Інтерактивний довідник

Перейти до веб-застосунку Карчевський М.В. Інтерактивний довідник “Протидія злочинності в Україні: інфографіка”

Інтерактивний довідник «Протидія злочинності в Україні: інфографіка» це:

• період спостережень дев’ять років (2013-2021);
• близько 5 тисяч візуалізацій;
• більше ніж 100 параметрів аналізу застосування кримінального законодавства;
• набір даних, який налічує близько 980 тисяч показників функціонування національної системи кримінальної юстиції;
• режим створення власних візуалізацій та наборів даних, можливість комбінувати параметри, визначати період спостережень, рівень узагальнення, та необхідність обрахунку відносних значень;
• одна з перших спроб систематизувати статистичні дані щодо протидії злочинності у форматі відтворюваного дослідження за методологією Data Science.

«Доступність інформаційних технологій та даних офіційної кримінальної статистики дають нагоду використовувати методологію Data Science. Саме таке дослідження ми пропонуємо ми. Подані в праці візуалізації дають змогу охарактеризувати зміст даних щодо протидії злочинності в Україні, які містяться у звітах Офісу Генерального прокурора України та Державної судової адміністрації за 2013–2021 роки. Результати роботи може бути використано для формулювання висновків щодо загальних тенденцій протидії злочинності в Україні, а також як емпірична база й підґрунтя побудови гіпотез дальших досліджень. Усі дані оброблялися лише автоматизовано. На їх підставі, знову ж таки програмним способом, будувалися візуалізації, що використовуються для формулювання висновків».

М.В. Карчевський,
перший проректор університету,
доктор юридичних наук, професор.