Наукова діяльність

Основним напрямом наукової діяльності Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка є проведення досліджень, спрямованих на вирішення завдань практичних підрозділів, які входять до сфери управління МВС України. Реалізація даного напряму науково-дослідної роботи здійснюється відповідно до наказів МВС України від 15.05.2007 № 154 «Про організацію наукової діяльності в системі МВС України», від 16.03.2015 № 275 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років».

Науково-дослідну діяльність в університеті здійснюють науково-педагогічний склад кафедр та науково-дослідної лабораторії, співробітники інших підрозділів університету, ад’юнкти (аспіранти), курсанти, студенти та слухачі. Організацію, координацію та контроль науково-дослідної діяльності в університеті здійснює відділ організації наукової роботи.

Відділ організації наукової роботи є самостійним структурним підрозділом Університету, який забезпечує реалізацію державної політики у науковій, науково-технічній та інноваційній галузях в інтересах поглиблення інтеграції науки та правоохоронної практики МВС та Національної поліції України.

Склад та структура відділу:

начальник відділу – Бондар Володимир Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції

заступник начальника відділу – Кудінов Антон Сергійович, кандидат юридичних наук, майор поліції

Основні завдання відділу:

  • підвищення ефективності науково-дослідної роботи в Університеті;
  • забезпечення цілеспрямованої взаємодії та координації роботи структурних підрозділів Університету в реалізації наукової та інноваційної діяльності;
  • організація проведення науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт за встановленими пріоритетними напрямами наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України та Університету силами наукового та науково-педагогічного складу і ад’юнктів Університету;
  • організація контролю за своєчасним виконанням науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт в Університеті, інформування та консультування особового складу університету з питань наукових досліджень;
  • підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих курсантів, слухачів і студентів;
  • взаємодія з навчальними закладами, науково-дослідними підрозділами МВС України та територіальними підрозділами ГУ НП України, іншими навчальними й науковими установами з метою вирішення питань наукової діяльності;
  • планування, організація та проведення наукових заходів в Університеті;
  • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
  • підвищення ролі фахівців Університету у процесі наукового забезпечення діяльності Національної поліції України.

У складі відділу організації наукової роботи функціонує редакційно-видавниче відділення, яке здійснює підготовку до друку навчальної, наукової, методичної та довідкової літератури для потреб Університету. Відділення також готує до друку матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, які проводяться в Університеті, а також періодичне наукове фахове видання – науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка».

Контактна інформація:
Адреса: 93401, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 1
Тел.: (06452) 9-07-77
E-mail: oonr_lduvs@meta.ua

Документація
[згорнути]