Створили відкритої бази навчальних курсів

На виконання доручення ректора № 46 від 15.07.2021 року «Про реалізацію грантової угоди «Підтримка переміщеного Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка в Луганській області» на ресурсах інформаційно-телекомунікаційної системи «Освітньо-науковий портал Міністерства внутрішніх справ України» створена Відкрита база даних навчальних курсів. Вказана категорія сформована на основі навчальних планів для здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» 2021 року набору. https://osvita.lduvs.lg.ua/md/course/view.php?id=334