Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка

ВIСНИК
Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка
Науково-теоретичний журнал.
Виходить щоквартально.

Тематика:

висвітлення загальнотеоретичних питань держави та права; теорії та практики застосування законодавства; питань управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів; цивільного, трудового, екологічного та господарського права; боротьби зі злочинністю та правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ

Засновник:

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Рік заснування:

1997

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 15990-4462 ПР від 20.11.2009 р.

Реєстрація у ДАК України:

 наказ МОН України від 07.10.2015 № 1021

Спеціальність ДАК:

юридичні науки

Реєстрація в міжнародних наукометричних базах:

в жовтні 2018 року включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International»

Головний редактор:

Комарницький Віталій Мар’янович – д-р юрид. наук, проф. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна)

Заступник головного редактора:

Карчевський Микола Віталійович – д-р юрид. наук, проф. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна)

Відповідальний секретар:

Коваленко Володимир Вікторович – канд. юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна)

Редколегія:

А. Г. Бобкова – д-р юрид. наук, проф., академік НАПрН України (ДонНУ імені В. Стуса, м. Вінниця, Україна);  А. Вайшвіла – габілітований доктор юриспруденції (д-р юрид. наук), (Університет ім. Миколаса Ромериса, м. Вільнюс, Литва); О. М. Головко – д-р юрид. наук, проф. (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна); В. С. Гуславський – д-р юрид. наук, проф. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); О. О. Дудоров – д-р юрид. наук, проф. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); С. О. Іваницький – д-р юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); О. М. Литвинов – д-р юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); С. С. Лукаш – д-р юрид. наук, проф. (СФ ХНУВС, м. Суми, Україна); Н. Р. Малишева – д‑р юрид. наук, проф., академік НАПрН України (ІДП НАН України, м. Київ, Україна); О. В. Наден – д-р юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); В. Ф. Нестерович – д-р юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); Є. О. Письменський – д-р юрид. наук, доц. (ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк, Україна); М. А. Погорецький – д-р юрид. наук, проф. (КНУ ім.Тараса Шевченка, м. Київ, Україна); Ю. Д. Притика – д-р юрид. наук, проф. (КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна); Б. Г. Розовський – д-р юрид. наук, проф. (СНУ ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна); В. А. Устименко – д-р юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України (ІЕПД НАН України, м. Київ, Україна); В. Л. Федоренко – д-р юрид. наук, проф., габілітований доктор юриспруденції (Польська академія наук, м. Варшава, Польща); Т. Фельтес – габілітований доктор права (д-р юрид. наук), проф. (Рурський університет у Бохумі, м. Бохум, Німеччина)

Адреса:

вул. Донецька, 1, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., Україна, 93401

E-mail:

[email protected]

Телефон:

(06452) 9-07-77

Випуски журналу

2010 рік
Вип. № 1

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права.
Оніщук М. В. Типологія референдної демократії: швейцарська, французька та американська моделі референдної демократії. – C. 5-15.
Вербенський М. Г. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми. – C. 16-23.
Сворак С. Д. Князь в структурі державної влади Київської Русі. – C. 23-32.
Сердюк О. В. Соціологічні аспекти методології оцінювання якості функціонування правових інститутів (на прикладі суду). – C. 32-40.
Литвинов О. М. Філософськоко-правова думка у США напередодні здобуття незалежності, або Про те, чи може бути корисним історичний досвід інших країн для сучасної України. – C. 40-49.
Нестерович В. Ф. Основні підходи до визначення поняття “лобіювання”. – C. 50-58.
Дмитренко О. В. Загальнотеоретичні аспекти розуміння державної влади як правового й соціального феномена. – C. 59-64.
Кресін О. В. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. – C. 64-66.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства.
Болдарь Г. Є. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску: аналіз складу злочину. – C. 67-73.
Шамара О. В. Щодо відшкодування потерпілому нанесеної злочином шкоди, як одне із завдань Кримінального кодексу України. – C. 73-78.
Звіряка В. А. Особливості кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом. – C. 78-83.
Гумін О. М. Особливості кримінологічного аналізу жертв насильницьких злочинів. – C. 83-92.
Черков В. О., Драчевський М. А. Особи, які не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, як об’єкти оперативно-розшукової діяльності. – C. 92-101 .
Максимович Р. Л. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони складу злочину за чинним Кримінальним кодексом України. – C. 101-106.
Горбаньов І. М. Способи скоєння шахрайства у сфері обігу житла. – C. 106-113.
Борзых Д. В. Прокурорский надзор и судебный контроль в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. – C. 113-123.
Ханькевич А. М. До поняття злочинності в сільській місцевості з урахуванням регіональних аспектів. – C. 123-130.
Медведєв Д. К. Процесуальний порядок застосування заходів відповідальності у сфері перевезення вантажів автомобільним транспортом. – C. 130-139.
Дехтярьов Є. В. Класифікація способів заволодіння грошовими коштами під час вчинення шахрайств у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань. – C. 139-145.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів.
Делія Ю. В. Правотворча діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. – C. 146-156.
Саєнко С. І. Система адміністративних стягнень для юридичних осіб: можливі варіанти законодавчого визначення. – C. 156-163.
Ткаченко В. І. Підвищення якості адміністративних послуг: питання теорії та практики. – C. 163-169.
Беницький О. М., Світличний Є. Г. Щодо вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за порушення обігу пристроїв для відстрілу набоїв, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. – C. 169-174.
Гостєв В. В. Поняття та використання адміністративно-правових режимів в сучасних умовах. – C. 174-181.
Коломоєць О. Д. Щодо проблеми визначення деяких термінів у сфері попередження насильства у сім’ї. – C. 181-190.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права.
Комарницький В. М. Правове забезпечення функцій державного управління у сфері природокористування. – C. 191-199.
Хохлова І. В., Шем’яков О. П. Виникнення права надрокористування: порівняльний аналіз законодавства країн СНД. – C. 199-205.
Гвоздик П. О. Окремі питання судової практики у контексті визначення джерел екологічного права. – C. 205-211.
Березін Є. Є. Примирні процедури та їх значення для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). – C. 211-217.
Чорноус Ю. М. Правова основа міжнародного співробітництва у розслідуванні злочинів. – C. 217-225.
Маковій В. П. Ретроспективний аспект формування набувальної давності. – C. 225-233.
Ткалич Ю. В. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові. – C. 233-240.
Сабіров Р. Ф. Екологічна безпека як невід’ємна складова національної безпеки України. – C. 240-245.
Поролло Я. О. Загальна характеристика економічної злочинності депресивного регіону в умовах економічної кризи (на прикладі Луганської області). – C. 246-250.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ.
Москвич Л. М. Професіоналізм суддів як передумова побудови ефективної судової системи. – C. 252-259.
Пашков С. М. Правові та організаційні проблеми забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. – C. 259-265.
Бабічев Д. О. Правова природа рішень про проведення оперативно-розшукових заходів. – C. 265-271.
Бондар В. С. Правові засади оптимізації використання спеціальних криміналістичних знань в обліковій діяльності при розслідуванні злочинів. – C. 271-279.
Деревягін О. О. Вплив оперативної обстановки на курортах АР Крим на ефективність запобігання злочинам підрозділами карного розшуку. – C. 279-286.
Лоскутов Т. О. Ефективність слідчого кримінального переслідування на різних етапах його здійснення. – C. 286-294.
Ласуков В. А. Особенности допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о кражах металлосодержащих предметов. – C. 294-299.
Петросян В. Г. Проблеми створення єдиної інформаційної системи правоохоронних органів України. – C. 299-304.
Розділ VI. Наукове життя
Розовский Б. Г. Наказание!…Наказание?. – C. 305-311.

[згорнути]
Вип. № 2

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Литвинов О. М. Ліберальний напрямок у філософсько-правовій думці США періоду боротьби за незалежність, або знов про корисність досвіду інших країн для України. – C. 5-19.
Нестерович В. Ф. Конституційно-правові форми лобіювання під час прийняття нормативно-правових актів у США. – C. 19-29.
Воронов І. О. Антологія досліджень в Російській Федерації проблем розкриття та розслідування злочинів у сфері високих інформаційних технологій. – C. 29-36.
Бутирін Є. О. Роль земських дільничних начальників у період столипінської аграрної реформи. – C. 36-44.
Ткаченко О. О. Роль земельних банків у кредитуванні селян Лівобережної України у другій половині ХIX – на початку XX ст.. – C. 44-49.
Нерсесян А. С. Юридична особа приватного права як суб’єкт корупційних правопорушень. – C. 49-55.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Полторацький О. Б. Дослідження суб’єктивної моделі ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. – C. 56-61.
Болдарь Г. Є. Покарання за злочини у сфері банкрутства. – C. 61-66.
Сергеев В. М., Розовский Б. Г. Главный субъект уголовного процесса – кто он?. – C. 67-76.
Делія Ю. В. Засади правотворчої діяльності суб’єктів місцевого самоврядування в Україні. – C. 76-84.
Беднарська В. М., Корнеєва О. С. Питання дії принципів кримінального судочинства в доказовій діяльності. – C. 85-88.
Шехавцов Р. М. Поняття кримінально-процесуальної діяльності. – C. 89-97.
Правдюк А. Л. Удосконалення правового статусу органів, які здійснюють контроль та нагляд у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження. – C. 97-104.
Корякін Р. В. Підвищення ефективності обшуку як складова вирішення завдання щодо захисту порушених злочином майнових прав особи. – C. 105-111.
Кутова І. Е. Гідрометеорологічна діяльність як об’єкт правового регулювання: актуальність і перспективи розвитку законодавства. – C. 111-116.
Назимко Є. С. Деякі аспекти взаємозв’язку депеналізації з кримінально-виконавчою галуззю пенальної політики України. – C. 116-123.
Черкова М. Ю., Андрейченко Л. С. Кримінально-правові та процесуальні аспекти вдосконалення українського законодавства щодо правового регулювання порядку оскарження постанови про порушення кримінальної справи. – C. 124-131.
Віскунов В. В. Безпосередній об’єкт знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. – C. 132-141.
Гусєва К. А. Використання у нормативно-правовому регулюванні запобігання злочинам міліцією України міжнародного досвіду. – C. 142-148.
Тертиченко Т. М. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом: історичний аспект. – C. 148-156.
Карлаш І. А. Процесуальний порядок подання доказів у кримінальному процесі. – C. 157-163.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Афанасьєв К. К. Види адміністративних (управлінських) послуг ОВС: окремі питання класифікації. – C. 164-172.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Комарницький В. М. Питання акумуляції коштів та їх використання для фінансування спеціального природокористування (правовий аспект). – C. 173-179.
Макаренко О. Г. Проблеми реалізації конституційного права громадян на охорону здоров’я та медичне страхування. – C. 180-188.
Лавріненко О. В. Спеціальні норми як засоби реалізації принципу єдності й диференціації правового регулювання праці в трудових відносинах (дискусійні питання теорії). – C. 189-198.
Гвоздик П. О. До питання віднесення нормативно-правових та інших договорів до джерел екологічного права. – C. 198-206.
Полулях П. В. Надання пільг громадянам України: соціально-правовий аспект. – C. 206-212.
Коцан Ю. Я. Механізм розв’язання правових колізій. – C. 212-220.
Ткалич Ю. В. Теоретичні аспекти поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві України. – C. 220-228.
Мішина О. Б. Право вільного доступу до екологічної інформації та її поширення. – C. 228-235.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Глазков В. А. Компетентнісний підхід при визначенні стилів оперативно-розшукової діяльності. – C. 236-243.
Тарасенко В. Є. Проблеми суспільного визнання діяльності, пов’язаної із застосуванням агентурного методу при здійсненні ОРД. – C. 243-248.
Черков В. О., Попов П. О. Приватна детективна діяльність в розвинутих країнах світу. – C. 248-259.
Бабічев Д. О., Молдаван О. І. Заходи попередження корупції серед працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України. – C. 259-264.
Краснобрижий I. B. Підрозділи ДСБЕЗ МВС України як суб’єкт взаємодії в боротьбі з економічною злочинністю. – C. 264-272.
Пастушенко С. В. Привід як захід процесуального примусу. – C. 272-277.
Письменський Є. О. Кримінальне та міжнародне право: основні елементи взаємодії. – C. 278-286.
Корягіна А. М. Щодо визначення взаємовідносин жертви та злочинця. – C. 286-294.
Розділ VI. Наукове життя
Комарницький В. М. Порівняльно-правове дослідження відносин надрокористування в країнах – учасницях СНД. – C. 295-297.
Розовский Б. Г. Криминалисты обязаны “пожать руку” представителям других наук. – C. 297-304.

[згорнути]
Вип. № 3

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Федоренко В. Л. Конституція України: правова природа та законодавче забезпечення реалізації її положень в сфері прав людини. – C. 5-14.
Литвинов О. М. Консервативний напрямок у філософсько-правовій думці США періоду боротьби за незалежність, або Про досвід американських федералістів у справі розбудови демократичної правової держави. – C. 15-26.
Титов В. Д. Вклад Джона Маршалла в юриспруденцию США. – C. 26-37.
Нестерович В. Ф. Види лобістів та вимоги, які встановлені щодо них: перспективи для України у контексті зарубіжного досвіду. – C. 37-47.
Атоян О. Н. Ретроспектива этногенеза и государственности:тенденции дискретности и преемственности. – C. 48-54.
Лавріненко О. В. Галузеві принципи права: міждисциплінарний аналіз системи їхніх ознак. – C. 54-63 .
Антонюк Н. О. Імплементація міжнародно-правових норм про катування. – C. 64-72.
Коваль В. С. Конституционно-правовое регулирование основ общественного строя в новых государствах Европы и Азии . – C. 73-79.
Сингаївська І. В. Щодо визначення безпосереднього об’єкта виготовлення та інших незаконних дій з підробленою валютою, державними цінними паперами, державними білетами лотереї. – C. 80-86.
Лаптінова О. К. Поняття реабілітації, адаптації та ресоціалізації інвалідів, засуджених до позбавлення волі(термінологічно-структурні аспекти). – C. 86-96.
Шкута О. О. Працевлаштування засуджених осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, як засіб реалізації їх конституційних прав і виконання обов’язків. – C. 97-104 .
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Дудоров О. О., Зеленов Г. М. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами”. – C. 105-113.
Бичкова С. С. Подання позовної заяви та участь у цивільних справах як форма участі у позовному провадженні органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. – C. 113-123.
Никитюк Ю. А., Шамара О. В. Проблемні питання та шляхи удосконалення антитерористичного законодавства України. – C. 123-130.
Будков В. Правове значення рішень суду в структурі правовідносин, що виникають у зв’язку з розшуком безвісно зниклих громадян. – C. 130-138 .
Єськов С. В. Практика реалізації контрольних повноважень суду щодо надання дозволів на проведення зняття інформації з каналів зв’язку. – C. 138-143.
Віcкунов В. В. Суспільна небезпечність як умова криміналізації складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. – C. 143-151.
Сердюк І. А. Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права. – C. 152-159 .
Гапотченко Г. М. Удосконалення норм КПК України, що регулюють порушення кримінальної справи. – C. 159-168.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Саєнко С. І. Незаконне перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах: правила адміністративно-правової кваліфікації. – C. 169-175.
Кроленко В. О. Проблема правових програм як форми публічної управлінської діяльності. – C. 175-185.
Бутирін Є. О. Адміністративно-поліцейський характер діяльності земських начальників. – C. 185-196.
Бригiнець O. O. Зaбезпечення реaлiзaцiї aдмiнiстрaтивнo-прaвoвoгo стaтусу пoдaткoвoї мiлiцiї як спецiaлiзoвaнoгo пiдрoздiлу пo бoрoтьбi з пoдaткoвими прaвoпoрушеннями. – C. 197-205.
Алексеева И. Н. Усмотрение в процессе доказывания по делам об административных правонарушениях: понятие и характерные особенности. – C. 205-212.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Комарницький В. М. Організаційно-правові форми державного контролю у сфері спеціального природокористування. – C. 213-222.
Ямпольський Г. В. Проблеми узгодженості судової практики господарських судів в Україні. – C. 222-228.
Несвіт Є. О. Поняття нерухомості у чинному законодавстві України. – C. 228-234 .
Тимошенко М. О. Особливості господарських правовідносин приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект. – C. 235-242.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Бірюков В. В. Колекції – складові криміналістичних інформаційних систем. Їх місце в діяльності підрозділів експертної служби МВС. – C. 243-247.
Шехавцов Р. М. Можливості використання технологій 3D сканування під час розслідування злочинів. – C. 247-251.
Оболенский Ю. Б. О значении переговорного процесса с преступниками при проведении специальных операций. – C. 252-257.
Ринажевський Б. М. Права військовослужбовців Служби правопорядку. – C. 257-266.
Скриннікова Н. С. Злочинність неповнолітніх осіб жіночої статі в Україні як об’єкт кримінологічного дослідження. – C. 266-275.
Воронов І. О. Феномен Botnet – латентна мобілізація сегментів мережі Інтернет для вчинення злочинів у сфері високих інформаційних технологій. – C. 275-287.
Краснобрижий І. В. Правова регламентація взаємодії підрозділів ДСБЕЗ МВС України з іншими оперативними підрозділами овс потребує вдосконалення: постановка проблеми. – C. 287-293.
Розділ VI. Трибуна викладача
Гаврик С. Ю. Напрями профілактики наркоманії у вищих навчальних закладах системи МВС України. – C. 294-305.
Іщенко А. В., Красюк І. П. Новий крок удосконалення знань з інформаційного забезпечення розслідування. – C. 305-307.
Черков В. О. Підвищення професійної компетентності працівників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ як напрямок вдосконалення протидії злочинності. – C. 308-312.

