Затверджено бакалаврський стандарт вищої освіти за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність”

Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 578 затверджено стандарт вищої освіти України за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Уведення в дію зазначеного стандарту відбудеться з 2020-2021 навчального року.

Співавтором стандарту вищої освіти став представник університету – д.ю.н., завідувач кафедри організації правоохоронних та судових органів Сергій Іваницький, заступник голови підкомісії 262 «Правоохоронна діяльність» Науково-методичної комісії № 12 з воєнних наук, національної та цивільної безпеки сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Текст стандарту оприлюднено на сайті МОН України https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/2020-zatverd-standart-262-b.pdf