Участь молодих поліцейських у науковому заході в м.Херсон

Курсанти другого ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка Яна Лусік, Марина Потопа та старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін університету Вікторія Пилипенко взяли участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості».

Під час роботи наукового заходу були розглянуті питання соціальної компетентності та соціально-психологічної адаптованості особистості, психологічні аспекти соціалізації особистості в онтогенезі, соціокультурні та етнічні особливості у становленні та розвитку особистості, психологічні чинники формування та функціонування масової свідомості, психологічні технології розвитку ресурсів особистості в умовах суспільних трансформацій, питання психологічної корекції та реабілітації осіб, які перебувають в умовах суспільних змін тощо.