[згорнути]
Вип. № 4

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Федоренко В. Л. Взаємодія системи конституційного права України з міжнародним конституційним правом: проблеми і перспективи. – C. 5-15.
Гіда Є. О. Зміст діяльності з реформування міліції України. – C. 15-22.
Бесчастний В. М. Загальні питання аксіологічного виміру кримінального права України. – C. 22-28.
Візір А. М. Співвідношення юридичної сили міжнародно-правових договорів у сфері запобігання та протидії корупції за участю України. – C. 28-36.
Бігун В. С. Філософія правосуддя: балансуючий смисл правосуддя. – C. 36-42.
Сироїд Т. Л. Система правової допомоги у Міжнародному кримінальному суді. – C. 42-48.
Сич В. О. Порядок та специфіка проведення прес-конференцій в юридичних клініках. – C. 48-53.
Красноносов Ю. М. Особливості становлення міліційних підрозділів економічного спрямування радянської України (20-30-ті рр. xx ст.): історико-правовий аналіз. – C. 54-59.
Медведєв Ю. Л. Особливості правового статусу голови та членів управи в Російській імперії за Міським положенням 1892 року. – C. 60-68.
Топольскова І. О., Поролло Я. О. Аналіз методології комплексного кримінологічного дослідження злочинності в регіоні. – C. 68-78.
Бєлая Я. С. Конституювання електронного урядування в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення. – C. 78-84.
Русанова О. Г. Принципи законності в діяльності міліції як органу дізнання: особливості визначення та класифікація. – C. 84-93.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Кучинська О. П. Деякі проблеми захисту прав потерпілих за кримінально-процесуальним законодавством України та Російської Федерації. – C. 94-97.
Карчевський М. В. Кримінально-правові засоби протидії злочинам в сфері використання комп’ютерної техніки та мереж електрозв’язку характеризуються як надлишковістю заборони так і прогалинами. – C. 97-107.
Карабут Л. В. Функціональне призначення кримінально-процесуальної діяльності. – C. 107-113.
Смуригін О. О. Кримінальний процес як різновид правозастосовчої діяльності. – C. 113-130.
Кузнєцова О. В. Особливості допиту свідків у справах про злочини, передбачені ст. 321 КК України. – C. 131-138.
Комарницкий М. В. Обоснованность уголовно-правового запрета на совершение нарушений порядка валютного регулирования. – C. 138-143.
Губанова А. В. Дотримання принципів криміналізації при встановленні кримінальної відповідальності за ст. 203-1 КК України. – C. 144-152.
Віскунов В. В. Кримінально-правова характеристика суб’єкта складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. – C. 152-156.
Юсупов В. В. Суб’єкти доказування у кримінальному процесі України: проблеми класифікації. – C. 156-162.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністра тивної діяльності правоохоронних органів
Ткаченко В. І. Становлення адміністративно-процесуального права в Російській імперії. – C. 163-173.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Комарницький В. М. Розвиток вітчизняного законодавства з питань природокористування через призму міжнародного права навколишнього середовища. – C. 174-179.
Воробей П. А., Тихонова О. О. Незаконне використання комерційної і банківської таємниці. – C. 179-182.
Гвоздик П. О. Взаємозв’язок змісту і форми в екологічному праві. – C. 182-191.
Зуєва О. І. Оптимізація фінансових ресурсів в забезпеченні фінансової безпеки підприємств. – C. 191-199.
Мельниченко Ю. С. Зміст суб’єктивного права на кваліфіковане зазначення походження товару. – C. 199-208.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Халілєв Р. А. Чинники оперативної обстановки у сфері протидії злочинності на грунті етно-конфесійних суперечностей в АР Крим. – C. 209-216.
Рудей В. С. Накладення арешту на кореспонденцію та її огляд у досудових стадіях кримінального процесу України. Проблемні питання та шляхи їх вирішення. – C. 216-223.
Старченко О. В. Проблеми взаємодії слідчого під час розслідування дорожньо-транспортних злочинів, скоєних в умовах неочевидності. – C. 223-230.
Гусєва К. А. Запобігання злочинам як головний стратегічний напрям функціонального реформування діяльності органів внутрішніх справ. – C. 230-236.
Марченко А. Б. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання за ознаками ходи. – C. 236-241.
Кубарєв І. В. Слідчо-оперативна група: системні ознаки. – C. 241-248.
Лісовий М. А. Особливості опитування осіб при проведенні першочергових оперативно-розшукових заходів по розкриттю злочинів, вчинених групами неповнолітніх. – C. 248-252.
Сумський С. А. Процесуальна оцінка результатів оперативно-розшукової діяльності. – C. 252-257.
Алексенко Д. С. Правове значення негласно отриманої інформації: порівняльно-правові аспекти. – C. 257-261.
Арешонков В. В. Лазерне маркування деталей гладкоствольної вогнепальної зброї як спосіб підвищення ефективності її ідентифікації. – C. 261-269.
Яковенко М. О. Систематизація причин і факторів, за яких злочини залишаються нерозкритими. – C. 269-276.
Розділ VI. Трибуна викладача
Черков В. О., Драчевський М. А. Деякі особливості психологічної структури особистості підлітка, який вчиняє протиправні діяння. – C. 277-284.
Корнієць А. В. Типологія термінів “зброя” та “вибухові речовини”. – C. 284-292.
Розділ VII. Наукове життя
Розовский Б. Г. Пустословие в науке как признак утраты профессионализма: Карфаген должен быть разрушен. – C. 293-299.
Воронов І. О. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних дисертаційних досліджень проблем розкриття та розслідування злочинів у сфері високих інформаційних технологій. – C. 299-305.
Цехан Д. М. Високі інформаційні технології: поняття та змістовно-функціональний аналіз. – C. 305-313.

[згорнути]
[згорнути]
2011 рік
Вип. № 1

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Биков О. М. Основні проблеми та перспективи розвитку права людини на зміну релігійних переконань в Україні. – C. 5-15.
Литвинов О. М. Американці та українці: історія – культура – право(спроба короткого резюмуючого зіставлення). – C. 15-31.
Малишев О. О. Деякі особливості опіки і піклування над неповнолітніми в Україні за доби Російської імперії. – C. 31-45.
Титаренко С. А. Концепция понимания государства в работах Николая Бердяева . – C. 45-52.
Джужа А. О. Кримінологічні засади віктимізації як різновид у профілактичній діяльності. – C. 52-57.
Смоков С. М. Еще раз о реформе уголовного судопроизводства в Украине. – C. 57-63.
Делія Ю. В. Поняття та принципи правотворчої діяльності суб’єктів місцевого самоврядування в Україні:конституційно-правові аспекти. – C. 63-71.
Бігун В. С. Філософія правосуддя: балансуючий смисл правосуддя. – C. 71-81.
Утєхін І. Б. Загальні положення про виконання договору в країнах континентального права: Німеччина та Франція. – C. 81-88.
Берченко Г. В. Українська нація як політичний суб’єкт та її роль у формуванні громадянського суспільства. – C. 89-95.
Карпенко Є. М. Тенденції реагування світової спільноти на поширення незаконного обігу наркотиків. – C. 96-103.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Дробот В. П. Уголовная ответственность за нарушение правил административного надзора как рудимент в системе преступлений против правосудия. – C. 104-115.
Бартащук Л. П. Правове регулювання забезпечення права людини на повагу до гідності у кримінальному судочинстві України. – C. 115-124.
Шадлер А. В. О терминологических основах механизма использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. – C. 124-132.
Віскунов В. В. Поняття підробки ідентифікаційних номерів транспортного засобу: семантичний та юридичний аспекти. – C. 133-137.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністра тивної діяльності правоохоронних органів
Бесчастний В. М., Філіпенко А. С. Правові та організаційні засади державного управління в сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. – C. 138-147.
Афанасьєв К. К. Правові засади адміністративних послуг ОВС, пов’язаних з видачею дозволів на виготовлення печаток і штампів. – C. 148-156.
Бурбело О. А. Підвищення ефективності управління в органах внутрішніх справ (поведінковий підхід). – C. 156-164.
Ткаченко В. І. Формування вітчизняної адміністративно-процесуальної науки у другій половині ХХ та на початку ХХІ сторіччя. – C. 164-169.
Несвіт Є. О., Степаненко В. В. Місце процедур в адміністративному процесі України. – C. 169-173.
Коміссаров С. А. Механізм адміністративно-правової охорони міліцією відносин у сфері безпеки дорожнього руху: поняття, складові та гарантії забезпечення. – C. 173-180.
Кулешов О. О. Правові особливості та принципи оцінювання організації роботи місцевого самоврядування. – C. 180-186.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Гвоздик П. О. Судова практика та її системний зв’язок з джерелами екологічного права України. – C. 187-194.
Зуєва О. І. Оцінка фінансової безпеки підприємства. – C. 194-199.
Шелухин Н. Л. Проблемы ответственности при осуществлении транзитных перевозок в Украине. – C. 199-208.
Полулях П. В. Пільги як самостійний вид соціального забезпечення. – C. 208-214.
Лисицина О. Б. Поняття та сучасний стан вивільнення працівників у контексті чинного законодавства України. – C. 215-218.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Карчевський М. В. Соціальні передумови правових заходів інформаційної безпеки. – C. 219-233.
Халимон С. І. Правові основи конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань. – C. 233-240.
Чорноус Ю. М. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності. – C. 240-249.
Баглай І. П. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань. – C. 249-256.
Недов С. Л. Особливості правового статусу підрозділів органів внутрішніх справ, які взаємодіють із засобами масової інформації. – C. 256-266.
Чепка О. В. Напрями та форми внутрішньовідомчої взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ щодо запобігання самовільному зайняттю земельних ділянок та самовільному будівництву в Україні. – C. 266-273.
Щур Б. В. Джерела та особливості реалізацій криміналістичних методичних рекомендацій. – C. 273-279.
Кудінов С. С. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: сучасний стан та шляхи вдосконалення. – C. 280-285.
Яковенко М. О., Монахов С. Т. Відділи з розкриття злочинів минулих років: сучасність та перспективи розвитку. – C. 286-289.
Борзых Д. В. Функции прокуратуры по надзору за соблюдением законов органами дознания и досудебного следствия при проверке жалоб участников уголовного процесса. – C. 290-299.
Розділ VI. Трибуна викладача
Тарасенко В. Є. Щодо визначення об’єкта та предмета окремої теорії агентурного методу. – C. 300-305.
Розділ VII. Наукове життя
Титов В. Д., Литвинов О. М. Філософія права сьогодні: про спробу енциклопедичного огляду сучасного стану осмислення феномена права з висвітленням й свого погляду на правову реальність. – C. 306-313.

[згорнути]
Вип. № 2

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Цоклан В. І. Теоретико-методологічні підходи до визначення джерел конституційного права України: історія та сучасність. – C. 5-15.
Новаков О. С. Історико-правовий нарис розвитку правозастосовної практики України щодо протидії злочинам проти громадського порядку. – C. 15-22.
Гетьман-П’ятковська І. Теоретичне осмислення ідеї верховенства права та її втілення в політичне і правове життя. – C. 23-27.
Нестерович В. Ф. Конституційно-правове регулювання інституту лобіювання у Європейському Союзі. – C. 27-39.
Черкова М. Ю. Международный уголовный трибунал по руанде: оправданы ли цели?. – C. 39-50.
Дмитренко О. В. Сутність державної влади, її зв’язаність правом (за матеріалами досліджень Ф.В. Тарановського). – C. 50-59.
Топильницький М. В. Витоки інституту міжнародно-правового визнання держав у стародавньому світі. – C. 59-68.
Монастирська М. В. Відображення принципу толерантності в міжнародних нормативно-правових документах. – C. 68-78.
Козич І. В. Окремі прояви політики в сфері боротьби зі злочинами, що вчиняються із застосуванням насильства, в радянську добу. – C. 78-83.
Шульга А. М. Право і особистість як суб’єкт свідомої, вольової поведінки. – C. 84-90.
Румянцев А. В. Обжалование решений волостных судов. – C. 91-100.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Дудоров О. О., Мазур М. В., Данилевський А. О. Заміна смертної кари на довічне позбавлення волі: акт гуманізму чи посилення відповідальності?. – C. 101-115.
Назимко Є. С. Суспільно небезпечне діяння та інститут звільнення особи від кримінальної відповідальності: актуальні питання співвідношення. – C. 115-123.
Морозов Г. В. Систематизация законодательства Украины в сфере розничной торговли нефтепродуктами. – C. 123-134.
Зуєва О. І. Шляхи удосконалення податкового законодавства з податку на додану вартість. – C. 134-141.
Заєць О. М. Розмежування юридичних термінів “страхування” та “страхова діяльність” в законодавстві України. – C. 141-148.
Диковенко К. О. Критерії ефективності нормативно-правового забезпечення державного реґулювання у сфері господарської діяльності в Україні. – C. 148-155.
Казьміна К. Є. Державний аудит як складова забезпечення економічної безпеки держави. – C. 155-162.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністра тивної діяльності правоохоронних органів
Головін А. П., Афанасьєв К. К., Терських О. М., Полонський Д. М. Правове регулювання відносин у сфері забезпечення громадської безпеки та правопорядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів: пропозиції щодо удосконалення законодавства. – C. 163-174.
Татаров О. Ю., Шевчишен А. В. Судова реформа та реорганізація досудового слідства в Україні – складові розбудови демократичної держави. – C. 174-182.
Мазур Н. І. Проблема визначення кола осіб, котрі не підлягають кримінальній відповідальності за приховування злочину. – C. 182-190.
Іванникова В. В. Адміністративний примус: суть та визначення. – C. 190-197.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Єрофеєв М. І. Конституційні засади охорони довкілля. – C. 198-204.
Кучинська О. А. Проблеми забезпечення справедливості процесуальних рішень, що приймаються на стадії порушення кримінальної справи. – C. 205-212.
Березін Є. Є. Страйк як форс-мажорна обставина у цивільних та господарських правовідносинах. – C. 212-219.
Шем’яков О. П., Хохлова І. В. Відносини надрокористування в Україні: проблеми розвитку. – C. 219-226.
Любінецька В. Р. Особливості правового регулювання спадкування за кордоном. – C. 227-231.
Лисицина О. Б. Зайнятість та працевлаштування: питання теорії. – C. 231-239.
Бабіч Л. М. Визначення розміру застави у кримінальному процесі України. – C. 239-246.
Тісунова В. М. Напрямки діяльності органів місцевого самоврядування з активизації господарської діяльності в регіоні. – C. 247-256.
Роіділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Соболева О. О. Потерпілий від незаконних дій з майном, на яке був накладений арешт, яке описане чи підлягає конфіскації. – C. 257-264.
Сингаївська І. В., Шамара О. В. Нелегальна міграція – загроза національній безпеці України. – C. 264-271.
Кудінов А. С. Обстановка злочину як елемент криміналістичної характеристики крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів: поняття та структура. – C. 272-279.
Pot діл VI. Трибуна викладача
Тарасенко В. Є. До питання щодо характеристики змістовно-структурних елементів та якісних характеристик теорії агентурного методу. – C. 280-285.
Сич В. О. Характер та особливості підбору волонтерів для юридичних клінік. – C. 285-290.
Роіділ VII. Наукове життя
Литвинов О. М. Кримінальна юстиція як кримінальна спільнота (філософсько-правові аспекти проблеми прихованих інтенцій культури в юридичній термінології). – C. 291-301.
Атоян О. М. Культурно-історичний контекст взаємодії філософії і права: окремі думки в загальному напрямку. – C. 301-305.

