Вчена Рада

Вчена рада Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка є колегіальним органом управління Університету, який утворюється і функціонує відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, Положення «Про Вчену раду Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» та нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України.

Діяльність Вченої ради Університету ґрунтується на засадах колегіальності, рівності та гласності при розгляді основоположних питань діяльності Університету.

Основною метою діяльності Вченої ради є визначення основних перспективних і поточних напрямів організації діяльності Університету з питань управлінської, навчальної, науково-методичної, наукової, виховної, фінансово-господарської та кадрової роботи.

Очолює Вчену раду університету голова – ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор Комарницький Віталій Мар’янович, а організовує її роботу учений секретар – кандидат юридичних наук, доцент Коваленко Володимир Вікторович.

До складу Вченої ради входять ректор, проректори, керівники окремих структурних підрозділів, учений секретар, директор бібліотеки, начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (головний бухгалтер), керівники органів самоврядування, та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, начальник ГУНП у Луганській  області (за згодою), а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа керівників кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського (курсантського) самоврядування Університету.

Сьогодні Вчена рада Університету спрямовує свої зусилля на поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, вдосконалення якості освіти, зміцнення і поглиблення співробітництва з державами – учасницями Болонського процесу.

 

 


Рішення вченої ради:

2019-2020 н.р.
за квітень 2020 р.
за липень 2020 р.
2020-2021 н.р.
за вересень 2020 р.
за березень 2021 р.
2021-2022 н.р.
за вересень 2021 р.
за жовтень 2021 р.
за листопад 2021 р.
за січень 2022 р.
за квітень 2022 р.
за травень 2022 р.
за червень 2022 р.
2022-2023 н.р.
за вересень 2022 р.
за жовтень 2022 р.