Вступнику

ДО ВІДОМА ВСТУПНИКІВ!

Університет здійснює підготовку фахівців із вищою юридичною освітою:

 

 За ступенем бакалавра (на базі повної загальної середньої освіти за державним замовленням):
– денна форма навчання (курсанти)
– спеціальність 081 «Право» (термін навчання 4 роки), спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання 3 роки);
– заочна форма навчання (з числа працівників Національної поліції України)
– спеціальність 081 «Право» (термін навчання 5 років), спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання 3 роки 6 місяців);

 За ступенем бакалавра (на базі повної загальної середньої освіти за контрактом):
– денна форма навчання
– спеціальність 081 «Право» (термін навчання 4 роки), спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання 3 роки);
– заочна форма навчання
– спеціальність 081 «Право» (термін навчання 4 роки), спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання 3 роки 6 місяців);

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра потрібно:
1) за державним замовленням: звернутися до підрозділу кадрового забезпечення Національної поліції України за місцем проживання вступника або проходження служби (для працівників Національної поліції України) для оформлення навчальної справи, надати сертифікати ЗНО 2017 або 2016 року (українська мова та література; історія України) або скласти відповідні вступні іспити (за умови наявності спеціальних прав щодо участі у конкурсному відборі), пройти конкурс фізичних здібностей та співбесіду в університеті;
2) за контрактом: надати сертифікати ЗНО 2017 або 2016 року (українська мова та література; історія України; іноземна мова/математика (на вибір), або скласти відповідні вступні іспити (за умови наявності спеціальних прав щодо участі у конкурсному відборі); пройти конкурс фізичних здібностей в університеті (лише для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»).

Прийом для підготовки фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» здійснюється як на основі повної загальної середньої освіти, так і вищої освіти неюридичного профілю, а також освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (за профілем).

 За ступенем магістра:
– за державним замовленням: (з числа працівників Національної поліції України) на базі освітнього ступеня «бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – спеціальність 081 «Право» та спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання на денній та заочній формах 1 рік 6 місяців);
– за контрактом – спеціальність 081 «Право» (термін навчання на денній формі 1 рік 6 місяців; на заочній – 1 рік 8 місяців); спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» (термін навчання на денній формі 1 рік 6 місяців; на заочній – 1 рік 8 місяців).

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра потрібно:
1) за державним замовленням (заочна та денна форми навчання): звернутися до підрозділу кадрового забезпечення Національної поліції України за місцем проходження служби для оформлення навчальної справи; надати диплом бакалавра та скласти єдиний фаховий іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО;
2) за контрактом: надати диплом бакалавра (спеціаліста) та скласти єдиний фаховий іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.

*Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхідно подати online заяву на вебпорталі, який призначений для електронної реєстрації кандидатів на навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

За довідками з питань вступу звертатись: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 1; м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5. та за телефонами: +38 (050) 147-89-98; +38 (095) 452-79-02 , +38(050)500-09-36

До уваги вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» (інструкція для входу до «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ/МОВНИХ іспитів»)