[згорнути]
Вип. № 3

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Литвинов О. М. Концепція правового персоналізму Альфонсаса Вайшвіли. – C. 5-15.
Тубелець О. С. Проблема визначення джерел та форм вираження кримінально-правової політики України в її реалізації. – C. 16-23.
Топильницький М. В. Механізм міжнародно-правового регулювання інституту визнання держав. – C. 24-32.
Кафанова О. В. Трубецькой про демократію і політичні партії. – C. 33-43.
Бесчастний В. М. Роль органів місцевого самоврядування в організації взаємодії органів внутрішніх справ із громадськістю. – C. 43-50.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Карчевський М. В. Метод контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння. – C. 51-64.
Сумцов О. І., Глазунов В. М., Шехавцов Р. М. Визначення часових витрат на досудове провадження по кримінальним справам як основа для реформування кримінально-процесуального законодавства. – C. 64-75.
Мельник Р. І. Щодо питання вмотивованості затримання особи за підозрою у вчиненні злочину. – C. 76-82.
Хохлова І. В., Ковальова М. В. Проблеми невизначеності предикатного злочину при порушенні кримінальної справи за ст. 209 КК України. – C. 82-89.
Феннич В. П. Розподіл обов’язків доказування при розгляді справ окремого провадження. – C. 89-97.
Черкова М. Ю. Зміна прокурором обвинувачення під час дізнання, досудового слідства у проекті КПК України: норми нові, проблеми старі. – C. 97-105.
Тимошенко О. А. Поняття та сутність касаційного провадження в цивільному судочинстві. – C. 105-114.
Ковальова Н. В. Доступ до правосуддя на досудовому слідстві. – C. 114-118.
Стурова Т. Кримінально-правова характеристика санкцій, передбачених статтею 159-1 КК України. – C. 118-124.
Новосельцева О. М. Особливості порушень кримінальних справ щодо порушень техніки безпеки під час проведення підземних робіт у вугільній промисловості. – C. 124-133.
Одинцова О. В. Щодо визначення поняття “кримінологічна інформація про організовану злочинність”. – C. 133-142.
Луганський В. І. Ознаки об’єктивної сторони невиконання судового рішення. – C. 142-149.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Афанасьєв К. К. Дотримання прав і свобод вимушених переселенців на території України: окремі проблемні питання. – C. 150-159.
Шем’яков О. П., Батракова Я. В. Адміністративні делікти, що пов’язані з реалізацією окремих напрямків державної екологічної політики. – C. 159-167.
Беницький О. М. Порядок реалізації права на вільне залишення території України: окремі питання правового регулювання. – C. 167-174.
Полонський Д. М. Вплив порушень законності в діяльності міліції на стан національного правопорядку. – C. 175-182.
Тішаков М. П. Правові основи функціонування органів ДАІ (1945-1953 рр.). – C. 182-192.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Комарницький В. М. Правові аспекти використання альтернативних джерел енергії: зв’язок зі спеціальним природокористуванням. – C. 193-200.
Камишанський О. Ю. Особливості способів вчинення розкрадань бюджетних коштів, які призначені для проведення екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості. – C. 201-208.
Михайлова О. Е. Поняття трудової міграції як об’єктивне явище сучасного ринку праці. – C. 208-216.
Зуєва О. І., Меженська С. І. Фінансовий контроль як складова частина державного механізму попередження економічної злочинності. – C. 217-227.
Степанова О. Г. Проблема розподілу концесійних ризиків в автодорожній галузі. – C. 227-235.
Брунько А. В. Економіко-правові передумови створення агрокомплексів промисловими підприємствами. – C. 235-243.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Шинкаренко І. Р. Моніторинг оперативної обстановки як чинник ефективності протидії злочинності. – C. 244-255.
Воронов І. О. Використання в оперативно-розшуковій діяльності технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв’язків. – C. 255-263.
Шинкаренко І. О. Психолого-правовий аналіз діяльності оперативного працівника ОВС щодо моніторингу оперативної обстановки. – C. 264-270.
Черков В. О. Особи, які не досягли повноліття як безпосередні об’єкти оперативно-розшукового впливу. – C. 270-278.
Лепехин А. Н. К вопросу о совершенствовании информационно-методического обеспечения правоприменительной деятельности. – C. 278-285.
Дехтярьов Є. В. Особливості тактики допиту особи, яка підозрюється у вчиненні шахрайства в сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань. – C. 286-292.
Розділ VI. Трибуна викладача
Гриценко В. Г. Сутність та вимоги до професійної підготовки співробітників органів внутрішніх справ для дій в екстремальних умовах. – C. 293-298.
Сворак С. Д., Гончарук В. В. Тьютор та його функції в дистанційному навчальному процесі працівників ОВС. – C. 299-310.
Розділ VII. Наукове життя
Гончаров В. М. Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, доцента В.М. Комарницького “Право спеціального природокористування”. – C. 311-313.

[згорнути]
Вип. № 4

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Литвинов О. М. “Закрите суспільство” та “відкрите суспільство”: соціально-правові роздумування про культурно-звичаєві підмурки праворозуміння та правової культури, або Про те, як почути слова поета. – C. 5-15.
Нестерович В. Ф. Субсидійовані форми регулювання лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України. – C. 15-24.
Андрушко І. П. Внутрішня структура категорії “інтерес” у конституційному праві. – C. 25-34.
Лебедь А. В. Основные категории вещного права в римском и российском дореволюционном гражданском праве. – C. 34-42.
Лизогуб Я. Г. Заборона посягань на волю та гідність людини під кутом зору пам’яток вітчизняного права. – C. 42-46.
Єрмоленко-Князєва Л. С. Історико-правовий аналіз становлення дисциплінарної відповідальності. – C. 47-55.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Карчевський М. В. Деякі причини недостатньої ефективності кримінально-правової протидії “комп’ютерному піратству” в Україні. – C. 56-68.
Беднарська В. М., Бесіда С. В. Правове регулювання судово-представницької функції прокуратури. – C. 69-76.
Черков В. О. Про сучасний стан розробленості теоретичних засад та деякі шляхи вдосконалення правових відносин у сфері оперативно-розшукової діяльності. – C. 76-85.
Колесник В. А. Сутність і значення нормативного визначення технічних засобів, що застосовуються в оперативній та слідчій практиці. – C. 86-94.
Карабут Л. В. Стадії кримінально-процесуальної діяльностіі стадії у кримінально-процесуальній діяльності. – C. 94-103.
Мазур М. В. Порушення законодавства про референдум (ст. 160 КК України): деякі проблеми кваліфікації. – C. 104-111.
Ландина А. В. Кримінальна відповідальність: форми реалізації. – C. 112-117.
Сіряченко І. І. Теоретико-прикладне визначення понять: “основне цільове призначення земель”, “цільове призначення”, “функціональне використання”, “дозволене використання”земельних ділянок у земельному законодавстві України. – C. 117-126.
Толокольніков С. В. Проблеми сучасної правової регламентації поруки громадської організації або трудового колективу. – C. 126-135.
Шадлер А. В. О научном аспекте понятия взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании и раскрытии преступлений. – C. 135-143.
Клочуряк С. С. Підстави проведення освідування в кримінальному судочинстві України. – C. 144-149.
Соболева О. О. Кваліфікація незаконних дій щодо майна, на яке був накладений арешт або яке описане чи підлягає конфіскації, вчинених шляхом зловживання службовим становищем (стаття 388 Кримінального кодексу України). – C. 150-157.
Камишанський О. Ю. Класифікація способів вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості (за матеріалами Луганської та Донецької областей). – C. 157-164.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Манжула А. А. Провадження по справах про проступки проти громадського порядку: проблеми визначення основних принципів. – C. 165-172.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Блага А. Б. Неефективне реагування на насильство в сім’ї як порушення прав людини. – C. 173-179.
Анісімова Г. В. Особливості забезпечення вимог екологічної безпеки атмосферного повітря: природно-правові аспекти. – C. 179-189.
Головко Л. О. Правове регулювання кадастру нерухомості у Словаччині та Чехії. – C. 189-196.
Ковальова С. Г. Особисті немайнові права членів подружжя в українському звичаєвому праві: відображення у фольклорі. – C. 196-205.
Сергиенко В. В. Специфика формирования лояльности клиентов украинских банков. – C. 205-214.
Синельникова Є. Є., Синельникова Н. І. Новели у правовому режимі приватизованого подружжям житла. – C. 214-218.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Задорожний Ю. А., Розовский Б. Г. Информационные технологии в ОРД: опыт и проблемы или проблемы и опыт?. – C. 219-228.
Головкін О. В. Роль і місце державного контролю в економіко-правовому механізмі охорони довкілля. – C. 228-238.
Бірюков В. В. Об’єкти криміналістичної ідентифікації, їх класифікація, властивості та ознаки. – C. 238-244.
Мовчан А. В. Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів боротьби з економічною злочинністю. – C. 244-252.
Шем’яков О. П., Хохлова І. В. Правовий захист екологічної інформації в умовах розвитку IT-технологій. – C. 253-261.
Красноносов Ю. М. Форми взаємодії органів міліції України з населенням щодо протидії злочинності (50-60-ті рр. ХХ ст.): історико-правовий аналіз. – C. 261-268.
Грібов М. Л. Принципи діяльності підрозділів оперативної служби МВС України. – C. 268-279.
Наумюк С. А. Щодо проблемних питань координації діяльності правоохоронних органів України в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності на залізничному транспорті. – C. 280-285.
Сумський С. А. З’ясування компетенції державних контролюючих органів як передумова ефективного оперативно-розшукового забезпечення антикорупційної політики. – C. 285-294.
Костенко І. В. Режим таємності в органах внутрішніх справ України при здійсненні оперативно-розшукової діяльності. – C. 294-299.
Неживий В. М. Організаційно-правові основи протидії хабарництву у сфері земельних відносин: постановка проблеми. – C. 300-302.
Бондар В. С., Беспальченко О. В. Науково-методичні та організаційні особливості проведення відтворення обстановки та обставин події у кримінальних справах про квартирні крадіжки. – C. 302-309.
Розділ VI. Наукове життя
Джужа О. М., Козаченко О. І. Перша фундаментальна наукова розробка проблеми ризику в оперативно-розшуковій діяльності. – C. 310-313.

[згорнути]
[згорнути]
2012 рік
Вип. № 1

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Литвинов О. М. Про концепцію правового економізму Ричарда Познера (філософсько-культурологічні роздумування на тлі деяких проблем сучасної України). – C. 5-18.
Кваша О. О. Історія становлення філософських категорій причинності та детермінізму. – C. 18-29.
Захарчук А. С. Из опыта преобразований в украинской державе: к вопросу о взаимосвязи реформ П. Скоропадского и П. Столыпина. – C. 30-36.
Зайцев О. В. Виникнення проблеми неосудності в кримінальному праві. – C. 37-42.
Пашков С. М. Генезис оціночної діяльності в Україні: історичні та адміністративно-правові аспекти. – C. 43-50.
Коваль В. С. Конституционная регламентация элементов политической системы в новых государствах Европы и Азии. – C. 50-57.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Курочка М. Й. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді як підстава набуття прокурором статусу учасника виконавчого провадження. – C. 58-63.
Балабко В. В. Депеналізація злочинів проти життя та здоров’я особи,вчинених медичними працівниками: окремі питання. – C. 64-74.
Шамара О. В. Перспектива розвитку системи злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в кримінальному праві України в рамках протидії міжнародній терористичній діяльності. – C. 74-81.
Письменський Є. О. Звільнення від покарання внаслідок втрати особою суспільної небезпечності: кримінально-правовий аспект. – C. 81-92.
Мельник Р. І. Кримінальне переслідування: генезис наукових поглядів та тенденції законодавчого регулювання. – C. 93-102.
Рось Г. В. Справи приватного обвинувачення: необхідність вдосконалення законодавчої регламентації. – C. 102-110.
Лоскутов Т. О. Законні інтереси як елемент предмету правового регулювання у кримінальному процесі. – C. 110-118.
Байов О. О. Злочинність у сфері незаконного обігу наркотиків: динаміка, структура, тенденції. – C. 118-125.
Полторацький О. Б. Виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у ході перевірки первічної інформації та особливості порушення кримінальної справи. – C. 125-138.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Нікітенко О. І. Основні напрями діяльності правоохоронних органів по забезпеченню внутрішньої економічної безпеки. – C. 139-148.
Онищенко Б. П. Проблемні питання відповідальності посадових осіб апарату органів виконавчої влади. – C. 148-155.
Коваленко В. В. Особливості призначення судової експертизи при провадженні в адміністративній справі. – C. 156-162.
Єрмоленко-Князєва Л. С. Співвідношення дисциплінарної відповідальності з адміністративною відповідальності в законодавстві України. – C. 162-170.
Кравцов А. С. Принцип законності в адміністративному праві України. – C. 170-179.
Микитенко Є. В. Актуальні питання захисту прав громадян в міграційній діяльності правоохоронних органів. – C. 179-187.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Розовский Б. Г. “Северный полюс” экологического права. – C. 188-200.
Недодаєва Н. Л. Відповідальність податкових органів щодо відшкодування збитків платникам податків. – C. 200-208.
Кошевський В. С. Суб’єкт ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. – C. 208-216.
Шем’яков О.П., Андрейцев М. В. Відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. – C. 216-222.
Зуєва О. І., Меженська С. І. Електронна перевірка податкової звітності в Україні. – C. 222-230.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Чорноус Ю. М. Особливості взаємодії при розслідуванні злочинів міжнародного характеру. – C. 231-238.
Манжула А. А. Роль громадян та органів виконавчої влади у забезпеченні правопорядку в Україні. – C. 239-245.
Кудінов А. С. Особливості допиту свідків при розслідуванні крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів. – C. 245-255.
Ковальова Н. В. Правозахисна діяльність прокурора і суду на досудовому слідстві. – C. 255-262.
Розділ VI. Трибуна викладача
Діденко О. Є. Суб’єкти демократичного цивільного контролю у сфері оперативно-розшукової діяльності. – C. 263-269.
Пічкуренко С. І., Бочковий О. В. Забезпечення безпеки негласних співробітників і оперативних працівників ОВС як один із шляхів підвищення ефективності негласної роботи. – C. 269-276.
Шульга А. О. Морально-етичні основи допиту малолітніх свідків. – C. 276-283.
Суровцов А. Ю. Психологічні чинники розвитку віктимності у неповнолітнього. – C. 283-290.

