Науковці Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка підготували практичний посібник

Старший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії з правових та організаційних проблем ОРД ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О.О. Дудоров та завідувач кафедри загальноюридичних дисциплін ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, доцент Є.О. Письменський підготували та опублікували практичний посібник з кримінально-правової кваліфікації незаконної порубки лісу: Кримінально-правова кваліфікація незаконної порубки лісу : практ. пос. / О.О. Дудоров, Є.О. Письменський ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 213 с.

Практичний посібник присвячений розгляду проблем кримінально-правової кваліфікації незаконної порубки лісу (ст. 246 КК України). Аналіз практики кваліфікації злочину, передбаченого ст. 246 КК України, установлення кваліфікаційних помилок з метою запобігання таким у майбутньому – ключові завдання, які ставили перед собою автори посібника при його написанні. Саме тому текст цієї книги містить значну кількість посилань на матеріали судової практики, за допомогою яких ілюструються законодавчі і теоретичні положення, демонструються помилки, що виникають при кваліфікації діянь за ст. 246 КК України.

Книга розрахована на працівників правоохоронних органів, суддів, курсантів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального права.