Інноватика в підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

16 січня в університеті кафедрою кримінально-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції та науково-дослідною лабораторією з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України був зорганізований науково-методичний семінар на тему «Інноватика в підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації».

У межах роботи наукового заходу професор Олександр Дудоров та професор Євген Письменський обговорили з учасниками особливості підготовки дисертаційних досліджень зі спеціальності 081 «Право» (на прикладі кримінального права); особливості підготовки та опублікування статей у наукових журналах, які індексуються у базі Scopus та питання експериментального порядку присудження ступеня доктора філософії.