Методологічний семінар “Чи є право в праві?”

31 жовтня  в Луганському державному університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відбулось перше засідання методологічного семінару у вигляді круглого столу.

Жваву дискусію учасників заходу викликала доповідь доктора юридичних наук, професора Бориса Розовського, який звернув увагу на необхідність переосмислення сутності права в сучасних реаліях, зокрема від норм-заборон до норм-дозволів.

Крім того, учасники обговорення торкнулись питань якості законотворчої діяльності та розглянули можливі способи її підвищення. Окремої уваги приділили питанням ефективності кримінального покарання, можливої заміни покарання у вигляді позбавлення волі на матеріальне відшкодування завданої шкоди. Масштаб та глибина обговорених питань заслуговують на продовження дискусії, з подальшим науковим дослідженням окремих аспектів піднятої проблематики.