Співпраця

Досягненню мети підготовки висококваліфікованих фахівців  з права та правоохоронної діяльності покликана сприяти тісна співпраця Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка з  державними закладами та громадськими організаціями в сферах наукового, науково-методичного, науково-практичного та освітнього співробітництва.

Основними напрямами такої співпраці є використання досвіду діяльності, кадрового потенціалу, інформаційного та матеріального забезпечення цих інституцій з метою практичної підготовки курсантів та студентів під час проходження ними різних видів практики, проведення спільних наукових заходів  тощо. Одним з найперспективніших напрямів такої діяльності є реалізація програми Community Policing, спрямованої на підвищення ефективності взаємодії поліції і населення.

ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка співпрацює з організаціями на основі договорів та угод про співпрацю. Співробітництво з провідними закордонними організаціями здійснювалося в таких формах, як освітні візити, участь у проведенні конференцій, семінарів, публікації в закордонний виданнях.

Угода про співпрацю з Громадською організацією Луганський гуманітарний центр