харківського та Черкаського Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України, Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, співробітників Генеральної прокуратури України та прокуратур Луганської й Дніпропетровської областей.

Наукові центри представлені фахівцями Національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського, Одеського, Львівського державних університетів внутрішніх справ, Донецького юридичного інституту МВС України, Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету імені Ярослава Мудрого та інших осередків науки.

Ознайомитись із збірником матеріалів

Всеукраїнська науково-практична конференція, проведена ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка об’єднала науковців та практиків у вирішенні актуальних проблем діяльності судових і правоохоронних органів

19 травня 2017 року  у м.Сєвєродонецьк відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем”, присвячена пам’яті професора М.Й.Курочки. Організатором наукового заходу виступив Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Захід об’єднав зусилля науковців і практичних працівників правоохоронних органів  у розв’язанні актуальних питань кримінального провадження, криміналістики та діяльності судових і правоохоронних органів України.

Під час пленарного та секційних засідань було проголошено багато інших цікавих та змістовних доповідей, напрацьовано конкретні рекомендації щодо вирішення нагальних проблем правозастосовної практики. За результатами наукового форуму буде видано збірник матеріалів конференції.

У  конференції взяло участь більше 100 учасників, зокрема, представники Луганської обласної державної адміністрації, Головного управління Національної поліції в Луганській області, Головного слідчого управління Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, прокуратури Луганської області, апеляційного суду Луганської області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Апарату Верховної Ради України, Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України, адвокатури, нотаріату та багато інших.

ВІДЕО  YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QU28CTsTWJk&t=5s ; ТК “ЛОТ” http://lot.lg.ua/news/v-luganskom-universitete-vnutrennix-del-proshla-konferenciya-po-voprosam-pravosudiya#)

         

Вийшла друком монографія науковців Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Вийшло друком наукове видання «Теорія та практика використання спеціальних  знань  в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», підготовлене фахівцем науково-дослідної лабораторії з проблем ОРД, к.ю.н. Кривоносом М.В. та начальником відділу організації наукової роботи, к.ю.н., доцентом Бондарем В.С.

У монографії на підставі результатів аналізу міжнародного та вітчизняного законодавства, спеціальної літератури досліджено особливості використання спеціальних знань в розслідуванні та профілактиці злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Сформульовані пропозиції щодо оптимізації техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення розслідування та профілактики злочинів даної категорії.

Видання розраховане на практичних працівників правоохоронних органів, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, а також курсантів та студентів юридичних ВНЗ.

 Нове видання з «Виборчого права України»

Вийшов друком підручник «Виборче право України» завідувача кафедри ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, доктора юридичних наук В. Ф. Нестеровича (Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. –504 с.), який розрахований на студентів, слухачів, аспірантів та викладачів юридичних ВНЗ, а також буде корисним для членів виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого права.

Видання висвітлює поняття та основні підходи щодо розуміння виборчого права України, його джерела, суб’єкти та принципи, конституційно-правові засади проведення виборів в Україні, види порушень та форми захисту виборчого права в Україні, конституційно-правові засади діяльності виборчих комісій, організацію виборчого процесу та застосування виборчої системи в Україні.

Підручник затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів та рекомендовано вченою радою ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка.