Практичне заняття із психології зі слухачами Академії поліції

Слухачі курсів Луганського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка спільно з викладачем циклу загально- правових дисциплін Олександрою Бурлаченко розглянули тему «Ресурси стресотійкості та способи подолання стресу».  Професія поліцейського входить до переліку професій, представники яких схильні до небезпечного синдрому вигорання. Специфіка роботи поліцейського полягає в тому, що в ній присутня велика кількість ситуацій з високою емоційною насиченістю і складністю міжособової комунікації, і це вимагає від фахівців вагомого внеску до встановлення довірливих стосунків і уміння управляти емоційною напруженістю ділового спілкування.

«Кожна окрема особистість має індивідуальний набір ресурсів, які здатні формуватися, зміцнюватися, а також витрачатися в процесі діяльності. Сьогодні ми визначили за рахунок чого ж можна відновлювати витрачену енергію, як подолати стресову ситуацію з найменшими витратами та як пережити кризові й психотравматичні події»,– зазначила Олександра Бурлаченко.

Учасники практичного заняття за допомогою асоціативних метафоричних зображень «O.M.N.I.S», які є розробкою українських та ізраїльських психологів, продіагностували основні ресурсні канали, ознайомилися із сутністю ресурсного підходу для подолання травматичного досвіду, розширення поведінкового репертуару й актуалізації ресурсів.