Освітній центр “Крим-Україна”

Інформація про роботу освітнього центру «Крим – Україна»

ОЦ «Крим – Україна» при Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка створено у 2020 році у числі перших подібних центрів на Луганщині.
Скористатись правом вступу через ОЦ можуть особи, які закінчили навчання на тимчасово окупованій території після 20.02.2014 та проживають на тимчасово окупованій або переселились з неї після 01 січня 2020 року.
Відповідно до наказу МВС України від 04.05.2020 № 373 ОЦ «Крим – Україна» створено при Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Порядок прийому до Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Центр виконує такі задачі:
1. Інформує вступників з тимчасово окупованої території АР Крим щодо правил прийому на навчання як до ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, так і інших ЗВО України.
2. Забезпечує індивідуальне консультування вступників щодо особливостей проходження атестації для отримання документів про повну загальну середню освіту державного зразка як в уповноважених закладах загальної середньої освіти при освітніх центрах, так і через екстернатну форму навчання, сприяє проходженню цієї атестації
3. Консультує з питань зв’язку з Українським та Регіональними центрами оцінювання якості освіти, зокрема щодо підготовки, реєстрації та складання ЗНО.
4. Здійснює заходи щодо вступу випускників кримських шкіл. Вступники мають право вступати в межах 20% квоти-2 на місця державного замовлення:
– за наявності освітніх документів державного зразка та сертифікатів ЗНО;
– за наявності освітніх документів державного зразка та результатами вступних випробувань, що складаються у ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка;
– за спрощеною процедурою – за відсутності освітніх документів державного зразка за результатами проходження підсумкової атестації в уповноваженому закладі загальної середньої освіти та вступного випробування з профільного предмету в університеті.
1. Готує звернення до МОН України щодо надавання додаткових (перерозподіл існуючих) місць державного замовлення для вступників (у разі потреби).
2. Здійснює профорієнтаційну та рекламну діяльність для вступників з АР Крим.
3. Здійснює організаційні заходи щодо атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року
4. Забезпечує співпрацю ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка з МОН України, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, представниками Міністерства соціальної політики, прикордонниками, центрами надання адміністративних послуг тощо.
5. Сприяє вирішенню соціальних питань вступників та здобувачів вищої освіти, а саме:
• поселення вступників (на безоплатній основі) та осіб, які їх супроводжують, до гуртожитку під час вступних випробувань;
• поселення до гуртожитку на час навчання;
• отримання посвідок внутрішньо переміщених осіб;
• отримання паспорту громадянина України (у разі потреби);
• подавання документів для отримання соціальної стипендії (у разі неотримання академічної).
У 2020 році ОЦ «Крим – Україна» будуть працювати зі вступниками з АР Крим за таким графіком:

Прийом заяв на місця державного замовлення з 9 червня по 19 серпня.

Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 23 жовтня.

Вступні іспити на місця державного замовлення – до 19 серпня, на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб – до 23 жовтня.

Формування рейтингових списків – до 20 серпня.

Зарахування на місця державного замовлення – до 5 вересня.

На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб можуть вступати особи як за власним бажанням, так і ті, хто подає документи до приймальної комісії ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка після 20 серпня 2020 року.

Перелік документів для вступників освітніх центрів:

документ, що засвідчує особу (у разі відсутності паспорта громадянина України – свідоцтво про народження державного зразка, з подальшим подаванням документів для отримання українського паспорту);
ідентифікаційний код (за наявності);
документи про повну загальну середню освіту державного зразка (за наявності);
сертифікати ЗНО 2020, 2019, 2018 років з іноземної мови та 2020, 2019, 2018, 2017 років – з інших предметів (за наявності);
посвідку внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
6 фото 3х4.
для формування освітньої декларації, яка є попередньою умовою допуску до участі в підсумковій атестації та отриманні тимчасової довідки про повну загальну середню освіту, при собі бажано мати кримський атестат.

Докладну інформацію щодо роботи освітніх центрів можна отримати на сайті ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка модулі «Приймальна комісія», за телефонами:

моб. тел.: +38066-332-47-33
+38050-500-09-36