Захист дисертації «Кримінальне дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї»

26 березня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.884.04 ОДУВС відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук аспіранта Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Олексія Соколова на тему «Кримінальне дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза: оперативно-розшукова діяльність». Науковий керівник к.ю.н. доцент Володимир Бондар, офіційні опоненти: д.ю.н. Владислав Тарасенко та к.ю.н., доцент Дмитро Цехан.