Договір про навчання

Бакалавр (денна форма)
081 ПРАВО

Вітаємо Вас із успішним складанням вступних випробувань та зарахуванням до Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

Для укладення відповідних договорів про навчання Ви маєте:
1. Роздрукувати в 2-х екземплярах бланк договору про навчання у закладі вищої освіти.
2. Уважно ознайомитись із його змістом.
3. Заповнити 2 бланки договорів із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника (у разі підписання договору та/або законним представником вступника вказати також його прізвище, ім’я та по батькові).
б) на стор. 3 у п.22 заповнити всі передбачені відомості про вступника (у разі наявності законного представника заповнити відомості про нього у пункті 23).
в) на стор. 4 особисто підписати договір та зазначити своє ім’я та прізвище.
4. Обрати договір на оплату за бажанням періоди оплати (одноразово, щороку або щосеместрово)
5. Роздрукувати обраний ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги в 2 екземплярах.
6. Уважно ознайомитись із його змістом.
7. Заповнити 2 бланки договорів про надання освітніх послуг із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника.
б) на стор. 3 (п.2 розділу VI) заповнити відомості про здобувача вищої освіти або (за наявності) його законного представника. У разі, якщо оплата за Ваше навчання буде здійснюватися юридичною особою, заповнити також відомості про неї.
в) підписати особисто договір та зазначити своє імя та прізвище. У разі наявності законного представника договір підписує він.
г) у разі обрання оплати щосеместрово ознайомитись та підписати Графік оплати освітніх послуг.

Всі чотири екземпляри роздрукованих договорів, роздруковану та заповнену згоду на обробку персональних даних, разом із іншими документами згідно переліку, надати до приймальної комісії університету для перевірки, підписання та реєстрації. Після цього по одному екземпляру договору буде повернуто Вам як стороні договору.

Увага! Здійснювати оплату за навчання необхідно згідно обраного Вами графіку оплат (п.3 розд. III), у визначені терміни на реквізити, зазначені у розділі VI договору про надання платної освітньої послуги.

Телефони приймальної комісії +38 (066) 332-47-33, +38 (099) 020-10-16,+38 (099) 789-77-65.

[згорнути]
262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вітаємо Вас із успішним складанням вступних випробувань та зарахуванням до Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

Для укладення відповідних договорів про навчання Ви маєте:
1. Роздрукувати в 2-х екземплярах бланк договору про навчання у закладі вищої освіти.
2. Уважно ознайомитись із його змістом.
3. Заповнити 2 бланки договорів із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника (у разі підписання договору та/або законним представником вступника вказати також його прізвище, ім’я та по батькові).
б) на стор. 3 у п.22 заповнити всі передбачені відомості про вступника (у разі наявності законного представника заповнити відомості про нього у пункті 23).
в) на стор. 4 особисто підписати договір та зазначити своє ім’я та прізвище.
4. Обрати договір на оплату за бажанням періоди оплати (одноразово, щороку або щосеместрово)
5. Роздрукувати обраний ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги в 2 екземплярах.
6. Уважно ознайомитись із його змістом.
7. Заповнити 2 бланки договорів про надання освітніх послуг із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника.
б) на стор. 3 (п.2 розділу VI) заповнити відомості про здобувача вищої освіти або (за наявності) його законного представника. У разі, якщо оплата за Ваше навчання буде здійснюватися юридичною особою, заповнити також відомості про неї.
в) підписати особисто договір та зазначити своє імя та прізвище. У разі наявності законного представника договір підписує він.
г) у разі обрання оплати щосеместрово ознайомитись та підписати Графік оплати освітніх послуг.

Всі чотири екземпляри роздрукованих договорів, роздруковану та заповнену згоду на обробку персональних даних, разом із іншими документами згідно переліку, надати до приймальної комісії університету для перевірки, підписання та реєстрації. Після цього по одному екземпляру договору буде повернуто Вам як стороні договору.

Увага! Здійснювати оплату за навчання необхідно згідно обраного Вами графіку оплат (п.3 розд. III), у визначені терміни на реквізити, зазначені у розділі VI договору про надання платної освітньої послуги.

Телефони приймальної комісії +38 (066) 332-47-33, +38 (099) 020-10-16,+38 (099) 789-77-65.

