ОП (магістр) 081

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми та навчального плану другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право».

Пропозиції та зауваження до проєктів просимо надсилати на електронну адресу ye.pysmenskyy@i.ua (для гаранта ОП Євгена Письменського).

Дякуємо за співпрацю!

 

Перелік компонентів

Обов’язкові (ОК) та вибіркові компоненти (ВК) для вивчення здобувачами ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 081 “Право” на 6 курсі
(2022 рік набору)

ОК.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК.2. Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності
ОК.3. Право Європейського Союзу
ОК.4. Кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи правотворчості
ОК.5. Юридична компаративістика
ОК.6. Правові інструменти альтернативного вирішення спорів
ОК.7. Публічне право: практика тлумачення і застосування
ОК.8. Приватне право: практика тлумачення і застосування
ОК.9. Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
ОК.10. Нормотворча діяльність
ВК 01-1 Філософські проблеми права
ВК 01-2 Політична конфліктологія
ВК 01-3 Проблеми сучасної конституцiоналiстики
ВК 02-1 Професійна комунікація правника
ВК 02-2 Ораторська майстерність
ВК 02-3 Аналітичне забезпечення професійної діяльності
ВК 03-1 Методологія наукової діяльності
ВК 03-2 Міжнародне право та міжнародне співробітництво
ВК 03-3 Психологія управління
ВК 04-1 Теорія та практика судового провадження в кримінальному процесі
ВК 04-2 Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції
ВК 04-3 Кримінологічні проблеми урбанізації в Україні
ВК 05-1 Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки
ВК 05-2 Аналіз та прогнозування злочинності
ВК 05-3 Організація взаємодії під час проведення досудового розслідування
ВК 06-1 Актуальні проблеми теорії та практики криміналістики
ВК 06-2 Криміналістичні засоби та методи розкриття кримінальних правопорушень
ВК 06-3 Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень
ВК 07-1 Актуальні проблеми додержання законності в кримінальному судочинстві
ВК 07-2 Актуальні проблеми кримінального права
ВК 07-3 Боротьба з протидією розслідуванню, яке здійснюється в умовах надзвичайних правових режимів
[згорнути]