ОП (магістр) 081

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми та навчального плану другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право».

Пропозиції та зауваження до проєктів просимо надсилати на електронну адресу ye.pysmenskyy@i.ua (для гаранта ОП Євгена Письменського).

Дякуємо за співпрацю!