[згорнути]
[згорнути]
Бакалавр (заочна форма)
081 ПРАВО
Для осіб, що вступають на базі іншої вищої освіти (здобувають другу вищу освіту)

Вітаємо Вас із успішним складанням вступних випробувань та зарахуванням до Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

Для укладення відповідних договорів про навчання Ви маєте:
1. Роздрукувати в 2-х екземплярах бланк договору про навчання у закладі вищої освіти.
2. Уважно ознайомитись із його змістом.
3. Заповнити 2 бланки договорів із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника (у разі підписання договору та/або законним представником вступника вказати також його прізвище, ім’я та по батькові).
б) на стор. 3 у п.22 заповнити всі передбачені відомості про вступника (у разі наявності законного представника заповнити відомості про нього у пункті 23).
в) на стор. 4 особисто підписати договір та зазначити своє ім’я та прізвище.
4. Обрати договір на оплату за бажанням періоди оплати (одноразово, щороку або щосеместрово)
5. Роздрукувати обраний ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги в 2 екземплярах.
6. Уважно ознайомитись із його змістом.
7. Заповнити 2 бланки договорів про надання освітніх послуг із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника.
б) на стор. 3 (п.2 розділу VI) заповнити відомості про здобувача вищої освіти або (за наявності) його законного представника. У разі, якщо оплата за Ваше навчання буде здійснюватися юридичною особою, заповнити також відомості про неї.
в) підписати особисто договір та зазначити своє імя та прізвище. У разі наявності законного представника договір підписує він.
г) у разі обрання оплати щосеместрово ознайомитись та підписати Графік оплати освітніх послуг.

Всі чотири екземпляри роздрукованих договорів, роздруковану та заповнену згоду на обробку персональних даних, разом із іншими документами згідно переліку, надати до приймальної комісії університету для перевірки, підписання та реєстрації. Після цього по одному екземпляру договору буде повернуто Вам як стороні договору.

Увага! Здійснювати оплату за навчання необхідно згідно обраного Вами графіку оплат (п.3 розд. III), у визначені терміни на реквізити, зазначені у розділі VI договору про надання платної освітньої послуги.

Телефони приймальної комісії +38 (066) 332-47-33, +38 (099) 020-10-16,+38 (099) 789-77-65.

[згорнути]
Для осіб, що вступають на базі освіти молодшого спеціаліста

Вітаємо Вас із успішним складанням вступних випробувань та зарахуванням до Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

Для укладення відповідних договорів про навчання Ви маєте:
1. Роздрукувати в 2-х екземплярах бланк договору про навчання у закладі вищої освіти.
2. Уважно ознайомитись із його змістом.
3. Заповнити 2 бланки договорів із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника (у разі підписання договору та/або законним представником вступника вказати також його прізвище, ім’я та по батькові).
б) на стор. 3 у п.22 заповнити всі передбачені відомості про вступника (у разі наявності законного представника заповнити відомості про нього у пункті 23).
в) на стор. 4 особисто підписати договір та зазначити своє ім’я та прізвище.
4. Обрати договір на оплату за бажанням періоди оплати (одноразово, щороку або щосеместрово)
5. Роздрукувати обраний ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги в 2 екземплярах.
6. Уважно ознайомитись із його змістом.
7. Заповнити 2 бланки договорів про надання освітніх послуг із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника.
б) на стор. 3 (п.2 розділу VI) заповнити відомості про здобувача вищої освіти або (за наявності) його законного представника. У разі, якщо оплата за Ваше навчання буде здійснюватися юридичною особою, заповнити також відомості про неї.
в) підписати особисто договір та зазначити своє імя та прізвище. У разі наявності законного представника договір підписує він.
г) у разі обрання оплати щосеместрово ознайомитись та підписати Графік оплати освітніх послуг.

Всі чотири екземпляри роздрукованих договорів, роздруковану та заповнену згоду на обробку персональних даних, разом із іншими документами згідно переліку, надати до приймальної комісії університету для перевірки, підписання та реєстрації. Після цього по одному екземпляру договору буде повернуто Вам як стороні договору.

Увага! Здійснювати оплату за навчання необхідно згідно обраного Вами графіку оплат (п.3 розд. III), у визначені терміни на реквізити, зазначені у розділі VI договору про надання платної освітньої послуги.

Телефони приймальної комісії +38 (066) 332-47-33, +38 (099) 020-10-16,+38 (099) 789-77-65.

