ОП (магістр) 262

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої (професійної) програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої (професійної) програми та навчального плану другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».
Пропозиції та зауваження до проєктів просимо надсилати на електронну адресу bondar@lduvs.onmicrosoft.com (для гаранта ОП Володимира Бондаря, тел. +380505000936).
Дякуємо за співпрацю!
Перелік компонентів

Обов’язкові (ОК) та вибіркові компоненти (ВК) для вивчення здобувачами ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність” на 6 курсі
(2022 рік набору)

ОК.1 Психологія управління
ОК.2 Іноземна мова професійного спрямування
ОК.3 Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства
ОК.4 Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства
ОК.5 Актуальні проблеми поліцейської діяльності
ОК.6 Аналіз та прогнозування злочинності
ОК.7 Комунікативна компетентність в правоохоронній діяльності
ОК.8 Вогнева і тактико-спеціальна підготовка
ОК.9 Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності
ОК.10 Управління в правоохоронних органах
ОК.11 Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством
ОК.12 Актуальні проблеми превентивної діяльності органів Національної поліції
ОК.13 Організація та проведення спеціальних операціій підрозділами Національної поліції України
ОК.14 Кримінальний аналіз
ОК.15 Використання сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності
ОК.16 Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності
ОК.17 Практика (стажування)
ВК 01-1 Злочини в сфері використання комп’ютерної техніки
ВК 01-2 Запобігання адміністративним правопорушенням
ВК 01-3 Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції
ВК 02-1 Контроль і нагляд в професійній діяльності
ВК 02-2 Робота з персоналом в правоохоронних органах
ВК 02-3 Діяльність правоохоронних органів з відновлення територіальної цілісності
ВК 03-1 Методологія, методика та технології посередництва й примирення
ВК 03-2 Методика і тактика розкриття серійних злочинів
ВК 03-3 Методологія наукової діяльності
ВК 04-1 Філософсько-правові засади правоохоронної діяльності
ВК 04-2 Політична конфліктологія
ВК 04-3 Право публічного адміністрування
ВК 05-1 Криміналістичні засоби та методи розкриття кримінальних правопорушень
ВК 05-2 Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень
ВК 05-3 Правозастосовна діяльність Національної поліції України
[згорнути]