Захист магістерських робіт

У Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка триває захист дипломних робіт слухачів заочної форми навчання на здобуття ступеня вищої освіти магістра.

Цього року майже сто магістрів в онлайн режимі під час своїх виступів демонструють гідний рівень оволодіння комплексом теоретичних знань, умінь і практичних навичок відповідно до освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем магістр, а також набуття початкових навичок наукової діяльності за обраною темою роботи.

Навіть при обмежувальних умовах карантину головною метою ЛДУВС імені Е.О, Дідоренка залишається надання якісної освіти на високому рівні з використанням можливостей діджиталізації навчального процесу.