Стажування викладача університету в Європейському університете

 Завідувач кафедри іноземних мов Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Володимир Краснопольський з 24 серпня по 2 жовтня 2020 року пройшов науково-педагогічне стажування в Європейському університете Віадріна у Франкфурті — на — Одере.

 Програма стажування передбачала вивчення німецького досвіду з дистанційного навчання поліціянтів. Велику увагу було приділено Болонському процесу у системі розвитку вищої освіти країн ЄС, вивченню Case-study, моделюванню та ігри як інтерактивним методам, використанню штучного інтелекту у навчанні юристів, питанням дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої юридичної освіти в Україні та ЄС.

 Окрім того, Володимир Краснопольський взяв участь у семінарі-тренінгу. Досвід роботи з організації іншомовної підготовки майбутніх правоохоронців у ЛДВУС імені Е.О.Дідоренка був опублікований у збірнику матеріалів стажування.