[згорнути]
Вип. № 2

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Кваша О. О. Свобода волі та інші філософські категорії в обґрунтуванні злочинної поведінки та відповідальності за неї. – C. 3-12.
Литвинов О. М. Про поняття “культура” як правову категорію(спроба побудування філософського інґеніуму). – C. 12-23.
Підюков П. П., Амонс М. О., Камінська О. В. Структура, система та компетенція поліції Польщі в контексті реформування системи МВС України. – C. 23-30.
Лощихін О. М. Функції сучасної державності: питання теорії та політико-правової практики. – C. 30-40.
Француз-Яковець Т. А. Джерела правового регулювання парламентських процедур європейських бікамеральних парламентів. – C. 40-48.
Олійничук Р. П. Ретроспективний аналіз кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку постреволюційного періоду. – C. 48-56.
Рибак Н. С. Основні підходи щодо визначення категорії “виборча система” у конституційному праві. – C. 56-67.
Жила О. Історія та розвиток доктрини про наслідки порушення зобов’язань – від Стародавнього Риму до сучасності. – C. 67-76.
Яковенко М. О. Особливості призначення судових експертиз при розслідуванні нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років. – C. 76-83.
Соцький Ю. Ф. Загальна характеристика системи кримінальних покарань за кримінальним уложенням від 22 березня 1903 р.. – C. 83-88.
Карабут Л. В. Поняття і природа кримінально-процесуальної діяльності. – C. 89-97.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Горбачов Д. М. Наукові підходи до визначення посередництва у хабарництві в кримінальному праві України. – C. 97-107.
Карчевський М. В. Положення чинного КК України в контексті тенденцій формування національного інформаційного простору. – C. 107-117.
Назимко Є. С. Методологія дослідження інституту покарання в кримінально-правовій доктрині України (результати аналізу дисертацій та авторефератів). – C. 117-130.
Левицька Н. О. Публічні та приватні нормативно-правові інститути: теоретичні аспекти. – C. 130-137.
Калмиков Д. О. Експлуатація дітей, учинена організованою групою: аналіз змісту діяння та техніки його законодавчої регламентації. – C. 137-148.
Шем’яков О. П., Пашков С. М. Основні напрямки удосконалення законодавства про оціночну діяльність. – C. 148-155.
Сабліна О. М. Нотаріальне документознавство: сучасна регламентація документаційного забезпечення нотаріального процесу. – C. 155-161.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Афанасьєв К. К. Сервісна діяльність адміністративних органів: окремі питання. – C. 162-171.
Кравцов А. С. Співвідношення принципів верховенства права та пріоритету прав і свобод людини в адміністративному праві України. – C. 171-178.
Щербатюк Д. Г. Правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в законодавстві про адміністративну відповідальність. – C. 178-186.
Окопник О. М. Суть виконавчої влади: конституційна практика її реалізації. – C. 187-194.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Комарницький В. М. Правові аспекти системи оподаткування у сфері природокористування. – C. 195-203.
Кузьмин Р. Р. Поняття та сутність господарсько-правової інтерпретації процесу декриміналізації економіки. – C. 204-213.
Зуєва О. І. Управління фінансовою безпекою підприємства. – C. 213-219.
Заец А. М. Правовая характеристика мошенничества в сфере страхования. – C. 220-228.
Гостєв В. В., Старокожев О. А. Правові основи захисту трудових прав працівників. – C. 229-232.
Рєзнік М. М. Окремі питання правового регулювання відповідальності за корупційні правопорушення в галузі землекористування. – C. 232-240.
Коренчук А. Ю. Практичні аспекти застосування екологічного податку за розміщення відходів. – C. 241-247.
Голенко І. П. Пасажир як сторона договору перевезення пасажирів автомобільним транспортом. – C. 248-260.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Черечукіна Л. В. До питання вивчення особи некрофілів при розслідуванні вбивств, вчинених на сексуальному підґрунті. – C. 261-268.
Шемякін О. В. Деякі питання притягнення до кримінальної відповідальності за підкуп особи, яка надає публічні послуги. – C. 268-275.
Кузнєцова О. В. Особливості порушення кримінальної справи як складова методики розслідування окремих видів злочинів. – C. 276-280.
Бірюков В. В. Фіксація ходу та результатів розслідування. – C. 280-286.
Гаврилюк Л. В. Структурні елементи криміналістичної характеристики шахрайства. – C. 287-294.
Бондаренко І. П. Вивчення та аналіз оперативної обстановки оперативними підрозділами МВС України. – C. 295-299.
Одинцова О. В. Відбиття характеристик організованої злочинності у кримінальній статистиці МВС України за 2002-2011 рр.. – C. 300-313.

[згорнути]
Вип. № 3

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Литвинов О. М. До обгрунтування поняття “культура” як правової категорії: смислові витоки та термінологічні втілення (нотатки на сторінках книжки Йогана Гьойзінги). – C. 3-13.
Кучер Ю. А. Постановка проблемы преступной деятельности как относительно самостоятельного уголовно-правового явления. – C. 13-20.
Сакало В. О. Права людини та діяльність новітніх релігійних організацій: постановка проблеми. – C. 21-30.
Медведев Ю. Л. Відносини органів міського та корпоративного самоврядування в Російській імперії за міським положенням 1892 року. – C. 30-37.
Кравчук В. М. Вимоги, які пред’являються до суддів: компаративістське дослідження. – C. 38-47.
Балинська О. М. Правові означувані, їх значення та означники (співвідношення та взаємозв’язок). – C. 47-57.
Онуфріенко О. В. Процеси конвергенції та дивергенції правових систем сучасності: досвід постановки проблеми. – C. 57-66.
Кафанова О. В. Право, держава, церква: співвідношення Й взаємовплив (загально-теоретичний аналіз на основі наукових поглядів Є.М. Трубецького). – C. 66-78.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Дудоров О. О., Зеленов Г. М. Ґенеза кримінально-правового статусу окремих категорій осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг та питання кваліфікації їх діяльності. – C. 79-96.
Денисов С. Ф., Кардаш К. С. Визначення поняття “агресивна війна” у кримінальному праві України. – C. 96-106.
Іваненко В. О. Суб’єкти террористичної діяльності. – C. 106-119.
Курочка М. Й., Єськов С. В. Недоліки регламентації негласних слідчих дій у новому КПК України та пропозиції щодо їх усунення. – C. 119-133.
Максимович Р. Л., Вовк М. З. Поняття віку суб’єкта злочину. – C. 134-143.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Несвіт Є. О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України. – C. 144-152.
Гаврик С. Ю. Предмет доказування у кримінальних справах про комп’ютерні злочини. – C. 152-160.
Керезора М. О. Матеріально-правові підстави застосування попередження за вчинення адміністративних правопорушень. – C. 160-170.
Васильєва Н. С. До питання про функції екологічного податку. – C. 171-179.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Красвська В. О. Загальна характеристика ринку праці та зайнятості населення у сучасних умовах. – C. 180-188.
Мовчан Р. О. Щодо перспектив удосконалення законодавчого регулювання відносин у сфері постійного користування земельною ділянкою. – C. 188-194.
Комарницький В. М. Дозволи на спеціальне використання природних ресурсів: зміст і значення. – C. 194-198.
Савєльєва М. О. Значення поняття “інтерес” при співвідношенні індивідуальних та колективних правовідносин у трудовому праві. – C. 198-208.
Пашков С. М. Оцінка як вид консалтингової діяльності. – C. 208-216.
Лукіна І. М. Дискусійні питання про цивільну процесуальну відповідальність. – C. 216-225.
Фоменко Я. В. Загальна характеристика форм контролю у сфері інформаційно-екологічного забезпечення. – C. 225-233.
Ямпольський Г. В. Досудове врегулювання господарських спорів в сучасних умовах. – C. 233-240.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Бірюков Б. В. Встановлення особи злочинця за допомогою даних інформаційних систем з огляду на складену ситуацію. – C. 241-248.
Гора І. В., Колесник Б. А. Слідчий експеримент чи перевірка показань особи?. – C. 248-256.
Камишанський О. Ю. З’ясування особливостей внутрішньогосподарського документообігу як передумова оптимізації розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної галузі. – C. 256-267.
Босенко В. Б. Особливості взаємодії підрозділів ОВС у протидії загальнокримінальним злочинам,учиненим представниками етнічних меншин. – C. 267-274.
Ємець А. А. Про достатність матеріалів оперативно-розшукової діяльності як передумови отримання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують права людини. – C. 274-279.
Паланичко Л. Є. Особливості вчинення злочинів у великих містах. – C. 279-285.
Розділ VI. Трибуна викладача
Гіда Є. О. Систематизація підходів щодо розуміння предмету юридичної деонтології. – C. 286-293.
Клочко А. М. Профорієнтаційна робота та профіесійний відбір у системі підготовки кадрів органів внутрішніх справ України. – C. 293-301.
Компанейцев С. Б. Деонтологічні засади діяльності адвоката: поняття, ознаки. – C. 301-308.
Розділ VII. Наукове життя
Литвинов О. М. Важливий крок у наближенні вітчизняного правознавства до світового наукового простору (про новий журнал “Філософія права та загальна теорія права”). – C. 309-312.

[згорнути]
Вип. № 4

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Казанчук І. Д. Можливості використання в Україні європейського досвіду адміністративно-правового закріплення і реалізації стандартів якості охорони навколишнього природного середовища. – C. 3-11.
Литвинов О. М. Історія правових ідей як розвиток правової культури: Стародавній Схід у пострадянській сучасності. – C. 11-23.
Аврамова О. Є. Історичні засади виникнення житлового права України. – C. 24-32.
Бодаєвський В. П. Міжнародний договір як джерело законодавства України про кримінальну відповідальність: проблемні питання. – C. 32-41.
Павшук К. О. Демократія в системі цінностей конституційного ладу сучасної держави (загальнотеоретичні аспекти). – C. 42-49.
Забзалюк О. Б. Концепції федералізму у поглядах представників Української Центральної Ради. – C. 49-56.
Дудник О. Б. Спеціальні методи профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму та їх використання на практиці. – C. 56-61.
Хірсін А. В. Онтологічний та деонтологічний аспекти методології обгрунтування права. – C. 62-72.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Бурдін В. М. Призначення покарання за незакінчений злочин. – C. 73-84.
Курочка М. И., Карабут Л. В. Зміст функції кримінального переcлідування у новому КПК. – C. 85-93.
Гапотченко Г. М. Окремі питання процедури підготовчого судового провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. – C. 93-100.
Черков В. О. До питання про взаємодію прокурора, слідчого й оперативних підрозділів органів внутрішніх справ в умовах дії нового КПК України. – C. 100-110.
Гребенюк О. Я. Злочини, пов’язані з лікарськими засобами: проблеми криміналізації. – C. 110-117.
Пашков С. М. Правова природа міжнародних стандартів оцінки майна. – C. 117-124.
Павленко І. В. Незаконність як ознака злочину, відповідальність за який передбачена ст. 134 КК України. – C. 125-129.
Рунов В. Ю. Підходи до визначення місця фізичного та психічного примусу в системі обставин, що виключають злочинність діяння. – C. 129-137.
Брунько А. В. Щодо періодизації та розвитку законодавства у сфері страхування на транспорті України. – C. 138-149.
Мірошников І. Ю. Апеляційне провадження за новим КПК України (окремі питання). – C. 149-153.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Головін А. П. Вплив адміністративного розсуду на формування девіантних установок працівника міліції. – C. 154-162.
Саенко С. І. Темпоральна характеристика дії норм адміністративного права. – C. 162-170.
Петров Є. В. До питання про поняття та основні риси адміністративно-господарських відносин. – C. 170-179.
Лихошерст Л. М. Контроль в адміністративній діяльності податкових органів України. – C. 179-183.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Козьяков Д. І. Прикладне значення компетенції державного гірничого нагляду в кримінальному провадженні. – C. 184-192.
Афанасьева Л. В. Право учасника цивільного процесу на інформацію. – C. 192-199.
Ковальова І. О. Обов’язок по утриманню фактичних вихователя та вихованця у сімейному праві України. – C. 199-207.
Машуков Р. О. Правові питання здійснення суб’єктивного права власності учасниками садівницького товариства. – C. 207-213.
Красицька Л. В. Здійснення та захист права батьків і дитини на контакт. – C. 213-224.
Шем’яков О. П. Державна охорона прав природокористувачів. – C. 225-233.
Почтарьов С. О. Природа дарування та його прояви. – C. 233-241.
Кравцов А. С. Механізм реалізації принципу пріоритету прав і свобод людини в адміністративному праві України. – C. 241-249.
Левківський Б. К. Судовий захист майнових прав колишнього подружжя при здійсненні права спільної власності та розподілі спільного майна. – C. 249-259.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Воробей П. А. Стадії вчинення умисного злочину. – C. 260-272.
Бірюков В. В. Об’єкти обліку та інформація про них, що вміщується в бази даних криміналістичних та інших інформаційних систем. – C. 272-278.
Мельник Р. В. Поняття об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю. – C. 278-285.
Біскунов В. В. Підроблений ідентифікаційний номер транспортного засобу; цінність або “антицінність” у складі злочину, періедбаченого cт. 290 Кримінального кодексу України?. – C. 285-293.
Єськов С. В. Від сором’язливого конкубінату до повноцінного союзу: інтеграція елементів оперативно-розшукового документування у практику збирання доказів у кримінальному провадженні. – C. 293-298.
Шурупова К. В. Організаційно-правові умови розвитку сучасного інформаційного права в контексті доступу громадян до інформації. – C. 299-306.
Стародубов І. В. Визначення основних завдань діяльності судово-експертних установ в Україні. – C. 306-312.

[згорнути]
[згорнути]
2013 рік
Вип. № 1

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Іщенко Д. А. Ознаки наукової школи. – C. 5-13.
Литвинов О. М. Людина за межами соціокультурних норм: злочинність і героїзм (деякі філософсько-правові аспекти однієї соціально-психологічної теорії). – C. 14-24.
Єрмоленко Д. О. Розуміння правосвідомості в основних філософсько-правових концепціях другої половини ХІХ – початку ХХ століть. – C. 24-36.
Ткаченко В. І. Щодо поняття та вмісту юридичних категорій “правова система” та “система права”. – C. 36-42.
Філонов О. В. Основні заходи з виявлення, попередження і припинення терористичних актів в російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.. – C. 42-51.
Француз А. Й., Баликіна Л. І. Генезис інституту парламентаризму в Україні. – C. 51-63.
Чеботарьова Ю. А. Правові аспекти захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. – C. 63-69.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Андрєєв А. В. Засоби посткримінальної диференціації кримінально-правового впливу на особу, яка вчинила злочин, за КК України. – C. 70-80.
Бурдін В. М. До питання про момент закінчення продовжуваних та триваючих злочинів. – C. 81-95.
Веретянніков В. О. Деякі аспекти доцільності існування кримінальної відповідальності за провокацію хабара або комерційного підкупу. – C. 95-102.
Віскунов В. В. Кримінально-правовий аналіз форм об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України. – C. 102-112.
Вознюк А. А., Назимко Є. С. Проблемні питання законодавчої регламентації заохочувальних кримінально-правових норм, що стосуються відшкодування шкоди, завданої державі. – C. 112-120.
Дехтярьов Є. В. Накладення арешту на поточні банківські рахунки юридичних осіб: проблеми кримінальної процесуальної регламентації. – C. 120-127.
Карпенко М. О. Щодо питання доцільності та перспектив створення єдиного слідчого органу в Україні крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу. – C. 127-134.
Зайцев О. В, Маслова О. О. Вивчення проблеми неосудності кримінально-правовими школами. – C. 134-145.
Карабут Л. В. Початковий момент реалізації функції кримінального переслідування за новим КПК. – C. 145-155.
Курочка М. Й., Гладкіх В. Ю. Умови застосування примусових медичних заходів, щодо підозрюваного, шляхом втручання у фізичну недоторканність особи в кримінальному процесі. – C. 155-161.
Кучер Ю. А. Ещё раз о соотношении предмета преступления и орудий и средств совершения преступления в украинском уголовном праве. – C. 162-167.
Попов Г. В. Напрями діяльності органів прокуратури із захисту прав та інтересів дитини при усиновленні її іноземними громадянами. – C. 168-177.
Шаблистий В. В. Про публічність та приватність кримінально-правового забезпечення інформаційної безпеки людини. – C. 177-184.
Шамара О. В. Правові передумови криміналізації деяких міжнародних злочинів у національному кримінальному законодавстві України. – C. 184-190.
Рунов В. Ю. Примус як спосіб підбурювання і обставина, що пом’якшує покарання. – C. 190-200.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Афанасьев К. К. Адміністративні послуги у сфері безпеки дорожнього руху: організаційно-правові питання. – C. 201-208.
Білик В. О. До аналізу адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів ДСБЕЗ України. – C. 208-216.
Армаш Н. О. Визначення функцій державних політичних діячів в межах їх адміністративно-правового. – C. 216-224.
Дабіжук В. І. Щодо аналізу адміністративно-правових заходів забезпечення експортної безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні. – C. 225-234.
Кондратенко В. М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України. – C. 234-241.
Саєнко С. І. Норми адміністративного права та норми моралі: поляризація в соціонормативній системі України. – C. 242-248.
Мавліханова Р. В. Адміністративне реформування державного управління в зарубіжних країнах. – C. 248-256.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Казанчук І. Д. Переконання як вагомий засіб забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища органами внутрішніх справ України: зміст, форми, значення. – C. 257-268.
Михайлова О. Е. Наслідки впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток України. – C. 269-276.
Заєць О. М. Економічна безпека страхового ринку України. – C. 277-282.
Ковригіна В. Є. Сутність та критерії класифікації фінансово-економічних ризиків у підприємництві. – C. 282-290.
Стародубов І. В. Екологічна та громадська експертизи як важливі правові інструменти забезпечення суспільного контролю в Україні. – C. 291-298.
Степаненко Д. Ю. Особливості кваліфікації ухилення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. – C. 299-307.
Степанченко О. О. Понятійно-категорійний апарат контррозвідувального захисту Службою безпеки України економіки держави. – C. 307-313.
Шем’яков О. П. Зміст управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні. – C. 313-323.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Тимошенко К. О. Основні напрями вдосконалення інституту реалізації права громадян на вогнепальну зброю та спеціальні засоби самооборони. – C. 324-330.
Мельник Р. В. Попередні судово-балістичні дослідження, обєктів перероблених у вогнепальну зброю. – C. 330-340.
Ксендзюк В. Ю. Взаємодія органів внутрішніх справ з громадськістю – головна передумова ефективної природоохоронної діяльності. – C. 340-346.
Розділ VI. Наукове життя
Савченко А. В. Сучасний погляд на проблеми звільнення від покарання та його відбування. – C. 347-352.

