Інформація щодо зарахування

На офіційному сайті Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у вкладці «Вступнику» опубліковано список осіб, які рекомендовані до зарахування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ПЗСО за спеціальністю 081 “Право” та «Правоохоронна діяльність» на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, а також для здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 081 “Право”.