Вступнику

 

ДО ВІДОМА ВСТУПНИКІВ!

Університет здійснює підготовку фахівців із вищою освітою:

 

 За ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням:
денна форма навчання (курсанти):
– спеціальність 081 «Право» (термін навчання 4 роки), спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання 3 роки);
заочна форма навчання (з числа працівників Національної поліції та МВС України):
– спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання 3 роки 6 місяців);

 За ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за контрактом:
денна форма навчання:
– спеціальність 081 «Право» (термін навчання 4 роки), спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання 3 роки);
заочна форма навчання:
– спеціальність 081 «Право» (термін навчання 5 років), спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання 3 роки 6 місяців);

При вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра потрібно:
1) за державним замовленням: звернутися до підрозділу кадрового забезпечення Національної поліції України за місцем проживання вступника або проходження служби (для працівників Національної поліції та МВС України) для оформлення особової (навчальної) справи, надати сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років (українська мова та література, історія України, математика, іноземна мова – 2018-2020 років) або скласти відповідні вступні іспити (за умови наявності спеціальних прав щодо участі у конкурсному відборі), скласти іспит з фізичної підготовки та творчий конкурс в університеті (для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»);
2) за контрактом: надати сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років (українська мова та література, історія України, математика, іноземна мова – 2018-2020 років) або скласти відповідні вступні іспити (за умови наявності спеціальних прав щодо участі у конкурсному відборі), скласти творчий конкурс в університеті (для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»);

Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 “Право” здійснюється також на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої неюридичної освіти, а також освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за результатами вступних випробувань в університеті та результатів ЗНО з української мови і літератури (для вступників ОКР “молодший спеціаліст”).

 За ступенем магістра:
– за державним замовленням: (з числа працівників Національної поліції та МВС України) на основі освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання на денній формі 1 рік 6 місяців, на заочній формі 1 рік 8 місяців);
– за контрактом – спеціальність 081 «Право» (термін навчання на денній формі 1 рік 6 місяців; на заочній – 1 рік 8 місяців); спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання на денній формі 1 рік 6 місяців; на заочній – 1 рік 8 місяців).

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра потрібно:
1) за державним замовленням: звернутися до підрозділу кадрового забезпечення Національної поліції України за місцем проходження служби для оформлення навчальної справи; зареєструватися в університеті для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови; скласти (01.07.2020 року) єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови;
2) за контрактом: зареєструватися в університеті для складання фахових випробувань та скласти:
з 06 травня до 29 травня – додаткове вступне випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (для спеціальності 081 “Право”);
01.07.2020 року – єдиний вступний іспит з іноземної мови (для спеціальностей 081 “Право” та 262 “Правоохоронна діяльність”);
03.07.2020 року – єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (для спеціальності 081 “Право”).

Для оформлення особової справи кандидата на навчання для здобуття ступеня бакалавря за державним замовленням (курсанти) необхідно подати online заяву на вебпорталі, який призначений для електронної реєстрації кандидатів на навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

За довідками з питань вступу звертатись: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 1; м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5. та за телефонами: +38 (099) 020-10-16(заочне відділення); +38 (050) 823-09-05, +38 (099) 789-77-65, +38(066)024-83-77 (м. Миколаїв)

До уваги вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» (інструкція для входу до «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ/МОВНИХ іспитів»)