Про Університет

Повернувшись відповідно до наказу МВС № 922 від 12.09.2016 «Про тимчасову передислокацію ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка» на рідну Луганщину у м.Сєвєродонецьк, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка продовжує здійснювати підготовку кадрів для МВС України, поліцейських та фахівців у галузі права за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» для Луганського області та інших регіонів України. Так, у поточному навчальному 2017-2018 навчальному році на денній або заочній формі навчання здобувають ступінь вищої освіти «бакалавр» 496 курсантів, студентів та слухачів, 149 студентів та слухачів – ступінь вищої освіти «магістр». Крім того, університет є центром підвищення кваліфікації кадрів для Головного управління Національної поліції у Луганській області.

За час передислокації було відновлено  освітній процес, у відповідності до ліцензійних умов були поновлені його матеріально-технічна та навчально-методична бази. Зокрема, введені в експлуатацію гуртожиток та їдальня для курсантів, дві бібліотеки,  комп’ютерні класи, мультимедійний тир, спортзал та інші аудиторії, що відповідають сучасним вимогам; закуплено нову навчально-наукову літературу в обсягах, що відповідають вимогам МОН України. У найближчому майбутньому планується створення умов доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Під керівництвом проректора університету доктора юридичних наук, професора, полковника поліції Карчевського Миколи Віталійовича в ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка продовжується активна робота із впровадження в освітній процес технологій дистанційного навчання. Так, на платформі дистанційного навчання розміщено навчально-методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін, що викладаються, налагоджено пробне тестування за всіма блоками ЗНО для вступників до магістратури за спеціальністю 081 «Право». Більш того, ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка став першим вищим навчальним закладом серед вищів зі специфічними умовами навчання, який запровадив саме дистанційне підвищення кваліфікації слідчих та оперуповноважених МВС на своїй платформі дистанційного навчання. Крім того, зазначена платформа активно використовується для наукових та профорієнтаційних заходів. Зокрема вже традицією стає проведення Інтернет-уроку для учнів 11-х класів близько ста загальноосвітніх шкіл Луганської області.

Професорсько-викладацький склад університету також у повній мірі відповідає вимогам законодавства у сфері освіти. 80 % науково-педагогічних працівників здобули наукові звання кандидатів та докторів наук, із них дві третини мають вчені звання доцентів та професорів. Своєчасно проводиться підвищення кваліфікації викладачів. За період часу з 2014 року по сьогоднішній день науково-педагогічним складом було успішно захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та п’ять дисертацій на здобуття ступеня кандидата юридичних наук; опубліковано  низку  монографій та навчальних посібників з актуальних питань правового регулювання. Таким чином, університет активно займається науково-дослідницькою роботою з актуальних проблем у галузі права. Основними напрямами наукового пошуку є: 1) Наукове та організаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів. Правове та організаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів. 2)  Удосконалення діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської діяльності. 3) Правове та організаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів. 4) Проблеми кадрового, навчально-методичного забезпечення та соціально-психологічної роботи в діяльності правоохоронних органів. Також було здійснено перереєстрацію та продовжено випуск фахового видання з юридичних наук «Науковий вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка», у якому публікуються наукові здобутки представників вітчизняної юридичної науки.

На сьогодні  Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка продовжує  закладені та розпочинає нові, обумовлені вимогами часу, традиції та залишається провідним державним вищим навчальним закладом із специфічними умовами навчання.