Освітній центр “Донбас-Україна”

Про створення на базі Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка освітнього центру “Донбас-Україна”

ПОЛОЖЕННЯ про роботу Освітнього центру «Донбас – Україна» у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Порядок прийому до Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження