Нове видання з «Виборчого права України»

Вийшов друком підручник «Виборче право України» завідувача кафедри ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, доктора юридичних наук В. Ф. Нестеровича (Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. –504 с.), який розрахований на студентів, слухачів, аспірантів та викладачів юридичних ВНЗ, а також буде корисним для членів виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого права.

Видання висвітлює поняття та основні підходи щодо розуміння виборчого права України, його джерела, суб’єкти та принципи, конституційно-правові засади проведення виборів в Україні, види порушень та форми захисту виборчого права в Україні, конституційно-правові засади діяльності виборчих комісій, організацію виборчого процесу та застосування виборчої системи в Україні.

Підручник затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів та рекомендовано вченою радою ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка.