Участь аспірантів університету у підготовці наукового висновку

Одним із важливих компонентів реалізації освітньо-наукової програми підготовки аспірантів та ад’юнктів університету є поєднання навчання і досліджень. Так, здобувачі освітньо-наукового ступеня беруть активну участь у виконанні замовлень органів правопорядку та суду як потенційних роботодавців.

Успішним прикладом цього є участь здобувачів ступеню доктора філософії (науковий напрям «Криміналістика та судова експертиза») Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Дмитра Пеца та Олексія Соколова у підготовці наукового висновку за зверненням судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Тетяни Шевченко щодо визначення предметом кримінальних правопорушень, передбачених статтями 262-264 Кримінального кодексу України, гладкоствольного шротового револьверу.