Вітаємо викладача університету з успішним захистом докторської дисертації

Колектив університету щиро вітає  викладача кафедри юридичної лінгвістики та документознавства Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Володимира Краснопольського з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дисертації «Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей на основі створення і використання WEB-технологій».