У ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка відбулась акредитаційна експертиза

У Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відбулось засідання експертної групи з проведення акредитаційної експертизи в режимі онлайн (за допомогою платформи Zoom).

На засіданні проводилась акредитація освітньої програми 081 “Право” за третім рівнем вищої освіти, яку здійснювала група експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а саме: Людмила Дешко, доктор юридичних наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)– керівниця ЕГ; Світлана Обрусна, доктор юридичних наук (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) – експертка та В’ячеслав Нестеренко, здобувач вищої освіти (Академія Державної пенітенціарної служби України) – експерт.

Гарантом освітньої програми в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка виступає завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень територіальними органами Національної поліції України, доктор юридичних наук, професор Олександр Дудоров. Протягом процедури акредитації він разом із колективом університету отримав важливі рекомендації щодо удосконалення освітньої програми доктора філософії “Право”.

Колектив університету висловлює вдячність за підтримку та об’єктивну оцінку освітньо-наукової програми шановним стейкхолдерам та провідним ученим: заступникові начальника Головного слідчого управління Національної поліції України, кандидату юридичних наук Русланові Дударцю; першому заступникові керівника Луганської обласної прокуратури Костянтинові Караману; начальникові слідчого управління ГУНП в Луганській області Сергієві Скребцю; заступникові директора Луганського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Олександру Крапівцеву; заступниці директора з наукової роботи ННЦ “Інститут судових експертиз імені засл. проф. М.С. Бокаріуса”, доктору юридичних наук Еллі Сімаковій-Єфремян; судді-спікеру – слідчому судді Луганського апеляційного суду кандидату юридичних наук Віталію Кострицькому; першому проректорові Донецького державного університету внутрішніх справ доктору юридичних наук Єгорові Назимку; заступникові завідувача кафедри кримінального права юридичного інституту Прикарпатського національного імені Василя Стефаника доктору юридичних наук Ігорю Козичу; завідувачеві кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктору юридичних наук Олександру Житньому; провідному науковому співробітнику Інституту держави і права НАН України імені В.Н. Корецького, доктору юридичних наук Оксані Кваші; судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, доктору юридичних наук Дмитру Михайленку; директорові Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, доктору юридичних наук Владиславу Федоренку; завідувачу кафедри криміналістики Одеської національної юридичної академії, доктору юридичних наук, члену-кореспонденту НАПрНУ Валерію Тищенку; завідувачеві кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету доктору юридичних наук Дмитру Каменському; доцентові кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктору юридичних наук Роману Мовчану; професору кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ, доценту Олександру Зайцю; завідувачеві відділу досліджень зброї Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидату юридичних наук Олексію Соколову.