[згорнути]
Вип. № 2

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Левченков О. І. Виховна дія права на суспільні відносини. – C. 3-12.
Андреєв Д. В. Актуальні проблеми правового забезпечення діяльності електронних ЗМІ. – C. 12-23.
Литвинов О. М. До постановки питання про ключову роль теорій природного права Нового часу у створенні сучасної правової реальності, або чи можемо ми говорити про “другий осьовий час?”. – C. 23-35.
Кваша О. О., Бабанли Р.Ш. Конституційні принципи в нормах кримінального кодексу України. – C. 35-44.
Єськов С. В. Потенціал парламентського контролю у сфері негласних обмежень конституційних прав людини і громадянина та стан його реалізації. – C. 45-57.
Богатирьова О. І. Форми взаємодії служби пробації з іншими державними структурами та громадськістю. – C. 57-67.
Медведєв Ю. Л. Міське та єврейське самоврядування українських губерній Російської імперії на початку ХХ ст.: правова регламентація та особливості відносин. – C. 67-77.
Павшук К. О. Конституційне завдання політичних партій у демократичній державі. – C. 77-85.
Фєдосєєв В. В. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (питання відмежування). – C. 85-90.
Шевченко Д. А. Становлення та розвиток органів залізничної міліції в системі Народного Комісаріату внутрішніх справ України 1937-1941 рр.. – C. 90-98.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Карчевський М. В. Дослідження змін у законодавстві про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності методом контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння. – C. 99-111.
Богатирьов І. Г. Поняття та зміст кримінально-виконавчої характеристики покарання. – C. 111-119.
Данилевська Ю. О. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст. 311 КК України: окремі питання удосконалення норми. – C. 120-129.
Старовойтова Ю. Г. Кримінально-правова характристика вбивства за правом Англії. – C. 129-142.
Грицюк А. Г. Кваліфікація незаконного відшкодування ПДВ – шахрайства. – C. 142-150.
Бондарчук В. В. Поняття обставин, що виключають злочинність діяння: аналіз наукових визначень. – C. 150-159.
Пісна Н. В. Урахування практики застосування кримінального закону у наукових дослідженнях з кримінального права. – C. 160-171.
Іваниця А. В. Спосіб вчинення вбивства через необережність як елемент криміналістичної характеристики. – C. 171-179.
Горбачов Д. М. Значення класифікації спеціальних суб’єктів злочину у кримінальному праві України. – C. 179-190.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Курінний Є. В. Про актуалізацію питання підготовки нового етапу реформування адміністративного права України. – C. 191-201.
Афанасьєв К. К. До питання визначення терміну “адміністративна послуга” в законодавстві України. – C. 201-211.
Саєнко С. І. Джерело норм адміністративного права: лінгвістичні та логічні шляхи обмеження полісемії. – C. 211-218.
Ткаченко В. І. Розвиток адміністративного процесу у другій половині ХХ сторіччя. – C. 218-228.
Гриценко В. Г. Становлення та реформені зміни у структурі інституту реєстрації фізичних осіб. – C. 228-236.
Острівна Л. В. Адміністративно-правові відносини у сфері аудиторської діяльності щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. – C. 236-246.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та підприємницького права
Коваленко Т. С. Теоретико-прикладні питання вибору представника у господарському процесі. – C. 247-255.
Лапкін А. В. Проблеми взаємодії прокурора і слідчого судді у кримінальному провадженні. – C. 255-265.
Дзюбенко О. Л. Загальні положення договору про надання правової допомоги (правової послуги). – C. 265-275.
Андрейченко Л. С. Загально-правові засади здійснення прокурорського нагляду в адміністративному судочинстві як гарантії додержання прав і свобод громадян. – C. 275-284.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Гавріляк О. Ю. Щодо визначення поняття “тактична операція”. – C. 285-290.
Ревенко О. І. Напрями вдосконалення тактичних рекомендації по проведенню допиту за новим КПК України. – C. 290-296.

[згорнути]
Вип. № 3

Титул.
Зміст.
Левченков О. І. Знову до питання ефективності дії права. – C. 5-15.
Андреєв Д. В. Правосвідомість в структурі соціально-правової комунікації. – C. 15-24.
Литвинов О. М. Щодо подолання примітивізму соціуму раціональністю мислення: методологічні зауваження проти позитивістів і вульгарних матеріалістів. – C. 24-32.
Онуфрієнко О. В. Сучасні підходи до класифікації правових систем: порівняльний аналіз. – C. 32-44.
Награбова Л. В. Деонтологічні погляди І. Бентама. – C. 45-50.
Ємельяненко К. С. Сучасні тенденції розвитку правового регулювання. – C. 50-60.
Карчевский Н. В. Законодательство об уголовной ответственности и современные тенденции информатизации: основные направления корреспонденции. – C. 61-70.
Літвінов Є. В. Кримінологічний портрет особи, яка вчиняє злочин у судовій системі. – C. 70-79.
Левківський Б. К., Решетник Є. М. Захист інтересів дитини суб’єктом владних повноважень: сучасний стан та перспективи інституту дитячого омбудсмена в Україні. – C. 79-88.
Дробот В. П. Про доцільність приведення редакції ст. 154 КК України у відповідність з сучасним станом соціально-економічного життя суспільства. – C. 88-97.
Романишин О. Р. Кримінально-правова протидія умисному невиконанню рішення Європейського суду з прав людини (ч. 4 ст. 382 КК України): проблемні аспекти. – C. 97-107.
Панишев Д. О. Деякі аспекти застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності до юридичних осіб. – C. 107-114.
Беніцький А. С. Кримінальна відповідальність за заздалегідь не обіцяне переховування злочинця. – C. 114-123.
Тагієв С. Р. Судовий контроль принегласному обстеженні житла чи іншого володіння особи. – C. 124-135.
Пузирьов М. С. Суспільно корисна праця засуджених до позбавлення волі на певний строк як форма диференціації та індивідуалізації виконання покарання. – C. 135-146.
Гусєва К. А., Набільська І. І. Використання пластикових платіжних карток в Україні. – C. 146-151.
Гладій С. В. Форми легітимації судової влади. – C. 151-159.
Карабут Л. В. Співвідношення предмета і змісту кримінальної процесуальної діяльності. – C. 159-167.
Дворник А. А. Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням. – C. 168-174.
Азаров Ю. Ю. Суб’єкти забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій: питання розмежування компетенції та підвищення ефективності фінансово-ресурсного забезпечення. – C. 174-182.
Комашко В. В. Контроль за вчиненням злочину: сутність та зміст. – C. 183-192.
Оцяця А. С. Визначення функції кримінального права. – C. 192-199.
Якубова А. З. Окремі кримінально-процесуальні аспекти недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування. – C. 199-208.
Саєнко С. І. Адміністративно-правове нормотворення в США: суб’єкти, процедура, гласність і доступність. – C. 209-218.
Кравцов А. С. Принципи сучасного адміністративного права: ґрунтовний привід для наукової дискусії. – C. 218-224.
Опацький Р. М. Актуалізація публічного адміністрування ювенальною політикою в Україні. – C. 224-230.
Фомін П. П. Адміністративний нагляд міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі: теоретичний аспект. – C. 231-238.
Заєць О. М., Шурінов М. В. “Ялтинська юридична консультація”захист права власності на нерухоме майно за допомогою використання титульного страхування. – C. 239-246.
Аврамова О. Є. Поняття та предмет житлового права. – C. 246-253.
Прокопанич Г. К. Особливості призначення судових експертиз в господарському процесі України. – C. 253-257.
Меженська С. І., Кретова А. Ю., Меженський А. О. Внутрішній аудит у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства. – C. 257-263.
Ковригіна В. Є. Стратегія, тактика та процес управління фінансово-економічними ризиками. – C. 263-271.
Бойко В. Б. Судочинство як ефективна форма захисту трудових прав працівників при вирішенні трудових спорів. – C. 271-277.
Компанієць Ю. А., Несмашний В. І., Шкуро Н. Л. Використання інноваційних методів у спеціальній фізичній підготовці курсантів вищих навчальних закладів МВС України. – C. 278-285.
Мельник Р. В. Особливості тактики огляду місця події з використанням переробленої вогнепальної зброї. – C. 285-295.
Герасимчук Ю. В. Приводи криміналізації підкупу учасників та організаторів професійних спортивних змагань. – C. 295-303.
Меркулов Р. С. Дисциплінарна відповідальність державних службовців в новому Законі України “Про державну службу”. – C. 304-312.

[згорнути]
Вип. № 4

Титул.
Зміст.
Розділ І. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Левченков О. І. Правове регулювання як відображення об’єктивної реальності. – C. 5-20.
Литвинов О. М. Замуель Пуфендорф як сучасний філософ права, або про важливість і необхідність його ідей для майбутнього України. – C. 20-31.
Бурбело О. А., Чуніхіна Л. М. Міжнародне співробітництво у сфері фінансового моніторингу в умовах глобалізації. – C. 31-38.
Цицюра М. П. Хабарництво та корупція як головна проблема сучасної демократичної держави. – C. 38-44.
Кострицький В. В. Законодавче забезпечення кримінально-правової охорони прав учасників референдуму в Україні: історичний аспект. – C. 45-54.
Иванчук А. А. Информация как универсальный ресурс разрешения проблем системы человечество – человек – биосфера. – C. 54-62.
Бортняк А. Ф. Реальність і семіотичність правового мислення. – C. 62-68.
Фещенко О. С. Сучасний погляд на принципи кримінального права. – C. 68-76.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Карчевский Н. В. Преступление в сфере использования информационных технологий: определение понятия. – C. 77-86.
Бірюков В. В. Визначення дистанції пострілу і місця, звідки його було здійснено, за слідами на місці події. – C. 86-92.
Чорноус Ю. М. Спільні слідчі групи: правові та організаційні засади. – C. 92-100.
Коваленко В. В. Процесуальна регламентація випадків обов’язкового залучення експерта для проведення експертизи. – C. 100-107.
Бурдін Б. М. Спірні питання стадії замаху в окремих видах злочинів. – C. 107-120.
Каркач П. М., Курочка М. И. Критерії ефективності координаційної діяльності прокуратури. – C. 120-125.
Беніцький А. С. До питання про правову природу неповідомлення про злочин. – C. 125-133.
Лень В. Б. Холодна зброя: дискусійні питання кримінальної відповідальності. – C. 133-138.
Грицюк А. Г. Аналіз протиправності відшкодування ПДВ. – C. 138-146.
Левківський Б. К. Застосування аналогії закону при захисті права дитини на належне виховання(на прикладі позбавлення батьківських прав). – C. 146-154.
Балух В. С. Альтернативне вирішення корпоративних спорів: німецька модель. – C. 154-162.
Мельник Р. В. Класифікація об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю. – C. 162-170.
Габріадзе М. Р. Правова природа зобов’язань відшкодування шкоди, що виникла в результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. – C. 171-181.
Одерій О. В. Екологічна безпека в Україні: криміналістичний аспект. – C. 181-188.
Яремко Г. З. Спільність об’єкта злочину в асоціаціях кримінально-правових норм про різні склади одного злочину. – C. 188-196.
Воробель У. Б. Скасування ухвали про залишення заяви без розгляду у зв’язку з повторною неявкою позивача судом, що її постановив. – C. 196-206.
Лісунов С. Б. Суб’єктивні ознаки незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. – C. 206-215.
Гайворонський А. Є. Нормативно-правова регламентація початку досудоБого розслідування в умовах сучасного кримінального процесуального законодавства. – C. 215-223.
Марченко К. Г. Исторические особенности становления института приостановления досудебного расследования в Украине. – C. 223-231.
Харко Д. М. До питання проблеми відмежування виконавця від організатора злочину. – C. 231-239.
Кісіль P. В. Онтологічна характеристика макросоціального рівня прояву корупції. – C. 239-246.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Саенко С. И. Обновление методологических основ построения классификаций норм административного права. – C. 247-257.
Віскунов В. В. Визначення загального об’єкта злочину на підставі дослідження складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України. – C. 257-264.
Фомін П. П. До питання про принципи адміністративного права. – C. 264-268.
Загородній І. В. Особливості державного управління вищими навчальними закладами системи МВС України. – C. 268-274.
Збирак Т. В. Удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення права громадян на свободу слова в Україні. – C. 275-283.
Шило С. М. Поняття та зміст правових гарантій законності в сфері адміністративної діяльності міліції. – C. 283-292.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та господарського права
Лемешко О. М., Стрілець Б. Б. Зміни до Кримінального кодексу України в контексті гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності. – C. 293-305.
Гриценко В. Г. Поняття проступку у сфері господарювання. – C. 305-311.
Машуков Р. О. Витоки наукових досліджень відносин власності за участю садівницького товариства. – C. 311-319.
Тарасенко В. Є. До питання формування окремих теорій в криміналістиці та оперативно-розшуковій діяльності. – C. 320-324.
Рогозін С. М. Використання інформаційних технологій в сфері протидії економічній злочинності. – C. 324-331.
Біляєв В. О. Щодо визначення поняття та задач оперативної розробки в умовах запровадження в діяльність ОВС положень кримінального процесуального законодавства. – C. 331-339.
Дудоров О. О., Письменcький Є. О. Нові наукові здобутки в розв’язанні кримінально-правових проблем заподіяння майнової шкоди (рецензія). – C. 340-344.

