ОП (бакалавр) 081

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої (професійної) програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої (професійної) програми та навчального плану першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Пропозиції та зауваження до проєктів просимо надсилати на електронну адресу gsvvsg79@gmail.com (для гаранта ОП Сергія Головкіна). Дякуємо за співпрацю!

2022

[згорнути]

Перелік компонентів

Обов’язкові (ОК) та вибіркові компоненти (ВК) для вивчення здобувачами ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 081 “Право” на 1 курсі (2022 рік набору)

ОК 01 Філософія права
ОК 02 Юридична логіка
ОК 04 Українська мова професійного спрямування
ОК 05 Юридичне документознавство
ОК 06 Іноземна мова професійного спрямування
ОК 07 Юридична деонтологія
ОК 08 Інформаційні та комунікаційні технології
ОК 09 Історія держави та права України
ОК 10 Теорія держави та права
ОК 11 Історія держави та права зарубіжних країн
ОК 12 Конституційне право
ОК 18 Судові та правоохоронні органи України
ОК 34 Ознайомча практика
ВК 01 Вогнева підготовка
ВК 02 Тактико-спеціальна підготовка
ВК 03 Спеціальна фізична підготовка
ВК 04 Міжнародна безпека та євроатлантична інтеграція України
Політологія
ВК 05 Домедична підготовка
Взаємодія поліції та суспільства на засадах партнерства
ВК 06 Особиста безпека поліцейського
Безпека життєдіяльності та охорона праці
ВК 07 Безпека дорожнього руху
Академічна доброчесність
ВК 08 Основи римського приватного права
Основи економічної теорії
ВК 09 Основи юридичної кліничної підготовки
Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні

[згорнути]