Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка

ВIСНИК
Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка

 Науково-теоретичний журнал.
Виходить щоквартально.

Тематика:

висвітлення загальнотеоретичних питань держави та права; теорії та практики застосування законодавства; питань управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів; цивільного, трудового, екологічного та господарського права; боротьби зі злочинністю та правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ

 

Засновник:

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

 

Рік заснування:

1997

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 15990-4462 ПР від 20.11.2009 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 01-05/6 від 06.10.2010 р.

 

Спеціальність ДАК:

юридичні науки

 

Головний редактор:

Комарницький Віталій Мар’янович – д-р юрид. наук, проф. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна)

Заступник головного редактора:

Карчевський Микола Віталійович – д-р юрид. наук, проф. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна)

 

Відповідальний секретар:

Коваленко Володимир Вікторович – канд. юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна)

 

Редколегія:

А. Г. Бобкова – д-р юрид. наук, проф., академік НАПрН України (ДонНУ імені В. Стуса, м. Вінниця, Україна);  А. Вайшвіла – габілітований доктор юриспруденції (д-р юрид. наук), (Університет ім. Миколаса Ромериса, м. Вільнюс, Литва); О. М. Головко – д-р юрид. наук, проф. (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна); В. С. Гуславський – д-р юрид. наук, проф. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); О. О. Дудоров – д-р юрид. наук, проф. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); О. М. Литвинов – д-р юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); С. С. Лукаш – д-р юрид. наук, проф. (СФ ХНУВС, м. Суми, Україна); Н. Р. Малишева – д‑р юрид. наук, проф., академік НАПрН України (ІДП НАН України, м. Київ, Україна); О. В. Наден – д-р юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); В. Ф. Нестерович – д-р юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); Є. О. Письменський – д-р юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); М. А. Погорецький – д-р юрид. наук, проф. (КНУ ім.Тараса Шевченка, м. Київ, Україна); Ю. Д. Притика – д-р юрид. наук, проф. (КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна); Б. Г. Розовський – д-р юрид. наук, проф. (СНУ ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна); В. А. Устименко – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України (ІЕПД НАН України, м. Київ, Україна); В. Л. Федоренко – д-р юрид. наук, проф., габілітований доктор юриспруденції (Польська академія наук, м. Варшава, Польща); Т. Фельтес – габілітований доктор права (д-р юрид. наук), проф. (Рурський університет у Бохумі, м. Бохум, Німеччина) О. Г. Яновська – д-р юрид. наук, проф. (КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна)

 

Адреса:

вул. Донецька, 1, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., Україна, 93401

E-mail:

oonr_lduvs@meta.ua

Телефон:

(0542) 33–03–18

 

 

 

2008 рік

Випуск № 1-2008

Випуск № 2-2008

Випуск № 3-2008

Випуск № 4-2008

2009 рік

Випуск № 1-2009

Випуск № 2-2009

Випуск № 3-2009 частина 1

Випуск № 3-2009 частина 2

Випуск № 4-2008

2010 рік

Випуск № 1-2010

Випуск № 2-2010

Випуск № 3-2010

Випуск № 4-2010

2011 рік

Випуск № 1-2011

Випуск № 2-2011

Випуск № 3-2011

Випуск № 4-2011

2012 рік

Випуск № 1-2012

Випуск № 2-2012

Випуск № 3-2012

Випуск № 4-2012

2013 рік

Випуск № 1-2013

Випуск № 2-2013

Випуск № 3-2013

Випуск № 4-2013

2014 рік

Випуск № 1-2014

Випуск № 2-2014

Випуск № 3-4-2014

2015 рік

Випуск № 1-2015

Випуск № 2-2015

Випуск № 3-2015

Випуск № 4-2015

2016 рік

Випуск № 1-2016

Випуск № 2-2016

Випуск № 3-2016