Конкурс емпіричних досліджень злочинності

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
(кафедра соціально-гуманітарних дисциплін)

Запрошує учнів 9-11 класів, схильних до самостійної науково-дослідницької роботи, до участі у конкурсі емпіричних досліджень злочинності на здобуття Премій імені Едуарда Олексійовича Дідоренка – професора, члена-кореспондента Академії правових наук України, засновника і багаторічного ректора Луганського державного університету внутрішніх справ. У конкурсі беруть участь учні 9-11 класів, які є членами наукових товариств та філій Луганської обласної малої академії наук.

До участі у конкурсі приймаються:
роботи, які були представлені на обласний конкурс-захист науково-дослідницьких та науково-технічних робіт учнів – членів Луганської обласної малої академії наук та відповідають тематиці конкурсу емпіричних досліджень злочинності;
інші роботи з означеної тематики, рекомендовані до участі у конкурсі фахівцями з кримінології, соціології, юридичної психології та правоохоронної діяльності.

Конкурсні роботи повинні відображати результати самостійного емпіричного дослідження (експертне опитування, аналіз документів, спостереження, аналіз статистичних даних та інше) з проблем злочинності.
Приблизна тематика досліджень: загальний напрям конкурсних досліджень – ШКОЛЯРІ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ.

Для обрання власної дослідницької теми пропонуються такі проблемні питання:
Чи захищені школярі від злочинів у своєму населеному пункті?
Від яких злочинів школярі потерпають найбільше?
Хто скоює злочини, жертвами яких стають школярі?
Які школярі найчастіше стають жертвами злочинів? Чому?
Як захистити школярів від злочинів?
Які злочини скоюються школярами?
Які причини злочинів неповнолітніх?
Наскільки часто у школах трапляються факти насильства?
Чи стають школярі жертвами домашнього насильства?
Наскільки місцева поліція сприяє захисту школярів від злочинів?

Для проведення якісного дослідження доцільно обрати одне із запропонованих питань. Дослідження повинні бути конкретизованими у просторі та часі, тобто, відображати ситуацію у конкретному населеному пункті (місті, районі) та у певний період.

Переможці конкурсу будуть нагороджені Премією імені Е.О. Дідоренка: 1 місце – 1000 гривень, 2 місце –500 гривень, 3 місце – 300 гривень.

Критерії оцінки конкурсних робіт: Оригінальність теми. Актуальність досліджуваної проблеми. Емпірична обґрунтованість результатів. Самостійність дослідження. Реалістичність і перспективність пропозицій.

Для участі у конкурсі слід надати до оргкомітету:
Заявку на участь у конкурсі;
текст конкурсної роботи в електронному та роздрукованому вигляді;
рецензію наукового керівника;
рекомендацію фахівця з кримінології (соціології, юридичної психології, правознавства або правоохоронної діяльності).

Кінцевий строк надання матеріалів – 1 березня 2020 р. Підсумки конкурсу будуть оголошені у травні 2020 року. Вимоги до оформлення й структури робіт:
Об’єм: до 20 сторінок.
Поля: 2 см.
Шрифт: Times New Roman, розмір 14.
Міжрядковий інтервал: 1,5.

На початку роботи вказати: назву теми дослідження, фамілію, ініціали автора; фамілію, ініціали наукового керівника. У тексті повинні бути відображені проблема, мета та задачі, об’єкт і предмет, гіпотези, методи збору даних, основні результати досліджень, загальні висновки, практичні рекомендації.

Заявка на участь у конкурсі емпіричних досліджень злочинності
Прізвище, ім’я, по батькові:
Тема конкурсної роботи:
Місце навчання, клас:
Науковий керівник:
Домашня адреса:
Електронна адреса (адреса електронної пошти):
Номери контактних телефонів:

Адреса оргкомітету:
93401, м. Сєвєродонецьк, Луганської області, вул. Донецька 1, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
телефон: +38-050-578-66-15 ( Поклад Василь Іванович) .
Адреса електронної пошти: v.poklad@ukr.net