Наукова праця представника університету в збірнику доповідей міжнародної конференції

За результатами ХХVІІI Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції «Пріоритетні напрями розвитку науки» вийшли друком тези курсанта другого курсу Дениса Битківського «Проблеми референдного законодавства в України», науковий керівник д.ю.н. Володимир Нестерович.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми  юридичних, філософських, економічних наук та інформаційних технологій. Видання розраховане на студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів, молодих фахівців, викладачів, науковців та інших зацікавлених осіб, а також для широкого кола читачів.