Історія

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка – один із наймолодших, але перспективних вищих навчальних закладів України ІV-го рівня акредитації.

Створений у 1993 році з нульового циклу навчальний заклад пройшов шлях від училища до університету, який здійснює за ІV освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовку спеціалістів і магістрів для системи юстиції, судових та правоохоронних органів усіх регіонів України. Складовими структури університету є навчально-науковий інститут права, факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції, факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства, факультет підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, інститут заочного та дистанційного навчання (навчально-консультаційний пункт в місті Миколаєві).  В університеті навчаються студенти й курсанти всіх регіонів України.

Засновник навчального закладу – незмінний ректор від початку існування ВНЗ і до дня своєї смерті 1 вересня 2007 року,  професор, член-кореспондент Академії правових наук України, академік Академії проблем безпеки, оборони та правопорядку РФ, заслужений юрист України, почесний громадянин Луганщини генерал-полковник міліції Едуард Олексійович Дідоренко. 11 вересня 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 729-р університету присвоєно ім`я його засновника.

Під керівництвом Е.О. Дідоренка було сформовано та зміцнено професорсько-викладацький склад, 80% якого – це спеціалісти найвищої кваліфікації. Тільки за останні п`ять років вісім учених університету стали лауреатами премії НАН України, 29 удостоєні державних нагород і почесних звань, 69 відзначені знаком «Відмінник освіти України».

У липні 2008 року в університеті відкрито музей Е.О. Дідоренка, у якому 1 вересня кожний навчальний взвод, кожна навчальна група відвідує урок мужності й більше дізнається про історію ВНЗ і його засновника.

З 21 вересня 2007 року ЛДУВС очолив вихованець і послідовник Е.О. Дідоренка доктор юридичних наук, професор, заслужений будівельник України, академік Міжнародної Академії науки та практики організації виробництва, полковник міліції Віталій Мар`янович Комарницький. Під його керівництвом університет продовжує усталені традиції та справу, започатковану першим ректором. Талановитий педагог, умілий організатор, знаний вчений, досвідчений керівник, визначними рисами його діяльності є масштабність мислення, виваженість, науковість прогностичних конструкцій, постійне прагнення до досконалення, підвищення свого професійного, наукового й інтелектуального рівня, а також усього колективу університету. У 2001 році, по закінченні Харківського інженерно-будівельного інституту (1986 р.) та роботи в органах внутрішніх справ УВС в Луганській області Віталій Мар’янович закінчив Луганський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. За інноваційні підходи в роботі відзначений Грамотою Національної академії наук України. У 2005 році йому присвоєно звання доцента. В.М. Комарницький є автором 57 наукових праць, у тому числі 4 монографій, підручника та навчального посібника у співавторстві.

За період проходження служби в органах внутрішніх справ полковник міліції Віталій Мар’янович Комарницький відзначений Подякою Президента України, Грамотою Верховної Ради України, нагороджений 43 відзнаками МВС України, нагородами інших відомств, відзнаками Православної Церкви та інших держав.

Пройшовши у навчальному закладі шлях від помічника ректора, проректора, начальника центру післядипломної освіти до ректора університету, пріоритетними для себе В.М. Комарницький визначив продовження реформування системи відомчої освіти, наближення її до європейських стандартів, удосконалення організації навчального процесу, підвищення рівня підготовки фахівців для органів внутрішніх справ.

За безпосередньої участі Дідоренка Е.О. та В.М. Комарницького формувалася й нарощувалася матеріально-технічна, навчально-методична, науково-педагогічна та фінансово-господарська база ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Від дня заснування університету в складних  економічних умовах побудовано 50 тисяч кв. м. житлових, побутових, навчально-лабораторних і спортивно-оздоровчих комплексів, центр духовної культури, які забезпечено найсучаснішими технічними засобами навчання й устаткування. Усі кафедри, відділи, житлові кімнати курсантів у гуртожитках підключено до мережі   Інтернет.

У навчально-виховному процесі університету використовується й заміський навчально-тренувальний центр з автономним функціонуванням, який розташовано на території загальною площею 15 га із клубом, котельнею, їдальнею, басейном, тиром (пістолетним та автоматним), спортивним залом, спортмістечком. На території центру розміщено гуртожитки на 500 курсантів, пристосовані для проживання протягом усього року; необхідні навчальні приміщення та тренувальні комплекси, зокрема на базі літака АН-26 і залізничного вагону. Саме там, в імітованих типових і неординарних ситуаціях, наближених до реальних умов, закріплюються знання та спеціальні навички визволення заручників, боротьби з терористами, напрацьовується методика пошуку та вилучення наркотичних засобів. На базі центру курсанти першого року навчання проходять загальнотеоретичну, загальнофізичну та спеціальну підготовку.

2014 рік став переламним у житті навчального закладу. Передислокація  до Сум та Миколаєва стала для  навчального закладу серйозним випробуванням на міцність, патріотизм  та профпридатність.

За час передислокації співробітники університету не тільки відновили навчальний процес, але й успішно захистили дві дисертації на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук та п’ять – на здобуття ступеню кандидата юридичних наук; підготували та опублікували  низку  монографій та навчальних посібників з актуальних питань правового регулювання. Було здійснено перереєстрацію та продовжено випуск Наукового віснику університету (фахове видання з юридичних наук).

У жовтні  2016 року відповідно до наказу МВС  “Про тимчасову передислокацію ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка”   університет  повернувся на рідну Луганщину у м. Сєвєродонецьк, де наразі здійснює свою освітню діяльність.  Під керівництвом  ректора Віталія Мар’яновича Комарницького  виш продовжує  закладені традиції та залишається провідним державним вищим навчальним закладом із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку кадрів для МВС України, поліцейських та фахівців у галузі права.

У 2022 році, через агресію рф, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка було передисликовано до м. Івано-Франківськ.

Відповідно до Розпорядження КМУ від 16 грудня 2022 року №1143-р «Про реорганізацію Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка», наказів МВС від 23 грудня 2022 року №841 «Про створення комісії з припинення Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» та від 06 лютого 2023 року № 63 «Про організаційно-штатні зміни в закладах вищої освіти МВС» Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка реорганізовано у Луганський навчально-науковий інститут імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ.