Співробітник університету, майор поліції  Олексій Бочковий став членом International Police Association ( Міжнародної поліцейської асоціації)

Співробітники Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка не тільки вивчають досвід роботи правоохоронних органів різних країн, але й безпосередньо приймають активну участь роботі міжнародних інститутів. Нещодавно провідний фахівець науково-дослідної лабораторії з правових та організаційно-тактичних проблем оперативно-розшукової діяльності, к.ю.н, старший науковий співробітник ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, майор поліції Олексій Бочковий став членом Міжнародної поліцейської асоціації.

Міжнародна поліцейська  асоціація (МПА) (International Police Association – IPA) – це найбільша міжнародна професійна громадська (неурядова) організація, що об’єднує поліцейських 66 країн світу. Метою організації є напрацювання контактів між поліцейськими різних країн, обмін теоретичним та практичним досвідом між ними.

Члени організації вивчають питання кримінології та запобігання правопорушень, статистику злочинності в різних країнах, пропагують використання нових технологій, застосовуваних при розслідуванні злочинів, складають порівняльний аналіз діяльності національних секцій в рамках МПА тощо.

Робота працівників вишів системи МВС у напрямку  співробітництва з працівниками поліції інших держав сприяє зростанню фахового потенціалу науково-педагогічних працівників та підвищенню авторитету вищих навчальних закладів МВС як в Україні, так і за її межами.