ОП (магістр) 262

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої (професійної) програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої (професійної) програми та навчального плану другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».
Пропозиції та зауваження до проєктів просимо надсилати на електронну адресу yakovenkomo@ukr.net (для гаранта ОП Миколи Яковенка).
Дякуємо за співпрацю!