[згорнути]
[згорнути]
2014 рік
Вип. № 1

Титул.
Зміст.
Левченков О. І. Загальнолюдські цінності у правовому регулюванні. – C. 5-13.
Литвинов О. М. Щодо евристичних можливостей поняття “вторинні культури” у правознавстві. – C. 14-23.
Камінська Н. В. Основні засади організації місцевого самоврядування у пострадянських країнах: порівняльний аналіз. – C. 23-34.
Нестерович В. Ф. Види впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. – C. 34-41.
Малишко В. М. Судовий процес проти порушників права репресалій у вищому суді адміралтейства Англії та “справа капітана Кідда” (1701 р.). – C. 41-52.
Медведев Ю. Л. Наближення права України до права Європейського Союзу: понятійно-категоріальний апарат та способи узгодження. – C. 52-59.
Шевченко А. Є. Нормативно-правове забезпечення функціонування органів державної безпеки УРСР у 1939-1945 р.р.. – C. 59-67.
Бочковой А. Б. О последствиях неправовой формы политической организации общества. – C. 67-73.
Чиркін А. С. Конституційні засади організації місцевого самоврядування в Чехії. – C. 73-82.
Чальцева Н. С. Історичний розвиток процесуального інституту закінчення досудового розслідування. – C. 82-90.
Карчевский Н. В. Уголовно-правовая квалификация преступлений против собственности, совершаемых с использованием платежных карт или их реквизитов. – C. 90-109.
Розовский Б. Г. Кража или мошенничество: за и против (реплика по ходу дискуссии). – C. 109-116.
Беніцький А. С. Місце причетності до злочину в кримінальному праві України. – C. 116-125.
Письменський Є. О. Проблемні питання звільнення від покарання у зв’язку з усуненням караності діяння та пом’якшенням покарання. – C. 125-135.
Єгорова В. О. Суб’єктивні ознаки незаконного проведення дослідів над людиною (ст. 142 КК України). – C. 135-144.
Молодик В. В. Співвідношення централізованого й локального нормативно-правового регулювання діяльності прокурора в досудовому кримінальному провадженні. – C. 144-152.
Глинська Н. В. Правова технологія прийняття кримінальних процесуальних рішень як один з антикорупційних стандартів кримінального процесуального законодавства. – C. 152-165.
Гусєва К. А., Соловей О. О. Жертва дитячої порнографії. – C. 165-174.
Соболь Є. Ю. Процесуальний захист прав та свобод інвалідів за матеріалами Єдиного державного реестру судових рішень України. – C. 174-181.
Лісунов С. В. Кваліфікуючі ознаки незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. – C. 181-191.
Василевеький А. М. Проблема адаптації молодих працівників СБУ до умов професійної діяльності. – C. 191-198.
Незнайко С. В. Щодо правильності місцезнаходження заборони, передбаченої статтею 270-1, у системі Особливої частини КК України. – C. 198-206.
Калашніков М. М., Меженський А. М. Використання Податкового кодексу України для прикриття порушень норм чинного законодавства. – C. 206-213.
Дворник А. А. Щодо вдосконалення організації та правового регулювання прокурорського нагляду за дотриманням законів у досудовому кримінальному провадженні. – C. 214-216.
Ромашова М. М. Детермінанти умисного знищення майна шляхом підпалу. – C. 216-221.
Попревич В. М. Розвиток вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за лісопорушення у перехідний період (1991 – 2011 рр.). – C. 221-228.
Бурбело О. А., Самарський С. С. Нераціональне використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я. – C. 229-234.
Саржан С. Л. Адміністративно-правові юридичні факти в діяльності СБУ. – C. 234-244.
Ковригіна Б. Є. Щодо питання управління фінансово-економічними ризиками. – C. 244-255.
Басай О. В. Значення засад цивільного законодавства при застосуванні аналогії права. – C. 256-264.
Шершун С. М. Поняття стратегічної екологічної оцінки: питання визначення в законодавстві України. – C. 265-272.
Матвієнко О. С. Проблема кодифікації трудового законодавства України. – C. 272-279.
Боханова І. А. Контрактна форма трудового договору: деякі аспекти. – C. 279-284.
Волеводз А. Г. Международный терроризм: современное состояние национальной криминализации. – C. 285-300.
Віскунов В. В. Кримінологічні та міжнародно-правові умови криміналізації складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченої ст. 290 Кримінального кодексу України. – C. 300-307.
Рибак О. Г. Оперативно-розшукові заходи у кримінальній процесуальній діяльності. – C. 308-314.
Сергєєв Є. В. Система органів прокуратури, що здійснюють нагляд за законністю обмеження прав людини під час оперативно-розшукового документування злочинів. – C. 314-320.
Шалімов С. В. Інформаційні системи департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України – резерв необхідних відомостей для забезпечення діяльності підрозділів ОБС. – C. 321-327.
Жалдак С. І. Еволюція спостереження за особою, річчю або місцем як засобу збирання доказів у вітчизняному кримінальному провадженні. – C. 327-334.

[згорнути]
Вип. № 2

Титул.
Зміст.
Левченков О. І. Норма як спеціальний критерій виміру ефективності правового регулювання. – C. 5-14.
Литвинов О. М. Знову щодо проблеми прихованих інтенцій культури в юридичній термінології або про новий сюжет з нового КПК України. – C. 14-22.
Рум’янцев В. П. З історії підготовки судової реформи 1864 року в Росії. – C. 23-31.
Резніков А. В. Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права. – C. 31-37.
Балинська О. М. Семіотичні характеристики невербальних правових знаків. – C. 37-43.
Гусак Т. П. Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні. – C. 43-54.
Иванчук А. А. Информация и ее свойства. – C. 54-63.
Козьяков І. М. Порушення правил охорони або використання надр: проблеми бланкетної конструкції та фактичного складу ст. 240 Кримінального кодексу України. – C. 64-75.
Кваша О. О. Надання-одержання неправомірної вигоди як особливий випадок співучасті. – C. 76-83.
Музика А. А., Лісняк В. В. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: аналіз кваліфікуючих ознак. – C. 83-96.
Нестерович В. Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів через засоби масової інформації. – C. 96-103.
Кузьмін С. А., Шамара О. В. Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України. – C. 103-109.
Беніцький А. С. Проблеми визначення ознак причетності до злочину. – C. 109-122.
Єськов С. В. Регулювання відносин між правоохоронними органами та провайдерами телекомунікаційних послуг щодо виконання запитів на втручання у приватне спілкування: досвід Ради Європейського Союзу. – C. 122-128.
Кретова А. Ю. Сутність та взаємозв’язок понять “фінансова безпека підприємства” та “ефективність діяльності підприємства”. – C. 128-137.
Литвинчук О. І. Щодо функціональної структури досудового розслідування за новим КПК України. – C. 137-145.
Шершун С. М. Перспективи вдосконалення правового регулювання стратегічної екологічної оцінки в Україні. – C. 146-153.
Рева А. А. Функція слідчого в кримінальному провадженні. – C. 153-160.
Панасенко Р. А. Загальна характеристика кримінологічної детермінації незаконних захоплень підприємств в Україні. – C. 160-166.
Комарницький М. В. Особливості кваліфікації незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого повторно. – C. 166-179.
Бондарчук В. В. Особливості кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виправданого ризику, у зарубіжному законодавстві. – C. 179-188.
Середа В. В. Порядок застосування дисциплінарних стягнень за адміністративні проступки. – C. 189-198.
Саенко С. И., Комиссаров С. А. Административно-правовая наука Украины: стагнация и пути ее преодоления. – C. 198-204.
Петришина М. О., Стрілець В. В. Проблеми правового регулювання адміністративного нагляду та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування: зарубіжний та український досвід. – C. 204-217.
Стрельбицький М. П., Саржан С. Л. Соціальні передумови (юридичні факти) інформаційного тероризму та кіберзлочинів. – C. 217-226.
Музика Л. А. Про сутність міжгалузевих зв’язків цивільного права. – C. 227-239.
Волеводз А. Г. Международный терроризм: современное состояние международно-правовой криминализации. – C. 240-257.
Захаров В. П., Зачек О. І. Тенденції використання біометричних технологій, що не входять до “трьох великих біометрик”, у діяльності правоохоронних органів. – C. 257-263.
Бабічев Д. О., Соколкін В. Л. Доктринанальні засади та практика прокурорського нагляду за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності. – C. 263-277.
Бондар В. С. Використання класифікацій пристроїв зниження рівня звуку пострілу для вирішення діагностичних та ідентифікаційних завдань судових експертиз. – C. 277-284.
Шехавцов Р. М. Функціональний аналіз структури кримінальної процесуальної діяльності з розслідування злочинів. – C. 284-291.
Кряковцев С. М. Дотримання особистих прав людини в процесі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. – C. 291-299.
Щербакова Г. В. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених неповнолітніми. – C. 299-305.
Бурбело О. А., Меженська С. І., Калашніков М. М. Мультимедійні презентації як один із засобів візуалізації інформації в навчальному процесі. – C. 306-311.
Тютюгін В. І ., Євдокімова О. В. Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування. – C. 311-318.

[згорнути]
Вип. № 3-4

Титул.
Зміст.
Бочковий О. В. Підвищення ефективності судової системи в умовах політичної та економічної кризи в Україні. – C. 3-13.
Левченков О. І. Правотворчість в Україні: проблеми й перспективи. – C. 13-21.
Литвинов О. М. Науковий подвиг Гуґо Ґроція (філософсько-правовий етюд у культурологічній тональності). – C. 21-30.
Лотюк О. С. Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першооснова конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні. – C. 30-37.
Нестерович В. Ф. Конституційно-правове забезпечення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні. – C. 37-44.
Резніков А. В. Історія розвитку й практика застосування покарання в середньовічній та ранньомодерновій Україні (XI – кінець XVIII ст.). – C. 44-50.
Федоренко В.Л. Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти. – C. 50-62.
Чернеженко О. М. Конституційно-правова модель місцевого самоуправління. – C. 62-69.
Бондар В. С. Актуальні проблеми криміналістичної ідентифікації ручної вогнепальної зброї та слідів її застосування. – C. 70-76.
Букрєєв О. І. Рівень, структура та динаміка злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. – C. 76-82.
Гацелюк В. О. Припинення громадянства особи внаслідок вчинення злочину як захід кримінально-правового характеру de lege ferenda (у світлі закордонного досвіду). – C. 83-96.
Герасимчук Ю. В. Соціально-психологічне підґрунтя кримінальної відповідальності за підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань. – C. 96-102.
Грицюк А. Г. Визначення розміру штрафу за межами санкції статті 212 КК України. – C. 102-108.
Іваницький С. О. Громадські об’єднання адвокатів і суддів та їх місце в структурі громадянського суспільства. – C. 108-122.
Карчевський М. В. Чи потрібна кримінальна відповідальність за порушення порядку або правил захисту комп’ютерної інформації (ст. 363 КК України)?. – C. 122-129.
Коляденко П. Л. Про співвідношення понять “гласність судового провадження” та “повне фіксування його технічними засобами”. – C. 130-138.
Михайлов І. М. Суспільно-небезпечні діяння злочину, передбаченого ст. 199 КК України: поняття та їх характеристика. – C. 138-148.
Панасюк О. А. Діяльність суду першої інстанції по забезпеченню права потерпілого на відшкодування (компенсацію) шкоди в судовому провадженні: окремі аспекти. – C. 148-155.
Ромашова М. М. Кількісно-якісні показники умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. – C. 155-160.
Татаринова О. В. Призначення покарання за наявності декількох спеціальних правил призначення покарання: проблеми суддівського розсуду. – C. 160-167.
Яремко Г. З. Спільність об’єкта злочину в асоціаціях кримінально-правових норм про різні склади одного злочину. – C. 168-176.
Кудрявцева О. М. Уповноважений Президента України з прав дитини в механізмі захисту конституційних прав дитини. – C. 177-185.
Терела Г. В. Сутнісні характеристики державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. – C. 185-193.
Деревянко Б. В. Правове положення об’єднань підприємств та їх учасників: розвиток нормативних положень глави 12 Господарського кодексу України у світлі євроінтеграції. – C. 194-202.
Ільющенко Г. В. Проблемні питання правового становища дочірніх підприємств. – C. 202-208.
Хохлова І. В., Макагонюк А. М. Класифікація органів державного контролю у сфері надрокористування. – C. 208-213.
Шапка О. В. Джерела правового регулювання трудових відносин за проектом трудового кодексу України. – C. 214-220.
Шем’яков О .П. Класифікація видів управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні. – C. 221-228.
Климчук М. П. До проблеми проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій. – C. 229-237.
Мельник Р. В. Поняття саморобної вогнепальної зброї. – C. 237-244.
Рижов М. Г. Матеріальні та формальні підстави здійснення оперативно-розшукових заходів та проблеми їх нормативного визначення. – C. 244-252.
Ханькевич А. М. Основні напрями діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів на стадії протидії виникненню та розповсюдженню політичного екстремізму в Україні. – C. 252-262.
Яковенко М. О. Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України. – C. 262-267.

[згорнути]
[згорнути]
2015 рік
Вип. № 1

Титул.
Зміст.
Берназюк Я. О. Сучасні підходи до класифікації актів глави держави: конституційно-правовий аспект. – C. 5-15.
Нестерович В. Ф. Політико-правові чинники та передумови легітимації лобіювання у США. – C. 16-26.
Павшук К. О. Теорії демократії сучасності та їх вплив на конституційно-правову дійсність. – C. 26-34.
Бірюков Д. В. Засіб мобільного зв’язку як предмет злочинного посягання. – C. 35-43.
Богатирьов А. І., Ткаченко А. В. Подвійна превенція як елемент попередження вчинення дій, що дезорганізовують роботу установ виконання покарань. – C. 43-50.
Дудоров О. О. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні. – C. 50-68.
Іваницький С. О. Незалежність як принцип адвокатури. – C. 68-75.
Калачова О. М. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні України. – C. 75-85.
Каменський Д. В. Комерційна таємниця під охороною кримінального закону України та США: порівняльний аналіз. – C. 85-107.
Каркач П. М., Курочка М. Й. Деякі правові аспекти координаційної діяльності правоохоронних органів держав Європейського Союзу та України. – C. 107-115.
Книженко О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та укладення угод у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів. – C. 115-121.
Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчикова В. Є. Учасники освідування. – C. 121-132.
Мелех Л. В. Оцінка доказів як заключний етап процесу доказування. – C. 132-142.
Письменський Є. О. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням (кримінально-правові аспекти). – C. 143-151.
Хряпінський П. В. Позитивна посткримінальна поведінка як підстава звільнення від кримінальної відповідальності. – C. 151-163.
Гробова В. П. Порівняльно-правовий аналіз функціонування місцевих органів влади у Великій Британії та Україні. – C. 164-171.
Карчевський М. В. Можливості та межі використання технологій дистанційного навчання в системі вищої юридичної освіти. – C. 171-179.
Комарницький В. М., Сабіров Р. Ф. Механізм адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки: поняття та складові. – C. 179-188.
Пеньков С. В., Шендрик А. В. Перспективи вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативних підрозділів ОВС України. – C. 188-194.
Царьов О. Д. Сутність професійної підготовки до виживання працівників ОВС у надзвичайних умовах. – C. 194-201.
Шестак В. С. Участь держави в особі її органів у діяльності зі здійснення управлінського впливу на сферу культури (історико-правова розвідка). – C. 201-213.
Джабраілов Р. А., Малолітнева В. К. Реформування законодавства з державних закупівель у контексті міжнародних зобов’язань України перед ЄС. – C. 214-224.
Загоруй Л. М. Цінність свободи фізичної особи в цивільному праві. – C. 224-231.
Бондар В. С. Шляхи оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, вчинених із використанням вогнепальної зброї. – C. 232-241.
Ганова Г. О. Окремі особливості досудового розслідування в умовах надзвичайної ситуації. – C. 241-250.
Журавель В. А. Початок досудового розслідування: деякі процесуальні та організаційно-тактичні проблеми. – C. 250-259.
Колінко І. О., Ханькевич А. М. Роль і місце відомчої та зовнішньої взаємодії в діяльності підрозділів внутрішньої безпеки під час протидії злочинності у сфері службової діяльності. – C. 259-270.
Комарницька О. Б., Нестеренко С. В. Роль і місце прокурора при фіксації ходу та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Мельник Р. В. Поняття вогнепальної зброї у криміналістиці.
Яковенко М. О., Яковенко С. І. Експлуатація і соціально-демографічна характеристика потерпілої особи як один із критеріїв класифікації торгівлі людьми. – C. 285-292.
Розовский Б. Г. Есть ли истина в обьективной истине?. – C. 293-305.

