Вручення дипломів

20 червня слухачі спеціальності «Право» Миколаївського відділення заочного навчання факультету заочного та дистанційного навчання Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка отримали дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».