ОП (бакалавр) 262

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої (професійної) програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої (професійної) програми та навчального плану першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Пропозиції та зауваження до проєктів просимо надсилати на електронну адресу krivonosmv@gmail.com (для гаранта ОП Максима Кривоноса).

Дякуємо за співпрацю!

Освітня програма “262 Правоохоронна діяльність” (бакалавр) 2021 рік

Навчальний план підготовки бакалавра за державним замовленням (денна форма навчання)

Навчальний план підготовки бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (денна форма навчання)

Навчальний план підготовки бакалавра (заочна форма навчання)