У Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Положення про конкурсний відбір претендентів для заміщення науково-педагогічних посад вільнонайманого складу Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка  оголошено конкурс на заміщення вакантної посади старший викладач кафедри.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення науково-педагогічної посади:

Старший викладач– наявність наукового ступеня або вищої освіти не нижче III рівня (наявність освітнього ступеня магістра), стаж науково-педагогічної або практичної роботи відповідно до профілю кафедри.

Заяви подаються особисто кандидатом до відділу кадрового забезпечення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу кадрового забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:

  • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
  • одну фотокартку розміром 4 x 6 см;
  • копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);
  • список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;
  • копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду;
  • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);
  • згоду на обробку персональних даних.

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрового забезпечення заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 21 лютого  2021 року.

Дата проведення конкурсу – 25 березня 2021 року.

Телефон відділу кадрового забезпечення– 0506902339