«Літературна творчість Григорія Сковороди і сучасність: духовний код української ідентичності (до 300-річчя від дня народження)»

У ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка  відбулася студентська наукова конференція «Літературна творчість Григорія Сковороди і сучасність: духовний код української ідентичності (до 300-річчя від дня народження)», зорганізована спільно кафедрою української філології та журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля й кафедрою юридичної лінгвістики та практичної психології Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

У конференції дистанційно взяли участь шість здобувачів вищої освіти нашого університету, репрезентувавши власні наукові дослідження.

Зокрема, у доповідіях йшлося про історію дружби Г. Сковороди та М. Ковалинського, учителя та учня, було проаналізовано щастя як морально-етичну категорію у світогляді Г. Сковороди тощо.