Візит викладачів університету до Чеської Республіки в рамках науково-освітнього тренінгу

23–27 вересня 2019 року доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Сергій Головкін та доцент кафедри організації правоохоронних та судових органів Микола Яковенко взяли участь у тренінгу «Методологія допиту потерпілих, що знаходяться у надзвичайно вразливому стані» (м. Голешов, Чеська Республіка). До заходу, зорганізованого відділом освіти та підготовки поліції Чеської республіки, були запрошені представники МВС України та викладачі закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи МВС України.

Протягом п’яти днів учасників тренінгу було ознайомлено з методологію допиту потерпілих, що знаходяться у надзвичайно вразливому стані. Чеські колеги поділились досвідом організації та проведення допиту дітей, потерпілих від сексуального насильства. Було продемонстровано сучасні методи інтерактивного навчання, відпрацьовувалися ситуаційні завдання, пов’язані з проведенням допиту неповнолітніх у спеціально обладнаних кімнатах.

Українські колеги ознайомилися з системою освіти та підготовки поліцейських кадрів Чеської Республіки, матеріально-технічною базою, навчально-методичним забезпечення освітнього процесу у відповідних закладах.

Викладачі Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка продемонстрували високий рівень підготовки та були позитивно відзначені організаторами тренінгу. За результатами заходу учасники отримали відповідні сертифікати.