Цьогорічного серпня Україна святкуватиме 30-ту річницю Незалежности

Розмисли над  творчим доробком видатних українців

Здобувачі вищої освіти ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка під керівництвом викладачів кафедри юридичної лінгвістики та практичної психології  досліджували творчу спадщину Лонгина Цегельського, ученого-правника, теоретика історико-правових підстав української державності, публіциста та літератора, зокрема його працю «Русь-Україна, а Московщина-Росія», яка свого часу суттєво вплинула на світогляд українців Великої України.

Статті Владислава Войтенка (гр. 20-02) «Лонгин Цегельський у популяризації України» та Надії Доброхотової (20-24) «Лонгин Цегельський про потребу усвідомлення національної ідентичності» опубліковано в Збірнику матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (International scientific and practical conference «Fundamental and applied research in the modern world» (April 14-16, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021).