Вакансії

18.10.2021

У Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення вакантної посади науково-педагогічних працівників

 • Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення вакантної посади викладача кафедри.
  Заяви подаються особисто кандидатом до відділу кадрового забезпечення.
  Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу кадрового забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • одну фотокартку розміром 4 x 6 см;
 • копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);
 • список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;
 • копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);
 • згоду на обробку персональних даних.

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрового забезпечення заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 18 листопада  2021 року.

Дата проведення конкурсу –  23 грудня 2021 року.

Телефон відділу кадрового забезпечення – (м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька,1) 0506902339

01.07.2021

У Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Положення про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення наступних посад:

 • професор кафедри;
 • доцент кафедри;
 • старший викладач кафедри;
 • викладач кафедри
 • директор загальної бібліотеки.

Заяви подаються особисто кандидатом до відділу кадрового забезпечення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу кадрового забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:

 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • одну фотокартку розміром 4 x 6 см;
 • копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);
 • список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;
 • копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • довідку про відсутність судимості.Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 01 серпня  2021 року.Дата проведення конкурсу – 31 серпня 2021 року.Телефон  відділу кадрового забезпечення– (6452) 9-07-77, 0506902339
26.03.2021

У Луганському державному університеті внутрішніх справ  імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень територіальними органами Національної поліції України.

До конкурсної комісії було подано заяву Холоденко Наталії Олександрівни про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади наукового співробітника. За результатами опрацювання поданих нею документів та співбесіди, було прийнято рішення обрати Холоденко Н.О. на посаду наукового співробітника науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень територіальними органами Національної поліції України. Рішення прийняте шляхом таємного голосування (за – 8, проти – немає, недійсних бюлетенів – немає) (протокол № 1 від 23.03.2021 р.).

Вчена рада ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка затвердила результати конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень територіальними органами Національної поліції України (протокол № 11 від 25.03.2021 р.).

 

27.01.2021
Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Положення про конкурсний відбір претендентів для заміщення науково-педагогічних посад вільнонайманого складу Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка  оголошено конкурс на заміщення вакантної посади старший викладач кафедри.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення науково-педагогічної посади:

Старший викладач– наявність наукового ступеня або вищої освіти не нижче III рівня (наявність освітнього ступеня магістра), стаж науково-педагогічної або практичної роботи відповідно до профілю кафедри.

Заяви подаються особисто кандидатом до відділу кадрового забезпечення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу кадрового забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:

 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • одну фотокартку розміром 4 x 6 см;
 • копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);
 • список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;
 • копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);
 • згоду на обробку персональних даних.

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрового забезпечення заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 21 лютого  2021 року.

Дата проведення конкурсу – 25 березня 2021 року.

Телефон відділу кадрового забезпечення– 0506902339

21.01.2021

 Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у Луганському державному університеті внутрішніх срав імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення посади наукового співробітника науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України.

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають особисто такі документи:

 • письмову заяву на ім’я ректора ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, посвідчені в установленому законодавством порядку;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • особовий листок з обліку кадрів,
 • копію трудової книжки (за наявності), посвідчену в установленому законодавством порядку;
 • копії документів про повну вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), посвідчені в установленому законодавством порядку;
 • довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);
 • характеристику з останнього місця роботи або навчання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрового забезпечення заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 27 лютого  2021 року.

Дата проведення конкурсу – 25 березня 2021 року.

Телефон  відділу кадрового забезпечення– (6452) 9-07-77, 0506902339

14.09.2020
Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Положення про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення наступних посад:

 • професор кафедри;
 • старший викладач кафедри;
 • викладач кафедри.

Заяви подаються особисто кандидатом до відділу кадрового забезпечення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу кадрового забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:

 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;

– одну фотокартку розміром 4 x 6 см;

– копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);

– список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;

– копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду;

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);

–згоду на обробку персональних даних;

– довідку про відсутність судимості.

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрового забезпечення заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 14 жовтня  2020 року.

Дата проведення конкурсу – 26 листопада 2020 року.

Телефон  відділу кадрового забезпечення– (6452) 9-07-77, 0506902339

01.07.2020

 Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Положення про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення наступних посад:

 • професор кафедри;
 • доцент кафедри;
 • старший викладач кафедри;
 • викладач кафедри.

Заяви подаються особисто кандидатом до відділу кадрового забезпечення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу кадрового забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:

 • заповнений особовий листок з обліку кадрів;

– одну фотокартку розміром 4 x 6 см;

– копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);

– список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;

– копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду;

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);

–згоду на обробку персональних даних;

– довідку про відсутність судимості.

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрового забезпечення заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 01серпня  2020 року.

Дата проведення конкурсу – 31 серпня 2020 року.

Телефон  відділу кадрового забезпечення– (6452) 9-07-77, 0506902339

Адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька,1.