[згорнути]
Для осіб, що вступають на базі повної загальної середньої освіти

Вітаємо Вас із успішним складанням вступних випробувань та зарахуванням до Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

Для укладення відповідних договорів про навчання Ви маєте:
1. Роздрукувати в 2-х екземплярах бланк договору про навчання у закладі вищої освіти.
2. Уважно ознайомитись із його змістом.
3. Заповнити 2 бланки договорів із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника (у разі підписання договору та/або законним представником вступника вказати також його прізвище, ім’я та по батькові).
б) на стор. 3 у п.22 заповнити всі передбачені відомості про вступника (у разі наявності законного представника заповнити відомості про нього у пункті 23).
в) на стор. 4 особисто підписати договір та зазначити своє ім’я та прізвище.
4. Обрати договір на оплату за бажанням періоди оплати (одноразово, щороку або щосеместрово)
5. Роздрукувати обраний ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги в 2 екземплярах.
6. Уважно ознайомитись із його змістом.
7. Заповнити 2 бланки договорів про надання освітніх послуг із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника.
б) на стор. 3 (п.2 розділу VI) заповнити відомості про здобувача вищої освіти або (за наявності) його законного представника. У разі, якщо оплата за Ваше навчання буде здійснюватися юридичною особою, заповнити також відомості про неї.
в) підписати особисто договір та зазначити своє імя та прізвище. У разі наявності законного представника договір підписує він.
г) у разі обрання оплати щосеместрово ознайомитись та підписати Графік оплати освітніх послуг.

Всі чотири екземпляри роздрукованих договорів, роздруковану та заповнену згоду на обробку персональних даних, разом із іншими документами згідно переліку, надати до приймальної комісії університету для перевірки, підписання та реєстрації. Після цього по одному екземпляру договору буде повернуто Вам як стороні договору.

Увага! Здійснювати оплату за навчання необхідно згідно обраного Вами графіку оплат (п.3 розд. III), у визначені терміни на реквізити, зазначені у розділі VI договору про надання платної освітньої послуги.

Телефони приймальної комісії +38 (066) 332-47-33, +38 (099) 020-10-16,+38 (099) 789-77-65.

[згорнути]
[згорнути]
262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вітаємо Вас із успішним складанням вступних випробувань та зарахуванням до Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

Для укладення відповідних договорів про навчання Ви маєте:
1. Роздрукувати в 2-х екземплярах бланк договору про навчання у закладі вищої освіти.
2. Уважно ознайомитись із його змістом.
3. Заповнити 2 бланки договорів із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника (у разі підписання договору та/або законним представником вступника вказати також його прізвище, ім’я та по батькові).
б) на стор. 3 у п.22 заповнити всі передбачені відомості про вступника (у разі наявності законного представника заповнити відомості про нього у пункті 23).
в) на стор. 4 особисто підписати договір та зазначити своє ім’я та прізвище.
4. Обрати договір на оплату за бажанням періоди оплати (одноразово, щороку або щосеместрово)
5. Роздрукувати обраний ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги в 2 екземплярах.
6. Уважно ознайомитись із його змістом.
7. Заповнити 2 бланки договорів про надання освітніх послуг із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника.
б) на стор. 3 (п.2 розділу VI) заповнити відомості про здобувача вищої освіти або (за наявності) його законного представника. У разі, якщо оплата за Ваше навчання буде здійснюватися юридичною особою, заповнити також відомості про неї.
в) підписати особисто договір та зазначити своє імя та прізвище. У разі наявності законного представника договір підписує він.
г) у разі обрання оплати щосеместрово ознайомитись та підписати Графік оплати освітніх послуг.

Всі чотири екземпляри роздрукованих договорів, роздруковану та заповнену згоду на обробку персональних даних, разом із іншими документами згідно переліку, надати до приймальної комісії університету для перевірки, підписання та реєстрації. Після цього по одному екземпляру договору буде повернуто Вам як стороні договору.

Увага! Здійснювати оплату за навчання необхідно згідно обраного Вами графіку оплат (п.3 розд. III), у визначені терміни на реквізити, зазначені у розділі VI договору про надання платної освітньої послуги.

Телефони приймальної комісії +38 (066) 332-47-33, +38 (099) 020-10-16,+38 (099) 789-77-65.

