У Луганському державному університеті внутрішніх справ  імені Е.О. Дідоренка було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади завідувача науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень територіальними органами Національної поліції України

Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у Луганському державному університеті внутрішніх срав імені              Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення посади завідувача науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень територіальними органами Національної поліції України.

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають особисто такі документи:

 • письмову заяву на ім’я ректора ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, посвідчені в установленому законодавством порядку;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • особовий листок з обліку кадрів,
 • копію трудової книжки (за наявності), посвідчену в установленому законодавством порядку;
 • копії документів про повну вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), посвідчені в установленому законодавством порядку;
 • довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);
 • характеристику з останнього місця роботи або навчання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрового забезпечення заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 09 травня  2021 року.

Телефон  відділу кадрового забезпечення–  (м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька,1) 0506902339