Університет отримав ліцензію на право підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 09.06.2017 № 119-л Луганському державному університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю 081 «Право» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

На підставі отриманої ліцензії Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка оголошує набір до аспірантури за денною та заочною (вечірньою) формами навчання у 2017 році.

Для отримання детальної інформації щодо вступу до аспірантури університету просимо звертатися за телефонами: 0505000936, 0983260826 або надсилати запитання на електронну адресу: bondarlivd@gmail.com