Аспірантура

Розклад
Денна форма
[згорнути]
Заочна форма
[згорнути]
[згорнути]
Розклад консультацій та фахових випробувань

[згорнути]
Рейтинговий список кандидатів на навчання в ад’юнктурі

[згорнути]
Акредитаційні матеріали
Анкетування
[згорнути]
[згорнути]
Обговорення проектів змін та доповнень до Освітньо-наукової програми та навчальних планів

Пропонуємо до обговорення проект змін та доповнень до Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 «Право» та Навчального плану, які запроваджуватимуться у 2020-2021 навчальному році.
Зміни та доповнення розроблені на основі проведення зустрічей та опитувань аспірантів, роботодавців та стейкхолдерів.
Пропозиції та рекомендації просимо надсилати на адресу : asp.lduvs@i.ua

Запрошуємо стейкхолдерів до обговорення пропозицій щодо доповнення освітньої-наукової програми ступеня доктора філософії яке відбудеться 27.07.2021 о 10:30 у дистанційному форматі за допомогою додатку Microsoft Teams. Посилання на зустріч надіслано на Ваші електронні адреси.

[згорнути]
Інформація про захист

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу ректора Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка № 301 від 07.07.2022 на підставі рішення Вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка № 13 від 30.06.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Веретяннікова Володимира Олександровича на тему «Кримінальна відповідальність за провокацію підкупу: порівняльно-правове дослідження» в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

ПОВІДОМЛЕННЯ

Захист дисертації ВЕРЕТЯННІКОВА Володимира Олександровича

на тему: «Кримінальна відповідальність за провокацію підкупу: порівняльно-правове дослідження»

29 серпня 2022 року о 10:00 за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 3 (конференц-залі, кабінет 211) на засіданні разової спеціалізованої вченої ради відбудеться прилюдний захист дисертації Веретяннікова Володимира Олександровича на тему «Кримінальна відповідальність за провокацію підкупу: порівняльно-правове дослідження», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Науковий керівник – Микола Віталійович Карчевський, доктор юридичних наук, професор, перший проректор (професор кафедри кримінально-правових дисциплін) Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Голова ради – Письменський Євген Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О  Дідоренка;

РецензентОдинцова Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;

ОпонентДудоров Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ОпонентКаменський Дмитро Васильович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету;

ОпонентШаблистий Володимир Вікторович, доктора юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Покликання на трансляцію захисту дисертації в Teams «Вчена рада»

Зауваження та звернення приймаються до 28 серпня 2022 року на адресу ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка: вул. Національної Гвардії, 3, м. Івано-Франківськ, 76005 та на електронну пошту mail@lduvs.edu.ua

Запис захисту дисертації на тему_ _Кримінальна відповідальність за провокацію підкупу_ порівняльно-правове дослідження (Запис наради 29.08.2022).mp4.p7s

[згорнути]