[згорнути]
Вип. № 2

Титул.
Зміст.
Батиргареєва В. С. Право людини розпоряджатися власним життям – актуальне питання кримінального права та кримінології. – C. 5-13.
Мелех Б. В. Участь Ради Європи в захисті прав людини в Україні. – C. 13-23.
Нестерович В. Ф. Зміни у конституційно-правовому регулюванні лобіювання у Німеччині та Франції. – C. 23-33.
Авдеева Г. К. Проблемы регламентации судебной экспертизы в уголовном процессе Украины. – C. 34-42.
Гоманюк О. О. Питання взаємодії установ виконання покарань з іншими органами щодо ухилення від відбування покарання. – C. 42-52.
Дрозд В. Г. Запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн-членів Європейського Союзу. – C. 53-62.
Зайцев О. В. До питання про включення до медичного критерію неосудності соматичних захворювань. – C. 62-69.
Зеленов Г. М. Аналіз чергових змін спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення окремих корупційних злочинів. – C. 69-76.
Іваницький С. О. Територіальність як принцип побудови адвокатури в Україні та світі. – C. 76-83.
Комарницький В. М., Бочковий О. В. Контрконструктивна політика розвитку сучасного кримінального процесу України. – C. 84-93.
Мала О. Р. Діяльність прокурора щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями під час здійснення державних закупівель. – C. 93-105.
Малярова В. О. Способи вчинення торгівлі людьми: питання систематизації. – C. 105-113.
Миронов А. М. Прокурорський нагляд за додержанням законів при закінченні досудового розслідування у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності. – C. 113-122.
Мисливий В. А. Видовий об’єкт злочинів у системі кримінально-правових координат. – C. 122-130.
Міщук І. П., Слюсарчук Є. А. Особливості визначення безпосереднього об’єкта складу самовільного залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК України). – C. 130-134.
Орловська Н. А. Актуальні проблеми кримінально-правового регулювання спеціальної конфіскації в Україні. – C. 135-144.
Сисоєв Д. О. Родовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 364-1 КК України. – C. 144-154.
Хряпинский П. В. Особенности правового регулирования освобождения от уголовной ответственности и наказания. – C. 154-165.
Алєксєєва О. В. Адміністративна відповідальність серед інших видів юридичної відповідальності за правопорушення неповнолітніх в Україні: призначення та особливості. – C. 166-172.
Гула Л. Ф. Заходи щодо запобігання порушення законності та прав і свобод людини працівниками органів внутрішніх справ. – C. 173-180.
Марисюк К. Б. Ще раз про зарубіжний досвід функціонування пенітенціарних установ. – C. 180-185.
Пеньков С. В. Загальна характеристика і проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ України. – C. 185-191.
Собакарь А. О. Адміністративно-деліктне законодавство України: стан та шляхи підвищення ефективності його реалізації. – C. 192-201.
Гвоздик П. О. Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем. – C. 202-210.
Дудорова К. Б. Проблеми відшкодування моральної шкоди, завданої фізичній особі внаслідок порушення цивільно-правового договору. – C. 210-219.
Криволапчук В. О., Богучарова О. І., Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності та її методологічна функція. – C. 220-233.
Бурбело Б. А. Основи методики розслідування злочинів пов’язаних із корупцією. – C. 233-239.
Деревягін О. О., Плішань О. А. Шляхи взаємодії підрозділів карного розшуку з іншими суб’єктами протидії злочинності при підготовці та проведенні операцій щодо захоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку. – C. 240-248.
Коваленко В. В., Кудінов А. С. Особливості прийняття рішення про початок кримінального провадження за фактом отримання інформації про крадіжку нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів. – C. 248-258.
Колінко І. О. Принцип конспірації у діяльності підрозділів внутрішньої безпеки при протидії злочинам у сфері службової діяльності. – C. 258-266.
Коновалова В. Е. Психологическая характеристика следственной деятельности. – C. 266-276.
Лисенко В. В., Курілов Г. М. Незаконний обіг товарів в Україні: характеристика способів злочинної діяльності. – C. 277-285.
Стащак М. В., Вінакова Т. А. Організаційні особливості взаємодії підрозділів карного розшуку з іншими підрозділами органів внутрішніх справ під час протидії придбанню майна, одержаного злочинним шляхом. – C. 285-294.
Тагієв С. Р. Генезис та становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій. – C. 295-303.
Розовский Б. Г. Новый субъект уголовного процесса. – C. 304-314.

[згорнути]
Вип. № 3

Титул.
Зміст.
Берназюк Я. О. Розмежування актів суб’єктів владних повноважень в аспекті їх основного поділу на нормативні та ненормативні. – C. 5-15.
Загоруй Л. М., Загоруй І. С. Свобода права як особисте немайнове право. – C. 15-20.
Кушнарьова О. В. Місце та роль уніфікації нормативної правової термінології у юридичній техніці. – C. 20-28.
Нестерович В. Ф. Тенденції щодо конституційно-правового регулювання лобіювання у Великій Британії та Ірландії. – C. 28-37.
Богатирьов І. Г. Конфіскація майна – за і проти. – C. 38-44.
Богучарова О. І., Комісаров С. А. Безпека кібернетичного простору як екологічного середовища та осередку вчинення злочинів. – C. 44-55.
Бровко В. М. Проблеми співвідношення злочинів, передбачених ст.209-1 КК України, із окремими злочинами у сфері службової діяльності. – C. 55-63.
Валєєв Р. Г. Інструменти вдосконалення стану забезпечення поліцією (міліцією) прав людини. – C. 63-67.
Ганова Г. О. Підтримання державного обвинувачення у провадженнях про кримінальні правопорушення, вчинені у сфері земельних правовідносин. – C. 68-74.
Дрозд В. Г. Міжнародний досвід у сфері застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із обмеженням волі (на прикладі країн Співдружності незалежних держав). – C. 75-81.
Дудоров О. О., Ризак Я. В. Суб’єкт “пасивного” підкупу службової особи юридичної особи приватного права: сучасний стан і перспективи. – C. 81-98.
Іваницький С. О. Обумовленість судоустроєм як принцип побудови адвокатури. – C. 98-105.
Карчевський М. В. Криза кримінально-правового регулювання: постановка проблеми та можливі шляхи її розв’язання. – C. 105-122.
Комарницький В. М., Письменський Є. О. Підстава кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (загальна характеристика). – C. 122-131.
Лапкін А. В. Участь прокурора в кримінальному провадженні зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. – C. 131-142.
Лисенкова К. Є. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора в досудовому кримінальному провадженні через призму принципу змагальності сторін. – C. 142-153.
Москвич Л. М. Корупційні детермінанти в судовій системі України. – C. 153-162.
Остапчук Л. Г. Служба пробаціі або ребрендинг кримінально-виконавчої інспекції України. – C. 162-170.
Сокоринський Ю. В. Кримінологічна характеристика злочинності серед військовослужбовців Збройних сил України. – C. 170-178.
Щербаковський М. Г. Види та сутність судово-експертних ситуацій. – C. 178-186.
Грудницька С. М., Никитченко Н. В. Окремі питання концептуальних засад державного управління економікою в умовах регіоналізації суспільних відносин. – C. 187-196.
Коллер Ю. С. Адміністративна відповідальність за незаконне носіння форменого одягу та знаків розрізнення. – C. 196-204.
Погребицький М. Л. Адміністративно-правовий механізм управління боротьбою із транснаціональною злочинністю на сучасному етапі розвитку держави. – C. 204-213.
Бублік О. О. Методологія дослідження правового регулювання праці осіб, засуджених до позбавлення волі. – C. 214-221.
Бурбело О. А. Рейдерські загрози та економічна безпека суб’єктів господарювання. – C. 221-233.
Грабазій І. А., Козленко О. О. Ґенеза явища порнографії та боротьби з ним. – C. 234-243.
Бірюков В.В. Організаційно-тактичні основи огляду місць подій, пов’язаних із застосуванням вибухових речовин та пристроїв. – C. 243-250.
Бояров В. І. Щодо формування сучасних криміналістичних методик. – C. 251-259.
Вінакова Т. А. Оперативно-розшукова характеристика придбання майна, одержаного злочинним шляхом. – C. 260-269.
Волобуєв А. Ф. Проблеми взаємодії суб’єктів досудового розслідування злочинів. – C. 270-276.
Калачова О. М. Гарантії забезпечення прав громадян під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження. – C. 276-287.
Книженко С. О. Криміналістична характеристика злочинів, що порушують порядок здійснення та забезпечення правосуддя. – C. 287-294.
Макаренко Е. И. Правомерно ли задержание подозреваемого до открытия уголовного производства?. – C. 294-307.
Стащак М. В. Складові елементи оперативного пошуку злочинів. – C. 307-314.
Циганов О. Г. Правоохоронна діяльність та правоохоронні органи: сучасні підходи до визначення сутності й змісту. – C. 314-323.

[згорнути]
Вип. № 4

Титул.
Зміст.
Берназюк О. О. Система та особливості допоміжних органів при Верховній Раді України. – C. 5-14.
Загоруй Л. М., Загоруй І. С. До питання про класичне, некласичне і постнекласичне розуміння прав людини. – C. 15-24.
Любашенко В. И. Международно-правовое содержание “обязанности восстанавливать” согласно концепции “обязанности защищать”. – C. 25-35.
Нестерович В. Ф. Легітимація лобіювання в Україні: від ідеї до закону. – C. 36-46.
Дрозд В. Г. Види запобіжних заходів, що пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн ближнього зарубіжжя. – C. 47-55.
Заєць О. М. Теоретико-правове обґрунтування сучасного стану скоєння кримінальних правопорушень у сфері страхування в Україні. – C. 56-64.
Іваницький С. О. Спеціалізація як принцип організації адвокатури. – C. 64-77.
Лучко С. В. Правове забезпечення функціонування пенітенціарної системи після оновлення Україною своєї незалежності (історико-правовий аналіз). – C. 77-87.
Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія злочинам у сфері земельних відносин у період відродження та розбудови української державності (1917–1921 рр). – C. 87-96.
Петрова А. С. Корупція як соціально-правовий феномен. – C. 96-102.
Пилипенко Є. О. Система злочинів, що полягають у перешкоджанні законній діяльності за КК України. – C. 103-109.
Татаринова О. В. Межі суддівського розсуду при призначенні покарання у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання винуватості. – C. 109-121.
Шехавцов Р. М. Щодо легальної дефініції речових доказів у КПК України. – C. 121-127.
Баранова В. О. Правові основи запобігання насильству в сім’ї в Україні. – C. 128-136.
Бочковий О. В. Різнонаправленість правоохоронної діяльності з протидії злочинності як показник її неефективності. – C. 136-145.
Квітка Я. М., Гусєва К. А. Закордонний досвід проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї. – C. 145-153.
Чумак В. В. Європейський досвід реформування органів поліції (на прикладі Естонської Республіки). – C. 153-158.
Валітов С. С. Заходи захисту конкуренції на ринку природного газу. – C. 159-166.
Мелех Л. В. Проблеми оцінки доказів у процесі доказування. – C. 166-177.
Терещенко С. В. Договір як підстава реалізації державно-приватного партнерства. – C. 177-186.
Шаповалова О. В. Державна політика стимулювання інвестицій в інновації. – C. 186-193.
Бічурін Р. Х. Типові тактичні операції під час розслідування умисних убивств із хуліганських мотивів. – C. 194-200.
Бондар В. С. Удосконалення понятійного апарата інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності. – C. 201-211.
Гейко К. Г. Щодо поняття методів оперативно-розшукової діяльності. – C. 211-216.
Коваленко А. В. Професійна діяльність журналіста як елемент віктимологічної характеристики потерпілого від злочинів проти журналістів. – C. 216-225.
Коваленко В. В. Підготовка матеріалів та призначення експертизи вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу при розслідуванні злочинів, учинених із використанням вогнепальної зброї. – C. 225-230.
Кривонос М. В. Судові експертизи в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. – C. 231-243.
Лисенко В. В., Курілов Г. М. Проблеми протидії незаконному обігу товарів в Україні. – C. 243-253.
Мельник Р. В. Автоматизована балістична інформаційна система “ТАИС” як допомога при розслідуванні та розкритті злочинів. – C. 253-258.
Одерій О. В. Теоретичне осмислення початкового етапу досудового розслідування. – C. 258-263.
Польщиков В. В. Досудове розслідування нерозкритих убивств: характеристика особи потерпілого (окремий аспект). – C. 264-268.
Ревенко О. І. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконного видобування вугілля. – C. 268-277.
Шахова К. В. Узаємодія підрозділів карного розшуку з органами прокуратури в процесі протидії злочинам. – C. 277-284.
Валєєв Р. Г. Правовідносини зі вступу до ВНЗ України: етапи, склад і цивільно-правові аспекти. – C. 285-295.

[згорнути]
[згорнути]
2016 рік
Вип. № 1

Титул.
Зміст.
Розділ I. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Ващенко В. А. Доктринальная кодификация норм о денонсации во второй половине XIX – начале XX века. – C. 5-11.
Карчевський М. В., Карчевська О. В. Практичний доказ деяких соціальних теорем та їх застосування в контексті політики боротьби зі злочинністю. – C. 12-26.
Нестерович В. Ф. Генезис наукової думки щодо розуміння конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. – C. 26-38.
Старинець К. О. Основні положення “теорії ризику” (“venturesome theory”) у переддоговірному процесі. – C. 38-46.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Бортун М. І. Нагляд прокурора за законністю заведення оперативно-розшукових справ. – C. 47-54.
Василенко К. І. Теоретико-прикладні засади соціально-виховної роботи в системі основних засобів виправлення та ресоціалізація засуджених у виправних колоніях. – C. 54-61.
Дрозд В. Г. Міжнародний досвід використання запобіжних заходів, що не пов’язані з обмеженням волі за кримінальним процесуальним законодавством країн дальнього зарубіжжя. – C. 61-72.
Дрозд В. Ю. Проблемні аспекти застосування застави як одного з видів запобіжних заходів, не пов’язаних з обмеженням волі особи. – C. 72-80.
Дудоров О. О. Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України. – C. 80-98.
Журавель В. А. Загальна теорія криміналістики:генеза та сучасний стан. – C. 98-104.
Зайцев О. В., Філіпенко В. Р. Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за державну зраду в Україні (ХІ – ХVIII ст.). – C. 104-115.
Іваницький С. О. Загальні питання адвокатури. – C. 115-125.
Мельник Р. І., Чубко Т. П. Проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму. – C. 125-134.
Павшук К. О. Захист виборчих прав на місцевих виборах 2015 р.: загальна характеристика виборчих спорів. – C. 134-142.
Полькін К. К. Про обґрунтованість кримiнaлiзaцiї декларування недостовірної iнформaцiї. – C. 142-155.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Баранова В. О. Світові тенденції протидії сімейному насильству. – C. 156-164.
Квітка Я. М., Гусєва К. А. Принцип відкритості та прозорість у діяльності поліції. – C. 164-173.
Лещух А. Р. Делікт у сфері здійснення державної влади та конституційно-процесуальна відповідальність: сутнісно-правові характеристики та взаємозв’язок. – C. 173-181.
Любашенко В. И. Механизм обеспечения прав личности в системе международной безопасности: концепция личностной безопасности. – C. 181-189.
Макушев П. В. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця. – C. 190-198.
Мовчан А. В., Лисий О. В. Нормативно-правове врегулювання інформаційного забезпечення Національної поліції щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами. – C. 198-206.
Циганов О. Г. Адміністративне оскарження як важливий засіб забезпечення законності при наданні адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності. – C. 207-216.
Чайковский Ю. В. Миграционные процессы в свете вооруженных конфликтов: проблема международно-правового регулирования. – C. 216-226.
Розділ IV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та господарського права
Дорофеев А. В. Исторический зарубежный опыт правового регулирования закупок товаров для государственных нужд. – C. 227-239.
Кононенко Д. Ф. Понятие и виды экономических санкций и механизм их применения в международном частном праве. – C. 239-251.
Мелех Л. В. Правова характеристика інституту доказів і доказування закордонних країн. – C. 252-261.
Якубовская Н. А. Глобальная солидарность, развитие и дифференцированный режим в международной торговле. – C. 261-267.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Авдєєва Г. К. Використання спеціальних знань у боротьбі з комп’ютерною злочинністю. – C. 268-277.
Бочковий О. В. Співвідношення безпеки громадян з вразливістю злочинців в умовах інформаційного відкритого суспільства. – C. 277-287.
Калабашкін І. М. Протидія організованій злочинності засобами кримінального права. – C. 287-297.
Капітанчук Л. Ю., Кравчук О. В., Літвін Ю. І. Використання спеціальних криміналістичних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України. – C. 297-306.
Розділ VI. Наукове життя
Розовский Б. Г. Есть ли право в законе?. – C. 307-323.