[згорнути]
[згорнути]
Магістратура
081 ПРАВО

Вітаємо Вас із успішним складанням вступних випробувань та зарахуванням до Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

Для укладення відповідних договорів про навчання Ви маєте:
1. Роздрукувати в 2-х екземплярах бланк договору про навчання у закладі вищої освіти.
2. Уважно ознайомитись із його змістом.
3. Заповнити 2 бланки договорів із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника (у разі підписання договору та/або законним представником вступника вказати також його прізвище, ім’я та по батькові).
б) на стор. 3 у п.22 заповнити всі передбачені відомості про вступника (у разі наявності законного представника заповнити відомості про нього у пункті 23).
в) на стор. 4 особисто підписати договір та зазначити своє ім’я та прізвище.
4. Обрати договір на оплату за бажанням періоди оплати (одноразово, щороку або щосеместрово)
5. Роздрукувати обраний ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги в 2 екземплярах.
6. Уважно ознайомитись із його змістом.
7. Заповнити 2 бланки договорів про надання освітніх послуг із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника.
б) на стор. 3 (п.2 розділу VI) заповнити відомості про здобувача вищої освіти або (за наявності) його законного представника. У разі, якщо оплата за Ваше навчання буде здійснюватися юридичною особою, заповнити також відомості про неї.
в) підписати особисто договір та зазначити своє імя та прізвище. У разі наявності законного представника договір підписує він.
г) у разі обрання оплати щосеместрово ознайомитись та підписати Графік оплати освітніх послуг.

Всі чотири екземпляри роздрукованих договорів, роздруковану та заповнену згоду на обробку персональних даних, разом із іншими документами згідно переліку, надати до приймальної комісії університету для перевірки, підписання та реєстрації. Після цього по одному екземпляру договору буде повернуто Вам як стороні договору.

Увага! Здійснювати оплату за навчання необхідно згідно обраного Вами графіку оплат (п.3 розд. III), у визначені терміни на реквізити, зазначені у розділі VI договору про надання платної освітньої послуги.

Телефони приймальної комісії +38 (066) 332-47-33, +38 (099) 020-10-16,+38 (099) 789-77-65.

[згорнути]
262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вітаємо Вас із успішним складанням вступних випробувань та зарахуванням до Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка.

Для укладення відповідних договорів про навчання Ви маєте:
1. Роздрукувати в 2-х екземплярах бланк договору про навчання у закладі вищої освіти.
2. Уважно ознайомитись із його змістом.
3. Заповнити 2 бланки договорів із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника (у разі підписання договору та/або законним представником вступника вказати також його прізвище, ім’я та по батькові).
б) на стор. 3 у п.22 заповнити всі передбачені відомості про вступника (у разі наявності законного представника заповнити відомості про нього у пункті 23).
в) на стор. 4 особисто підписати договір та зазначити своє ім’я та прізвище.
4. Обрати договір на оплату за бажанням періоди оплати (одноразово, щороку або щосеместрово)
5. Роздрукувати обраний ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги в 2 екземплярах.
6. Уважно ознайомитись із його змістом.
7. Заповнити 2 бланки договорів про надання освітніх послуг із урахуванням наступних рекомендацій:
а) На стор.1 у заголовку договору заповнити Прізвище, Ім’я та по Батькові вступника.
б) на стор. 3 (п.2 розділу VI) заповнити відомості про здобувача вищої освіти або (за наявності) його законного представника. У разі, якщо оплата за Ваше навчання буде здійснюватися юридичною особою, заповнити також відомості про неї.
в) підписати особисто договір та зазначити своє імя та прізвище. У разі наявності законного представника договір підписує він.
г) у разі обрання оплати щосеместрово ознайомитись та підписати Графік оплати освітніх послуг.

Всі чотири екземпляри роздрукованих договорів, роздруковану та заповнену згоду на обробку персональних даних, разом із іншими документами згідно переліку, надати до приймальної комісії університету для перевірки, підписання та реєстрації. Після цього по одному екземпляру договору буде повернуто Вам як стороні договору.

Увага! Здійснювати оплату за навчання необхідно згідно обраного Вами графіку оплат (п.3 розд. III), у визначені терміни на реквізити, зазначені у розділі VI договору про надання платної освітньої послуги.

Телефони приймальної комісії +38 (066) 332-47-33, +38 (099) 020-10-16,+38 (099) 789-77-65.

[згорнути]
[згорнути]