Співробітників університету обрано членами Науково-консультативної ради при Верховному Суді

30 березня Пленумом Верховного Суду за поданням Голови Суду шляхом відкритого голосування доктора юридичних наук, завідувача кафедри державно-правових дисциплін ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка Володимира Нестеровича та доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін Євгена Письменського включено до складу Науково-консультативної ради при ВС.

До повноважень Науково-консультативної ради належать підготовка наукових висновків щодо відповідної норми права; попередній розгляд проектів висновків Пленуму Суду щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням судової системи України; попередній розгляд проектів конституційних подань Суду до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України; попередній розгляд інших питань діяльності Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.