Роботи юних науковців університету у збірнику Міжнародної конференції

У Львові вийшов друком збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень».

У виданні представлені тези курсантів університету: Дмитра Попова «Гідність людини як форма моральної самосвідомості у творчості Івана Франка» (202 взвод), Даніїла Назаренка, Артема Казюкалова «Риторика – необхідний складник професійної діяльності юриста» (204 взвод), Євгена Баштинського «Місце мовленнєвої компетенції в діяльності Соmmunity policing» (204 взвод),  Валерії Дерюгіної «Фактичний потенціал вивчення іноземної мови в роботі поліцейського» (204 взвод), Олени Арланової «Формування іноземної мовної компетенції у діяльності держслужбовців» (101 взвод). Наукові керівники молодих поліцейських: кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри юридичної лінгвістики та документознавства Раїса Пащук, кандидат філологічних наук, доцент Ольга Максименко, викладач Наіля  Хайруліна.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми філологічних наук, зокрема української мови та літератури,  міжкультурної комунікації; риторики; романських, германських мов тощо.