Наукова діяльність

Загальна інформація

Основним напрямом наукової діяльності Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка є проведення досліджень, спрямованих на вирішення завдань практичних підрозділів, які входять до сфери управління МВС України. Реалізація даного напряму науково-дослідної роботи здійснюється відповідно до наказу МВС України від 11.06.2020 № 454 «Про затвердження тематики наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок на 2020–2024 роки».

Науково-дослідну діяльність в університеті здійснюють науково-педагогічний склад кафедр та науково-дослідної лабораторії, співробітники інших підрозділів університету, ад’юнкти (аспіранти), курсанти, студенти та слухачі. Організацію, координацію та контроль науково-дослідної діяльності в університеті здійснює відділ організації наукової роботи.

Відділ організації наукової роботи є самостійним структурним підрозділом Університету, який забезпечує реалізацію державної політики у науковій, науково-технічній та інноваційній галузях в інтересах поглиблення інтеграції науки та правоохоронної практики МВС та Національної поліції України.

Склад та структура відділу:

заступник начальника відділу – Куцевська Ольга Станіславівна

Основні завдання відділу:

 • підвищення ефективності науково-дослідної роботи в Університеті;
 • забезпечення цілеспрямованої взаємодії та координації роботи структурних підрозділів Університету в реалізації наукової та інноваційної діяльності;
 • організація проведення науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт за встановленими пріоритетними напрямами наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України та Університету силами наукового та науково-педагогічного складу і ад’юнктів Університету;
 • організація контролю за своєчасним виконанням науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт в Університеті, інформування та консультування особового складу університету з питань наукових досліджень;
 • підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих курсантів, слухачів і студентів;
 • взаємодія з навчальними закладами, науково-дослідними підрозділами МВС України та територіальними підрозділами ГУ НП України, іншими навчальними й науковими установами з метою вирішення питань наукової діяльності;
 • планування, організація та проведення наукових заходів в Університеті;
 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
 • підвищення ролі фахівців Університету у процесі наукового забезпечення діяльності Національної поліції України.

У складі відділу організації наукової роботи функціонує редакційно-видавниче відділення, яке здійснює підготовку до друку навчальної, наукової, методичної та довідкової літератури для потреб Університету. Відділення також готує до друку матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, які проводяться в Університеті, а також періодичне наукове фахове видання – науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка».

Контактна інформація:

Адреса: 93401, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 1
Тел.: (06452) 9-07-77
E-mail: oonr_lduvs@gmail.com

Нормативна база

Нормативно-правові акти стосовно гендерного питання

[згорнути]
[згорнути]
Організація наукових досліджень

Текст Текст Текст

[згорнути]
Наукові заходи

Текст Текст Текст

[згорнути]
Науково-дослідна лабораторія з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України
Склад НДЛ
На теперішній час із 7 штатних одиниць особового складу укомплектовано 4,5 посади (62%):
 • Завідувач лабораторії – Дудоров Олександр Олексійович, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України
 • Кривонос Максим Васильович – к.ю.н., майор поліції, старший науковий співробітник
 • Єрофеєв Микола Іванович, к.ю.н., с.н.с. – науковий співробітник (0,5 ставки)
 • Калмиков Дмитро Олександрович, к.ю.н., с.н.с. – науковий співробітник (0,5 ставки)
 • Янко Володимир Михайлович, к.ю.н. – науковий співробітник (0,25 ставки)
 • Комарницький Віталій Мар’янович, д.ю.н., професор, заслужений будівельник України – науковий співробітник (0,25 ставки)
 • Бочковий Олексій Васильович, к.ю.н., с.н.с., майор поліції – провідний фахівець
 • Провідний науковий співробітник – вакансія
 • Науковий співробітник (1,5 ставки) – вакансія
[згорнути]
Презентація щодо діяльності НДЛ

[згорнути]
Видання, підготовлені за участю співробітників НДЛі призначені для практичних працівників НП України та інших правоохоронних органів

Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України)

Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами

Дудоров О.О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці)

Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні: колективна монографія

Звіт за результатами аналізу даних щодо зареєстрованих у ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення, вчинені на території Запорізької області

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характери- стики) : практ. порадник

Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування

Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні: монографія

Кримінально-правова кваліфікація незаконної порубки лісу: практ. пос.

Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія

Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів: навч. практ. посіб.

Взаємодія підрозділів карного розшуку зі слідчими під час виявлення злочинів та їх розслідування: наук. практ. рекомендації

Виявлення, документування та розслідування злочинів, передбачених ст. 315 КК України, вчинених з використанням мережі Інтернет : навчально-практичний посібник

Діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України щодо протидії злочинам, які вчиняються із використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій: наук. практ. рекомендації

Конфлікти в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної поліції України. Навчально-практичний посібник

Організація діяльності підрозділів карного розшуку НП України щодо розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання в умовах АТО та ООС: наук. практ. рекомендації

Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу вогнепальної зброї та боєприпасів: навч. практ. посіб.

[згорнути]
[згорнути]
Об`єкти інтелектуальної власності університету

Текст Текст Текст

[згорнути]

Комплексний інформаційний пакет УкрІНТЕІ

Текст Текст Текст

[згорнути]

Як зареєструватись в наукометричних базах

Текст Текст Текст

[згорнути]

Документація
Плани проведення та звіти про виконання НД та ДКР
[згорнути]
[згорнути]
Рекомендації з академічної доброчесності