У Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (трудових договорів) Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка  оголошено конкурс  на заміщення наступних посад:

  • завідувач кафедри тактичної, спеціальної та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України;
  • викладач кафедри тактичної, спеціальної та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення науково-педагогічних посад:

Завідувач кафедри – вчене звання професора (доцента) або науковий ступінь доктора  (кандидата)  наук,  досвід науково-педагогічної   роботи   не   менше   п’яти  років,  здатність організувати роботу колективу  кафедри  з  підготовки  за профілем кафедри.

 Викладач – наявність вищої освіти не нижче III рівня (наявність освітнього ступеня магістра) відповідно до профілю кафедри, досвід викладацької, науково-дослідницької або практичної роботи.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу кадрового забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:

– одну фотокартку розміром 4 x 6 см;

– копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства);

– список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;

– копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду;

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);

– згоду на обробку персональних даних.

– довідку про відсутність судимості.

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрового забезпечення  заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 22 березня  2018 року.

Дата проведення конкурсу –    20 квітня 2018 року.

Телефон відділу кадрового забезпечення – (6452) 9-07-77