Цільовий інструктаж щодо проходження стажування

Сьогодні, 30 грудня, для здобувачів вищої освіти ступеню «магістр» факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відбувся цільовий інструктаж щодо проходження стажування в територіальних підрозділах поліції Луганської області.

Стажування є завершальним етапом підготовки майбутніх фахівців для здобуття певного ступеня вищої освіти відповідно до напряму та спеціальності навчання і проводиться після опанування теоретичної частини перед проведенням атестації. Метою стажування є ознайомлення випускників з конкретними ділянками роботи в реальних умовах, а також збирання матеріалів за темою дипломної роботи та апробація теоретичної частини роботи.

Захід відбувся в режимі онлайн-конференції за участю декана факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України Володимира Бондаря, завідувача навчально-методичного відділу Володимира Веретяннікова, старшого викладача кафедри організації правоохоронних та судових органів Олега Молдована та представника відділу професійної підготовки Управління кадрового забезпечення ГУНП в Луганській області.