[згорнути]
Вип. № 2

Титул.
Зміст.
Розділ I. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Литвинов О. М. Питання класифікації типів культур як проблема правознавства. – C. 5-14.
Нестерович В. Ф. Поняття форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. – C. 14-22.
Сердюк І. А. Акт безпосередньої реалізації норм права: поняття, особливості та види. – C. 22-29.
Сінькевич О. В. Основні напрями дослідження функцій і функціонування конституційного права(до постановки проблеми). – C. 29-36.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Ботнаренко І.А. Насильство в сім’ї: поняття, сутність та причини виникнення. – C. 37-47.
Гольдберг Н. О. Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у її житлі та іншому володінні. – C. 47-58.
Дрозд В. Г., Дрозд В. Ю. Порядок застосування запобіжних заходів до окремої категорії осіб. – C. 58-66.
Загоруй І. С. Поняття “права людини” : теоретико-правові підходи до розуміння прав людини. – C. 66-82.
Іваницький С. О. Оптимізація системної побудови адвокатури України. – C. 82-102.
Комарницький В. М., Комарницький М. В. Предмет незаконного видобування корисних копалин та проблеми вдосконалення його законодавчого визначення. – C. 103-111.
Корякін Р. О., Яковенко М. О. Актуальні проблеми спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. – C. 111-118.
Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Формування доказів у кримінальному провадженні. – C. 118-129.
Пащенко О. О. Наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування як обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм. – C. 129-140.
Письменський Є. О. Проблеми кримінально-правової оцінки посередництва в наданні–одержанні неправомірної вигоди. – C. 140-152.
Політова А. С. Корупційна злочинність в Україні : стан і тенденції. – C. 152-162.
Шведова Г. Л. Актуальні питання протидії політичній корупції в Україні. – C. 162-170.
Шульга А. О. Тимчасовий доступ до речей і документів чи виїмка? Морально-правовий аналіз. – C. 170-177.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Бойко І. В. Історичні аспекти формування методологічних підходів до оцінювання діяльності дільничних офіцерів поліції. – C. 178-188.
Дідик Н. І. Превентивні функції в діяльності патрульної поліції. – C. 188-194.
Пекарський С. П. Щодо необхідності вдосконалення системи підготовки співробітників підрозділів кримінальної поліції в умовах структурного реформування МВС України. – C. 194-204.
Філіпенко Т. В., Філіпенко А. С. Спеціальні санкції як вид адміністративної відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності. – C. 204-211.
Ханькевич А. М. Концепція ситуаційного керування оперативно-службовою діяльністю підрозділів Національної поліції в умовах району проведення антитерористичної операції. – C. 211-220.
Чумак В. В. Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав. – C. 220-228.
Розділ ІV. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Арсені О. І. Контрольні повноваження прокурора на стадії судового розгляду. – C. 229-234.
Бондар В. С. Застосування лазерного маркування для ідентифікації вогнепальної стрілецької зброї. – C. 234-241.
Бортник С. М., Колінко В. О. Наукова розробленість питання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції. – C. 241-248.
Бочковий О. В. Позитивне стимулювання як недооцінена форма правоохоронної діяльності. – C. 249-255.
Гордієнко В. О., Морозова Я. О. Оперативно-розшукова характеристика структури злочинної діяльності радикально налаштованих осіб. – C. 255-263.
Зубов М. В. Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час розшуку безвісно відсутніх осіб. – C. 263-268.
Матвієнко С. А. Особливості криміналістичного дослідження сучасних зразків нарізної мисливської вогнепальної зброї виробництва Італії. – C. 268-278.
Морквін Д. А. Організація проведення негласного обстеження житла особи. – C. 278-286.
Перлін К. К. Організаційні особливості застосування техніко-криміналістичних засобів під час виявлення злочинів. – C. 286-293.
Стащак М. В. Сучасні ознаки оперативно-розшукових форм протидії злочинності. – C. 293-300.
Степанюк Р. Л., Лапта С. П. Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США. – C. 300-307.
Розділ V. Наукове життя
Розовский Б. Г. ОРД: медленное, но движение вперед. – C. 308-316.

[згорнути]
Вип. № 3

Титул.
Зміст.
Розділ I. Загальнотеоретичні проблеми держави і права
Нестерович В. Ф. Роль громадськості у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики в Україні. – C. 5-13.
Чистоколяний Я. В. Основні напрями розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні в трансформаційний період. – C. 13-19.
Розділ II. Проблеми теорії та практики застосування законодавства
Бабкова В. С. Проблеми збереження повноважень прокурора щодо представництва інтересів громадян у суді. – C. 20-28.
Дудоров О. О. Про кримінально-правове значення узгодження податкових зобов’язань. – C. 28-49.
Зайцев О. В., Філіпенко В. Р. Генезис норми про державну зраду в Україні (1845-1960рр.). – C. 50-62.
Івашко С. В. Правове регулювання протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці. – C. 62-68.
Колінко В. О. Ретроспективний аналіз становлення оперативного огляду як заходу оперативно-розшукової діяльності. – C. 69-78.
Кострицький В. В. Кримінальна відповідальність за злочини, передбачені ст. 157 КК України. – C. 78-87.
Лапкін А. В. Диференціація форм закінчення досудового розслідування і роль прокурора в їх застосуванні. – C. 87-97.
Пащенко О. О. Чи може виступати єдність термінології як обов’язкова вимога до всіх кримінально-правових норм?. – C. 98-108.
Пекарчук В. М. Закон України “Про пробацію” – помітний крок на шляху попередження злочинності неповнолітніх: теоретико-правовий аспект. – C. 109-117.
Симонова Ю. Ю. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, що вчинені в сім’ї (кримінально-правовий та криміналістичний аспекти). – C. 117-125.
Стащак М. В. Диференціація форм оперативно-розшукової діяльності. – C. 125-133.
Щербаковський М. Г. Методологія дослідження феномена судових експертиз. – C. 133-142.
Розділ III. Проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів
Брулевич В. В. Проблеми вдосконалення норм адміністративно-правових актів, якими регулюється безпечність та якість харчових продуктів. – C. 143-153.
Васюк А. Г. Особливості становлення комунікативної культури майбутнього правоохоронця в освітньому процесі вищого навчального закладу. – C. 153-160.
Дараган В. В. Заходи запобігання корупції у сфері державних закупівель. – C. 160-167.
Розділ ІV. Проблеми цивільного, трудового, екологічного та господарського права
Вікторчук М. В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів в Україні. – C. 168-177.
Дворніченко А. С. Право повнолітніх осіб, які не мають повного обсягу цивільної дієздатності на інформовану згоду на медичне втручання. – C. 177-184.
Павшук К. О. Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні : теорія і практика. – C. 185-192.
Соколов О. М. Правові засади взаємодії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з Національним банком України. – C. 192-200.
Теремецький В. І. Шляхи вдосконалення законодавства щодо забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні. – C. 201-209.
Розділ V. Проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ
Бондар В. С., Кривонос М. В. Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. – C. 210-223.
Бочковий О. В. Ігнорування інформаційно-технічного прогресу органами досудового розслідування в Україні: хронічна риса чи тимчасове явище?. – C. 223-231.
Горбаньов І. М. Криміналістичні програмно-апаратні засоби розпізнання власника вогнепальної зброї – запорука забезпечення громадської безпеки. – C. 232-241.
Дрозд В. Г., Патик Л. Л. Процесуальний порядок застосування особистої поруки. – C. 242-249.
Кислий А. М., Мазійчук В. А. Місце неправомірної вигоди, що вчинюється в АПК України, у загальній системі протидії економічній злочинності. – C. 249-255.
Манжай О. В. Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах. – C. 256-265.
Морквін Д. А. Співвідношення негласного проникнення до житла особи та негласного обстеження житла особи. – C. 265-271.
Пеньков С. В. Окремі аспекти зарубіжного досвіду застосування оперативної техніки правоохоронними органами. – C. 271-280.
Пиріг І. В., Самсонова В. В. Організація і тактика слідчого експерименту при розслідуванні крадіжок на території садівницьких товариств і дачних кооперативів. – C. 280-288.
Поколодна М. М. Оперативно-розшукове забезпечення підрозділами карного розшуку безпеки учасників оперативної розробки: постановка проблеми. – C. 288-296.
Попов С. Ю. Правова регламентація та практична необхідність оперативної закупки в діяльності підрозділів кримінальної поліції. – C. 296-303.
Розділ VІ. Наукове життя
Розовский Б. Г. Закон, простите, “поэзия должна быть глуповата”. Беглые заметки по важной проблеме. – C. 304-308.

[згорнути]
Вип. № 4

Титул.
Зміст.
Жувака С. О. Прокуратура під час Української революції 1917-1921 років: історико-правовий аналіз. – C. 5-14.
Горбачев В. П. Пределы полномочий прокуратуры на возбуждение уголовного преследования в Российской Империи после судебной реформы 1864 года. – C. 15-24.
Людвик І. В. Засоби масової інформації як інститут громадянського суспільства: конституційно-правові аспекти. – C. 25-30.
Нестерович В. Ф. Конституційно-правова класифікація консультативно-дорадчих органів. – C. 31-42.
Сердюк І. А. Поняття та особливості акта застосування норм права. – C. 43-51.
Чернеженко О. М. Процес децентралізації у Франції. – C. 51-60.
Булейко А. О. Сприяння розкриттю злочину як складова дійового каяття за КК України. – C. 61-69.
Данилевський А. О., Данилевська Ю. О. Бланкетні ознаки в нормах про порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: проблеми тлумачення та правозастосування. – C. 69-77.
Дудоров О. О. Умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням: питання кваліфікації та вдосконалення кримінального закону. – C. 77-92.
Пилипенко Є. В. Потерпілий як обов’язкова ознака перешкоджання законній діяльності. – C. 92-101.
Карчевський М. В., Кудінов А. С. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні. – C. 101-114.
Плужнік О. І., Корнієнко М. В. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх у законодавстві України. – C. 114-124.
Крупнова Л. В. Стан та проблеми адміністративно-правового регулювання виконавчого провадження в Україні. – C. 125-131.
Чвалюк А. М. Технічно-правові способи попередження та виявлення правопорушень, пов’язаних з транзитним переміщенням товарів. – C. 132-138.
Мелех Л. В., Візняк О. В. Окремі правові аспекти зміни способу та порядку виконання рішень господарського суду в Україні. – C. 139-146.
Чухлебов І. О. Інформаційно-правові відносини у сфері кадрової політики органів публічної адміністрації. – C. 146-155.
Беднарська В. М. Останні тенденції розвитку взаємодії суб’єктів у кримінальному провадженні. – C. 156-164.
Бочковий О. В., Розовський Б. Г. Використання механізмів ринку в протидії злочинності. – C. 164-170.
Горбенко П. В. Напрями використання відомостей, отриманих під час конфіденційного співробітництва. – C. 170-177.
Готвянська М. А. Обстановка вчинення злочину, пов’язаного з утягненням неповнолітніх у злочинну діяльність (окремий аспект). – C. 177-183.
Дараган В. В. Криміналістична характеристика злочинів у сфері державних закупівель. – C. 184-190.
Деревягін О. О. Правове регулювання діяльності органів національної поліції у сфері протидії злочинним посяганням на майно громадян. – C. 191-198.
Крюков О. О. Поняття, особливості обліку та розслідування злочинів на ґрунті ненависті. – C. 198-205.
Лобойко Л. М., Шило О. Г., Москвич Л. М., Глинська Н. В., Марочкін О. І. Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні. – C. 205-225.
Морозова Я. О. Сучасні ознаки організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості. – C. 225-232.
Пилипенко О. М. Використання сучасних можливостей судових експертиз на початковому етапі розслідування незаконної порубки лісу. – C. 232-241.
Поколодна М. М. Зарубіжний досвід забезпечення безпеки учасників оперативної розробки. – C. 241-251.
Свірін М. О. Запобігання підрозділами Національної поліції злочинам, пов’язаним з незаконним обігом зброї. – C. 251-260.
Соловей Г. В. Деякі питання діяльності слідчого судді у кримінальному провадженні. – C. 260-267.
Стащак М. В. Алгоритмізація проведення оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції. – C. 267-276.
Хаммуді А. В. Особливості допиту потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні. – C. 276-284.
Шелехов А. О., Корнієнко М. В. Напрями використання досвіду організації діяльності поліції Естонської Республіки в Україні. – C. 284-291.
Рабінович П. М. Рецензія на монографію докторанта кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Стовби Олексія Вячеславовича “Право і час”. – C. 292-294.
Розовский Б. Г. Право как часы эволюции общества. – C. 294-305.

[згорнути]
[згорнути]
2017 рік
Вип. № 1

Титул.
Зміст.
Литвинов О. М. Про правовий оксюморон(логіко-герменевтичні розумування щодо виразу “конфлікт культур”). – C. 11-18.
Нестерович В. Ф. Генезис конституційно-правового регулювання консультативно-дорадчих органів в Україні. – C. 18-26.
Федоренко В. Л. Система конституційного права: поняття, структура, взаємозв’язок зі системою конституційного законодавства. – C. 27-36.
Безкровний Є. А. Мета прокурорського самоврядування крізь призму Європейського законодавства. – C. 37-44.
Гнєтнєв М. К., Сингаївська І. В. Про ключові аспекти кваліфікації злочинів, передбачених статтями 146 і 147 КК України. – C. 44-53.
Зайцев О. В., Філіпенко В. Р. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту як одна з форм учинення державної зради. – C. 53-63.
Моргун Н. С. Співвідношення недоторканності права власності з низкою інших засад кримінального провадження. – C. 63-71.
Пащенко О. О. Суспільна корисність кримінально-правових норм. – C. 71-81.
Пекарчук В. М., Пушенко Н. В. Запровадження електронного суду – помітний крок до підвищення ефективності судочинства в Україні. – C. 81-88.
Терещенко Ю. В. Гарантування права на захист на початковому етапі розслідування. – C. 88-96.
Хряпінський П. В. Доктринальне розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві. – C. 97-107.
Данилевська Ю. О. Реалізація права особи на безоплатну правову допомогу в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. – C. 108-118.
Байрачна Т. О. Громадський контроль за діяльністю Національної гвардії України: стан і перспективи правового регулювання. – C. 118-126.
Решота В. В. Поняття та загальна характеристика судового правозастосування джерел адміністративного права. – C. 126-133.
Вікторчук М. В. Державний контроль за безпечністю та якістю харчових продуктів в Україні. – C. 134-141.
Карпенко К. К. Історична ретроспектива формування та розвитку страхування наземних транспортних засобів в Україні. – C. 141-150.
Комарницький В. М., Єрофеєв М. І. Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання. – C. 150-157.
Павшук К. О. До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень. – C. 157-167.
Авдєєва Г. К., Стороженко С. В. Електронні сліди : поняття та види. – C. 168-175.
Бочковий О. В. “Томагавк” заряджений у бомбарду або новітні технології у вітчизняній правоохоронній системі. – C. 175-183.
Гусєва В. О Роль спеціальних медичних знань при розслідуванні злочинів проти працівників правоохоронних органів. – C. 183-188.
Коваленко В. В. Організація й тактика огляду вогнепальної зброї та боєприпасів на місці їх виявлення. – C. 189-197.
Кравець В. Р., Веселов М. Ю., Потапенко А. В. Кримінально-правове попередження злочинності серед людей похилого віку. – C. 197-204.
Кулик М. Й. Дотримання прав особи, видача (екстрадиція) якої запитується, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. – C. 204-212.
Лисенко А. М., Лисенко І. В. Тактичні аспекти пошуку оперативно-розшукової інформації під час протидії злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністю. – C. 212-221.
Лобойко Л. М., Шило О. Г., Москвич Л. М., Глинська Н. В., Марочкін О. І. Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні. – C. 221-245.
Лозинська Ю. І. Стан наукової розробки питань достовірності показань свідка та засобів її з’ясування в кримінальному провадженні. – C. 245-254.
Морозов Д. А. Слідова картина незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. – C. 255-264.
Одерій О. В., Гєрцик Р. В. Особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення. – C. 264-270.
Перлін С. І. Правові та організаційні особливості взаємодії слідчого з підрозділами експертної служби МВС України. – C. 270-277.
Нестерович В. Ф. Нова парадигма конституційного права України. – C. 278-280.
Розовський Б. Г. Право как клетка в зверинце. – C. 280-291.
Комарницький В. М. Ювілей справжнього вченого-правознавця. – C. 292.

[згорнути]
Вип. № 2
Вип. № 3
Вип. № 4
[згорнути]
2018 рік
[згорнути]
2019 рік
[згорнути]