Участь студентки 1 курсу в міжнародній конференції в Канаді

Англомовна доповідь студентки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Лілії Гурчак “REFORMING THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM OF UKRAINE (SHORT DISCOURSE)” (науковий керівник Наіля Хайруліна) надрукована у збірнику матеріалів “VI International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS, AND INNOVATIONS” м. Торонто (Канада).

За словами молодої науковиці правоохоронні органи повинні пройти складну трансформацію з карних органів у службу європейського зразка, головним завданням якої буде забезпечення прав і свобод людини.  Необхідним елементом здійснення цієї трансформації є реформування підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів та створення сучасної європейської моделі поліцейської освіти.