Місяць Днів науки в університеті розпочато

07 травня в рамках Днів науки відбулась відкрита лекція старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і юридичної психології вишу, к.і.н. Вікторії Пилипенко. Заняття було присвячено особливостям державотворчих процесів в Ірані, що набули нового формату після ісламської революції 1979 р.

 “Вибір теми лекції не є випадковим. З усіх держав, чию історію становлення ми розглядаємо на заняттях з Історії держави та права зарубіжних країн, Ісламська Республіка Іран є однією з найменш відомих не лише для курсантів, але й для представників української сходознавчої науки. Разом з тим, дивлячись на геополітичні реалії, Іран може стати для України альтернативним джерелом енергетичних ресурсів та прикладом того, як можна компетентно й послідовно долати негативні наслідки затяжного збройного конфлікту. Саме тому розуміння специфіки іранської державності, розгляд трансформації Ірану від світської держави із напівколоніальним існуванням до держави з ортодоксальним ісламом і ознаками регіонального лідера є важливим для майбутніх фахівців у галузі юридичних наук”, –  зазначила Вікторія Пилипенко.

Лектору вдалося зацікавити аудиторію і залучити її до роботи над складним матеріалом. Найбільшу активність проявили курсанти 104 взводу Валентин Кравченко і Валерій Негода. Хлопці не лише точно відповідали на поставлені суперечливі питання, але й змогли проявити уміння синтезувати отриману інформацію з різних предметів та на цій основі моделювати власне бачення подальших перспектив Ірану на міжнародній арені.